Les persones amb discapacitat disposen d'una sèrie de drets inalienables reconeguts per diferents normatives nacionals i internacionals. Davant les vulneracions de drets, es pot recórrer a:

D'altra banda, les persones que vegin modificada judicialment la seva capacitat d'obrar, en el cas que no disposin de familiars per exercir la tutela o altres figures legals de protecció, poden comptar amb fundacions tutelars perquè vetllin pels seus drets i benestar:

 

Queixes o denúncies en matèria d'accessibilitat

Terrassa accessible

Torna a l'índex

Denúncies per discriminació

Torna a l'índex

Fundacions tutelars

Fundació tutelar Família i Societat. Dia de Sant Jordi.

  • Què és? Són persones jurídiques sense ànim de lucre (fundacions, associacions...) que tenen com a finalitat la protecció i la cura de les persones que han vist modificada judicialment la seva capacitat d'obrar. 
  • Quines hi ha a Terrassa? Familia i Societat
  • Més informació: Entitats tutelars.

Torna a l'índex