Logo DUSIEn el període 2014-2020, les ciutats seran un dels eixos prioritaris en el desenvolupament de polítiques d'Innovació i Sostenibilitat a nivell europeu.

Terrassa ha iniciat un camí per a esdevenir un model de Ciutat Intel·ligent que li permeti ser més amigable, innovadora, competitiva i sostenible. En aquest sentit, està treballant en la seva Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (Estratègia DUSI), per a aconseguir una integració equilibrada i a llarg termini d'objectius econòmics, socials, demogràfics, mediambientals i climatològics, tenint en compte la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

L'Estratègia DUSI pot permetre al municipi accedir a Fons Europeus FEDER de creixement sostenible en el període 2014-2020 per a projectes de regeneració urbana (operacions cofinançades en un 50%).

El procés d'elaboració de l'Estratègia DUSI de Terrassa desplega diferents dinàmiques de participació per a assegurar la integració d'aportacions des de l'àmbit institucional, social i econòmic.

En el pla social, com a una eina més de participació, des de l'Ajuntament de Terrassa s'ha elaborat el següent qüestionari que pretén recollir les aportacions de la ciutadania.

Moltes gràcies per la teva participació.