ECCAR és una Coalició Europea de Ciutats Contra el Racisme; el novembre del 2020 el ple municipal en va aprovar l'adhesió de Terrassa.

ECCAR va néixer el 2004 promoguda per la UNESCO, amb l'objectiu de crear una xarxa de ciutats interessades a compartir experiències i millorar llur política de lluita contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia.

Ha estat des del Servei de Ciutadania que s'ha impulsat l'adhesió en aquesta xarxa.

ECCAR té establert un pla d'acció de 10 punts (vegeu-los en aquest enllaç) entre els quals hi figuren: una major vigilància contra el racisme, proporcionar assessorament i seguiment de les polítiques municipals o proveir més suport a les víctimes del racisme i de la discriminació.

ECCAR ofereix una caixa d'eines molt interessant per combatre les injustícies per raó de raça.