La revisió no ha d'implicar necessàriament una pujada general de l'IBI, Però, per reduir-ne l'impacte en els casos d'augment, l'Ajuntament de Terrassa ha congelat el tipus impositiu general.

A més, també s'ha aprovat que l'increment màxim que es pugui produir en el rebut de l'IBI del 2018 respecte al del 2017 sigui del 5%. A la pràctica al 2018, per als habitatges l'increment absolut mig  se situarà per sota dels 6 € per immoble.  Això permet aplicar una política fiscal més redistributiva.