Ajuntament de Terrassa ha creat l'Eina de Càlcul de Nivell de Maduresa Digital amb l'objectiu de permetre a les empreses del teixit productiu determinar la posició que ocupen en relació al conjunt de les tecnologies i palanques de la indústria 4.0, en relació al posicionament idoni segons els experts i en relació també a la resta d'empreses.

Per poder utilitzar-la només cal enregistrar-se com a usuari a maduresadigital.orbital40.com. Per fer-ho, cal que envieu un email a orbital40@terrassa.cat amb el nom de l'empresa, el CIF, el nom de la persona de contacte i el seu correu electrònic.

L'eina ofereix:

  • Un qüestionari. Que es pot contestar en no més de 15 min. amb coneixements previs d'indústria 4.0, o en uns 30 minuts en cas contrari.
  • Gràfics
  • Informes de situació de l'empresa envers el posicionament idoni segons els experts i en relació a la resta d'empreses del mateix sector.