En aquest espai trobareu totes les eines necessàries per poder seguir les indicacions de la Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans:

 

1.- Guia d'abordatge del Maltractament

Facilitem la Guia que la Taula de Maltractament de les Persones Grans de la ciutat va elaborar juntament amb la Diputació de Barcelona i el suport d'EIMA, el 2019.

És un instrument per a la gestió i l'abordatge de les diverses situacions de maltractaments que poden afectar a les persones grans. És una eina adreçada especialment a els i les professionals que atenen a les persones grans, perquè puguin disposar d'informació actualitzada i sistematitzada, que els ajudi en les seves actuacions enfront als maltractaments.

Per tal de protocol·litzar la Guia i fer la implementació a la ciutat, la Taula Tècnica contra els Maltractaments de la Gent Gran va delegar en una Comissió de Posada en Marxa i Seguiment del Protocol perquè  coordinés les accions de tots els agents del territori en l'àmbit del maltractament de les persones grans a la nostra ciutat. S'han elaborat les següents eines

2.- Fluxograma municipal del circuit protocol·litzat de la Guia

Circuit municipal que recull en les diferents fases de possible situació de maltractament i les circumstàncies d'aquest i què fer.

3.- Pauta per comunicar situacions de maltractament als serveis avaluadors de la ciutat

Informació bàsica que facilitaria la feina dels serveis avaluadors per iniciar l'estudi de cada cas.

4.- Senyals d'alerta de possible situació de maltractament (fase detecció)

Aquest document permet a professionals que no formen part dels equips avaluadors poder repassar les diferents situacions que poden ser senyals d'alarma de possibles maltractaments

5.- Adreces i telèfons dels diferents equips avaluadors de l'entorn sociocomunitari

 

Eines només per a professionals dels serveis avaluadors:

Eina d'avaluació:

Document de treball creat per la Comissió de Posada en Marxa del Protocol per treballar de forma unificada entre els diferents serveis avaluadors que intervenen en una situació de maltractament d'una persona gran.

Eina de registre:

L'Eina de registre d'actuació l'omple el referent que atén un comunicat de possible situació de maltractament. Els diferents moments que s'ha d'omplir aquest registre són:

  • Inici: S'ha fet valoració, no hi ha indicis, no hi ha seguiment
  • Inici: S'ha fet valoració i hi ha indicis
  • Tancament: Desaparició de les circumstàncies que la van determinar seguiment 
  • Tancament: Per defunció de la víctima seguiment

Aquest document ha de ser enviat a:  [email protected]