En data 12 de desembre l'Ajuntament de Terrassa ha celebrat un acte públic de recompte de suports virtuals i presencials per al procés d'elecció del Síndic/a de Greuges de Terrassa. L'acte l'ha presidit el tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega. Adjuntem imatge

El resultat total del recompte dels suports virtuals i presencials ha estat el següent:

 • Bosch Orús, Míriam 29 suports
 • Cazorla Calderón, Maria Isabel 1.169 suports
 • Estapé Madinabeitia, Jordi 54 suports
 • Gállego Gállego, Xavier 33 suports
 • Izquierdo Grau, Guillermo 73 suports
 • Lobo Sánchiz, David 35 suports
 • Muñoz Núñez, Anna 1.035 suports
 • Tamayo Sala, Joan 829 suports

L'acta aixecada de l'acte serà remesa a la Junta de Portaveus per a la seva valoració. D'acord amb el Reglament del/ la Síndic/a de Municipal de Greuges de Terrassa, que va entrar en vigor el passat 11 d'octubre de 2016, l'alcalde de Terrassa, tenint en compte el resultat de la consulta ciutadana i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, sotmetrà al Ple Municipal l'elecció del candidat o candidata al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.

El termini per a donar suport a una o altra candidatura de manera presencial, a l'oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó, va finalitzar el passat 9 de desembre, mentre que el termini per a expressar els suports des del web municipal es va tancar ahir diumenge. Durant el període de recollida de suports, s'han registrat un total de 3.118 suports online i 139 de presencials.  

Acta de la sessió remesa a la Junta de Portaveus per a la seva valoració

 

Coneix les candidatures

Procés d'elecció i nomenament de la figura del síndic/la síndica de greuges de Terrassa

En aquests espai trobareu tota la informació relativa al procés d'elecció i nomenament de la figura del síndic/la síndica de greuges de Terrassa i podreu fer el seguiment de la implementació i el desenvolupament de les seves fases.

Contextualització del procés

L'Ajuntament de Terrassa impulsa el procés d'elecció i nomenament d'aquesta figura, vacant des del  passat  11 d'abril, data en què la Sra. Isabel Marquès, aleshores síndica municipal de greuges de Terrassa, va deixar el càrrec.

El càrrec de síndic o síndica de greuges de Terrassa té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents, i supervisa a aquest efecte l'actuació municipal.

Aquest procés d'elecció i nomenament està regulat al Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, que entrà en vigor el passat 11 d'octubre i amb el qual es derogà el Reglament anterior, vigent des del 2003.

Entre les principals novetats del Reglament actual respecte a l'anterior, destaca la realització d'un procés públic i obert en el qual tant la ciutadania com les entitats de Terrassa puguin presentar les candidatures al càrrec, així com donar el seu suport a la candidatura preferida.

Fases i terminis del procés de consulta

 • 31 d'octubre-21 de novembre. Presentació de les candidatures

La ciutadania, les associacions i les entitats de la ciutat disposen d'un termini de 15 dies  hàbils per  presentar les candidatures al càrrec i els suports de les associacions i les entitats. Accedir al tràmit

 • 28 de novembre-11 de desembre. Recollida de suports de les candidatures publicades

Totes les candidatures que compleixin les condicions d'elegibilitat establertes s'exposaran per a la consulta ciutadana. Durant aquest període, s'habilitarà  una plataforma virtual que permetrà recollir els suports durant les 24 h. Totes les persones que vulguin donar el seu suport de forma presencial a alguna de les candidatures, també podran fer-ho fins al 9 de desembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça Didó, dins el seu horari d'atenció habitual.

En tots dos casos s'oferiran les condicions necessàries per garantir la privacitat del vot.

 • 12 de desembre: a les 18.30 h es farà l'escrutini i recompte públic dels suports virtuals i presencials del procés d'elecció de la figura del/la Síndic/a de Greuges a la sala de Presidència de l'Ajuntament de Terrassa. És obert a tothom que hi vulgui assistir.

Els  resultats del procés es podran consultar al web municipal.