L'excés d'emissió de NOx produït per l'escàndol dieselgate ens passa factura a nivell ambiental però també de salut.

El trànsit és el principal emissor de diòxid de nitrogen (NO2), un dels principals contaminants nocius per la salut a la ciutat. Aquest contaminant és un precursor de l'ozó i de les partícules que poden formar-se a l'atmosfera, que provoquen malalties cardiovasculars i respiratòries, sobretot ictus i infarts.

L'any 2015, a causa de la manipulació a les proves de laboratori, els automòbils, camions i autobusos amb motor dièsel van emetre 4,6 milions de tones d'òxids de nitrogen (NOx) més del que permet la legislació internacional. Els vehicles dièsel van emetre realment 13,1 milions de tones d'emissions d'òxids de nitrogen (NOx), i no 8,6 milions de tones com s'esperava amb les proves de laboratori. Segons l'estudi publicat a la revista Nature el 15 de maig del 2017, les emissions contaminants "extra" provoquen, cada any, la mort prematura de 38.000 persones a tot el món, a banda de les que ja provoquen les emissions esperades.

L'aire contaminat provoca càncer, afecta al sistema immunològic, contribueix a l'aparició d'asma, té efectes clars en malalties cardiorespiratòries, alenteix el desenvolupament del cervell dels infants, i redueix l'esperança de vida. La gent gran, les persones amb problemes asmàtics, les embarassades, els infants i nadons, són especialment vulnerables.

Si no es posen límits més estrictes, el 2040 hi haurà gairebé 184.000 morts prematures. Aquests problemes són especialment greus a les ciutats, on hi ha molt trànsit. Cal doncs, prendre mesures per establir sistemes de mobilitat més sostenibles. Mesures com restringir l'accés al trànsit representen solucions a curt termini, així que cal considerar canvis fonamentals i innovadors en el nostre sistema de transport i en el model de ciutats per millorar el nostre benestar general.

La comparativa de NOx entre l'emissió límit segons l'estàndard EURO del vehicle i l'emissió real del vehicle és la següent:

FONT: Agència Europea de Medi Ambient (EEA)

Gasolina                           Diesel
Fabricació Emissió Límit Emissió Real Diferència Fabricació Emissió Límit Emissió Real  Diferència
EURO 3 (2000) 0,15 0,2 33,3% EURO 3 (2000) 0,5 1 100,00%
EURO 4 (2005) 0,08 0,1 25,0% EURO 4 (2005) 0,25 0,8 220,0%
EURO 5 (Set. 2009) 0,06 0,05 -16,7% EURO 5 (Set. 2009) 0,18 0,8 344,4%
EURO 6 (Set. 2014) 0,06 0,06 0,0% EURO 6 (Set. 2014) 0,08 0,6 650,0%
*Emissió NOx de Turismes (categoria M1) en g/km

 

Tot i que encara no estan tots els models, The EQUA Air Quality Index ha realitzat una classificació de vehicles d'acord amb l'emissió de NOx en conducció real. D'aquesta manera, la distinció no es realitza en funció de la classificació EURO (tal i com es fa amb l'etiquetatge ambiental de distinció de vehicles), sinó que està realitzat en funció de l'emissió de NOx en conducció real.