L'Ajuntament de Terrassa  i la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur, ASCA, han signat un conveni per quatre anys amb l'objectiu d'oferir finançament a projectes emprenedors amb valor social que creïn ocupació digna, així com línies específiques de finançament per a la gent jove i per a cooperatives.

La Fundació ASCA ajuda a persones en situació de desocupació en la concessió de préstecs sense interessos perquè puguin fer autoocupació. També atorga préstecs sense interessos a persones o col·lectius que tinguin una idea de negoci viable i que creïn llocs de treball digne. 

Els préstecs seran sense avals ni interessos. L'import a sol·licitar és fins a 12.000 euros a tornar en un període de 3 anys. Existeix una línia específica per a cooperatives de fins a 25.000 euros i una altra per a persones joves emprenedores de 15.000 euros.

El Servei d'Emprenedoria i Economia Social proposarà aquells projectes que poden acollir-se a les possibilitats de finançament o ajuts establerts per la fundació. Els projectes hauran de ser tècnicament viables i comptar amb l'autorització expressa de les persones titulars i que no hagin trobat finançament ordinari per part de les entitats bancàries. Abans de sol·licitar el préstec, el Servei d'Emprenedoria i Economia Social revisarà els plans d'empresa i, en cas de considerar que són viables, es faran arribar a la Fundació ASCA.

Per la seva banda, la Fundació ASCA estudiarà la viabilitat dels projectes presentats per decidir si atorgaran el préstec sense interessos.

Les dues institucions també es comprometen a fer seguiment dels projectes presentats. 

Sol·licita una cita d'assessorament personalitzat sobre finançament del teu projecte.