L'Ajuntament de Terrassa ​ha signat un conveni de col·laboració amb Microbank per facilitar el finançament de projectes emprenedors i també per empreses i entitats d'economia social a través de microcrèdits. 

Amb la signatura d'aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'un milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat.

I en el context de la crisi sanitària MicroBank també posa a disposició una nova línia de finançament destinada a persones treballadores autònomes i microempreses, incloses les d'economia social, amb la finalitat d'atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19. 

Aquesta línia compta amb el suport del Fons Europeu d'Inversions. Les persones o entitats beneficiàries han de tenir menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Les persones sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. El préstecs s'atorguen sense garantia real, amb un període de carència de 6 mesos i es poden tornar fins a 6 anys.

Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social l'Ajuntament de Terrassa.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

Sol·licita una cita d'assessorament personalitzat sobre finançament del teu projecte.