Espais d'allotjament empresarial

L'Ajuntament de Terrassa ofereix uns espais d'allotjament empresarial corresponents a uns espais físics destinats, principalment, a l'allotjament temporal de persones autònomes, petites empreses de nova creació, empreses en procés de consolidació o creixement, així com, start-ups amb un alt valor afegit per a contribuir al creixement econòmic i empresarial de la ciutat. Aquestes poden ser persones emprenedores o empreses amb activitats de serveis o industrials.

Amb l'interès d'incentivar a les persones emprenedores i empreses durant els seus primers anys d'allotjament, les tarifes d'aquests espais contemplen bonificacions segons diferents objectius:

 • Bonificació d'entre un 25% i un 75% del preu públic d'utilització dels espais d'allotjament empresarial durant el primer any d'estada.
 • Bonificació a les empreses constituïdes per persones empresàries de menys de 30 anys o per empresàries de més de 40 anys durant els dos primers anys d'utilització del servei; els preus es reduiran en un 75% els primers 8 mesos, un 50% del 9è al 16è mes i un 25% del 17è al 24è mes.
 • Bonificació de fins a un 20% de les tarifes resultants dels dos apartats anteriors a les empreses ubicades als espais d'allotjament empresarial que contractin durant l'any en curs i a jornada completa persones a l'atur amb dificultats per trobar feina (persones joves de menys de 30 anys, persones aturades de llarga durada i dones majors de 45 anys) o persones amb capacitats diverses, sempre que l'empresa no tingui l'obligació legal de fer aquestes contractacions.
 • Bonificació del 15% de les tarifes resultants de l'aplicació dels apartats anteriors i per un termini màxim d'un any per les empreses ubicades als espais d'allotjament empresarial que realitzin un increment de plantilla, degut a la contractació de personal que estigui en situació d'atur, i que no quedi recollit en les bonificacions sobre col·lectius explicitats en el paràgraf anterior.
 • Les empreses allotjades en espais d'allotjament empresarial tindran la possibilitat de gaudir de l'ús de 2 hores al mes, de les sales de reunions i de dues ocupacions de màxim 3 hores de la sala d'actes, dels espais del Quadrant.0, durant el primer any d'estada en aquests espais, o des de l'aprovació d'aquest preu públic. L'ús estarà subjecte a disponibilitat i prèvia reserva de l'espai al servei.
 • Per a la resta d'ocupacions, s'aplicarà un 30% de bonificació del preu establert per altres espais a les persones que tinguin la condició d'usuàries del servei.
 • Bonificació de fins el 10% del preu de lloguer a partir del primer any d'allotjament, per actuacions realitzades per l'empresa que es puguin considerar de Responsabilitat Social corporativa. El barem per assolir el 10%, que s'analitzarà cada any, correspon al que es detalla a continuació:
  • Incorporació de paritat i/o igualtat de gènere en els òrgans de govern: 2%.
  • Participació en projectes de ciutat, tot cedint "talent" per reptes de ciutat: 2%.
  • Incorporació de millores en els l'àmbit de: Recursos Humans (horaris, flexibilitat, mesures de conciliació..) i d'impacte o millora mediambiental (reducció CO2, ús de productes de proximitat, residus...): 2%.
  • Participació amb temes de voluntariat o d'altres en beneficis a la ciutat: 2%.
  • Participació en tallers i formació per directius i personal en aquests àmbits realitzats o amb participació dels serveis municipals: 2%.