Què cal tenir en compte i quins tràmits s'han de realitzar per iniciar el negoci? Segons el lloc on us interessi ubicar-lo, hi poden haver ordenacions urbanístiques que regulin i limitin el tipus d'establiments que es poden obrir a cada zona de la ciutat.

Abans de posar en marxa el negoci, per a l'obertura de les activitats, les instal·lacions o els establiments s'ha d'efectuar el tràmit de legalització de les instal·lacions. Aquest és un acte previ a l'inici de qualsevol activitat empresarial ubicada en un local. 

En funció de les característiques de l'activitat i del local, correspon una tramitació o una altra:

També és imprescindible tramitar l'autoliquidació de la taxa i efectuar el càlcul del VAS - vector ambiental i de seguretat.

Per a activitats comercials amb superfície de venda igual o superior a 2.500 m², s'ha de tramitar la llicència comercial davant de la direcció general competent en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya (article 19 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre). L'atorgament de la llicència comercial haurà de ser prèvia a la sol·licitud de la llicència d'obres.

Les activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, han de sol·licitar un informe previ en matèria d'incendis.

Si cal fer obres d'adequació a l'establiment, s'haurà de sol·licitar la corresponent llicència d'obres, tenint en compte l'accessibilitat al localLa tramitació de la llicència d'obres segons l'activitat pot ser anterior, simultània o posterior a la tramitació de la llicència d'activitat. Per a conèixer quin procediment heu d'iniciar davant l'ajuntament, podeu respondre les preguntes guiades del Qüestionari d'obres. Les més freqüents en els establiments són:

Informació bàsica sobre l'accessibilitat als locals

Existeixen altres tramitacions municipals relacionades que et poden interessar en funció del tipus de negoci. Algunes poden ser prèvies a l'obertura i d'altres es poden tramitar un cop iniciada l'activitat:

A la plana web de la Diputació de Barcelona podeu consultar les condicions sanitàries bàsiques que cal considerar per realitzar la vostra activitat a les Fitxes de condicions higièniques i sanitàries dels establiments minoristes d'alimentació, que tenen caràcter orientatiu. Així mateix, ofereix Guies de pràctiques correctes d'higiene, d'autocontrol i documents relacionats amb les bones pràctiques, per ajudar als operadors dels establiments minoristes d'alimentació a implantar sistemes d'autocontrol de l'activitat.