Formen part de la Taula de Maltractament de les Persones Grans de Terrassa les següents entitats:

Formen part de la Comissió de Posada en Marxa i Seguiment del Protocol:

  • Alzheimer Catalunya
  • Fundació, Síndica de Greuges
  • Consorci Sanitari de Terrassa
  • Associació [email protected] Flautes - Terrassa
  • Fiscalia de Terrassa
  • Institut Català de la Salut, Mossos d'Esquadra
  • Mútua de Terrassa
  • Servei d'Inspecció i Registre de la Generalitat de Catalunya
  • L'Ajuntament de Terrassa a través de tres serveis municipals (Servei d'Atenció a l'Autonomia Personal, Promoció de la Gent Gran i Serveis socials).