Mesures establertes en episodis ambientals de contaminació atmosfèrica:

Principals actuacions previstes a Terrassa en dies d'episodis ambientals de contaminació atmosfèrica per NO2:

Les actuacions que té previst realitzar l'Ajuntament de TERRASSA en dies d'episodis ambientals de contaminació atmosfèrica per NO2, a partir de l'1 de desembre, van dirigides a reforçar la capacitat i la freqüència de transport públic a la ciutat. Les línies que es reforçaran són aquelles que tenen una major demanda i que alhora alimenten les línies ferroviàries de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ja que es preveu un augment de la utilització d'aquest serveis com a conseqüència de la restricció de la circulació dels vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT a l'àmbit intrarondes de la ciutat de Barcelona. 

Per aquests motius, es preveu reforçar les línies d'autobús L1, L3, L8, L9, L10 incorporant un autobús addicional a cada línia durant tot el dia per millorar la oferta i la freqüència. Alhora, es tindrà especial atenció a donar la màxima prioritat al transport públic en aquells eixos que incorporen el carril bus, per tal d'evitar estacionaments indeguts i garantir la freqüència i el temps de viatge dels autobusos.

Durant els dies d'episodis ambientals de contaminació atmosfèrica per NO2, l'ATM posarà en funcionament la targeta T-Aire de dos viatges amb un preu equivalent de 2 viatges amb la targeta T-10 aplicant un 10% de descompte que es podrà comprar a les màquines automàtiques de les estacions ferroviàries.

Finalment, l'Ajuntament de Terrassa comunicarà amb antelació a través dels canals municipals habituals, que s'ha declarat episodi ambiental de contaminació atmosfèrica, i que posa en marxa les mesures previstes de reforç del transport públic a la ciutat. També es publicaran els consells de salut i de mobilitat per moure's de manera més sostenible i saludable.

Mesures de reforç del transport públic implantades per altres administracions amb afectació directe a Terrassa:

T-Aire: La targeta T-Aire és una targeta multipersonal de dos viatges integrats d'1 a 6 zones. La seva venda es podrà realitzar a les màquines automàtiques de les estacions ferroviàries. Només serà vàlida els dies de restricció de trànsit per alta contaminació de NO2 i fins la finalització del servei. El preu és l'equivalent de 2 viatges amb la targeta T-10 aplicant un 10% de descompte.

El Departament de Territori i Sostenibilitat publicarà les places sobrants a les línies e2.1 i e2.2, de transport públic interurbà entre Terrassa i Barcelona.

La Renfe ampliarà l'hora punta a la línia R4N: de 7h a 11h

S'incrementarà la oferta de FGC a la línia Barcelona-Vallès en hora vall per igualar-la a l'hora intermèdia de tarda.

Principals actuacions previstes a fora de Terrassa en dies d'episodis ambientals de contaminació atmosfèrica per NO2:

Zona de Baixes Emissions àmbit de Rondes de Barcelona

La restricció afectarà l'espai delimitat per la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona, corresponent als municipis de Barcelona (excepte la Zona Franca-Industrial i el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes) i L'Hospitalet de Llobregat i part de la resta de municipis limítrofs amb les Rondes (Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Adrià del Besòs). 
Les rondes estan exemptes d'aquesta restricció.

La mesura de restricció de trànsit dins de la ZBE de l'àmbit de Rondes de Barcelona afecta als vehicles sense etiqueta ambiental. 

Consulta si el teu vehicle està afectat per les restriccions de circulació a la ciutat de Barcelona aquí.

 • Horari: Les restriccions de circulació dels vehicles més contaminants s'aplicaran els dies laborables de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres
 • Vehicles afectats: A la Zona intrarondes no podran circular els vehicles que no disposin del distintiu ambiental de la DGT
 • Vehicles exempts: Queden exempts d'aquesta restricció de manera permanent els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari)
 • Durant el 2017 queden exemptes les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro1, Euro2 i Euro3
 • Troba més informació a:

Millora del Transport Públic

Durant aquests Episodis Ambientals de Contaminació Atmosfèrica per NO2, es reforçarà el Transport Públic, especialment en hores punta. 

Troba més informació a:

Informació del trànsit:


Pots trobar més informació a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat airenet.gencat.cat 

Per a més informació podeu consultar:


Què son els episodis ambientals de contaminació atmosfèrica?

Quan la concentració de contaminants atmosfèrics és molt alta, sobrepassant els límits legals, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, decreta l'alerta per contaminació atmosfèrica.

Aquests avisos es poden donar per a diferents contaminants atmosfèrics:

 • Per Diòxid de Nitrogen (NO2)
 • Per Partícules en Suspensió inferiors a 10 micres (PM10)
 • Per Ozó Troposfèric (O3)

Diòxid de Nitrogen (NO2) i Partícules en Suspensió (PM10)

Terrassa pertany a la ZPE (Zona de Protecció Especial) de l'ambient atmosfèric pel que fa a NO2 i PM10. Els límits establerts de NO2 i PM10 són, segons la legislació vigent:

 • Per Diòxid de Nitrogen (NO2
Valor límit horari per a la  protecció de la salut humana: Valor límit anual per a la protecció de la salut humana: Nivell crític per a la protecció  de la vege­tació: Llindar d'alerta:

200 µg/m3 de NO2

No superables en més de 18 ocasions en un any civil

40 µg/m3 de NO2

30 µg/m3 de NOx

(Expressat com NO2) en un  any civil

 400* µg/m3

 (Horari)

* Durant 3 hores consecutives en una àrea de com a mínim 100 km2 o una zona d'aglomeració.

 • Per a Partícules en Suspensió (PM10)
Valor límit diari per a la protecció de la salut humana: Valor límit anual per a la protecció de la salut  humana:

50 µg/m3 de PM10

No superables en més de 35 ocasions en un any civil

 40 µg/m3 de PM10


Durant els episodis atmosfèrics que dificulten la dispersió de contaminants, es defineixen actuacions destinades a reduir les emissions de contaminants. El Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire de la Generalitat de Catalunya preveu disposar de varis models d'emissió i de dispersió de contaminants que permetran elaborar una predicció dels nivells de contaminació a l'atmosfera a la zona de protecció especial i fins hi tot més enllà, podent predir els nivells d'immissió per a tot Catalunya. Això donarà suport al procés de decisió d'activació dels protocols d'actuació.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) informarà a la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) de la previsió de situacions meteorològiques que poden dificultar la dispersió de contaminants, en especial quan es tracti d'anticiclons de subsidència persistents. Mentre aquesta situació meteorològica es mantingui, el SMC anirà actualitzant aquesta informació diàriament. Quan el SMC informi de la previsió d'una situació meteorològica d'aquest tipus, la DGQA, mitjançant les dades de qualitat de l'aire de la XVPCA, i els resultats del models d'emissió i dispersió de contaminats, avaluarà l'evolució de la qualitat de l'aire.

L'avís preventiu i l'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica es declaren, respectivament per PM10 i NO2 , quan:

Un cop activat l'avís preventiu o l'episodi de contaminació s'activen mesures per reduir l'emissió de contaminants i ajudar a recuperar la qualitat de l'aire. 

En cas de patir Episodi Ambiental de Contaminació es demana:

 • No utilitzar el vehicle privat, sempre que sigui possible.
 • Fer servir mitjans més sostenibles: desplaçaments a peu, bicicleta o en transport públic.
 • En cas que l'ús del cotxe sigui imprescindible, es recomana l'ús del cotxe compartit, de manera que a part de reduir les emissions de contaminants de ciutat, s'estalviarà combustible i es reduirà el trànsit.
 • Recordem que la col·laboració de tothom és imprescindible per recuperar la bona qualitat atmosfèrica.

Hi ha diversos grups de persones que poden ser particularment sensibles:

 • Les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries i/o cardíaques.
 • Les persones que fan exercici físic a l'aire lliure.
 • Els nens i nenes.
 • La gent gran.
 • Les persones amb altres característiques individuals determinades que les fan més sensibles que la resta a la contaminació de l'aire.

S'aconsella reduir els esforços corporals a l'aire lliure, principalment si provoquen fatiga, són de llarga durada i es produeixen a les hores en què la concentració de contaminants és més elevada. Especialment les persones grans o amb malalties respiratòries i/o cardíaques haurien de reduir al màxim l'esforç físic i les activitats a l'aire lliure.

Què és l'Ozó Troposfèric (O3)?

L'ozó troposfèric és un gas que es forma a l'aire a partir d'altres compostos precursors (com els NOx o els COV) en condicions de radiació solar i temperatures elevades. Aquest és un gas altament oxidant, provocant efectes sobre la salut.

Al municipi de Terrassa no es tenen nivells elevats d'ozó troposfèric, però en altres indrets de Catalunya (Plana de Vic, Pirineu Oriental i Prepirineu) hi ha una gran afectació. 

Els límits establerts d'O3 per la legislació vigent són:

Llindar d'informació: Llindar d'alerta:
180 µg/m3 de O3 en una hora 240 µg/m3 de O3 en una hora


Quan es preveuen nivells elevats d'ozó troposfèric, superant algun llindar al llarg del dia, s'emet un avís preventiu. El pronòstic es fa amb models numèrics com els del temps atmosfèric. Aquests avisos es realitzen abans de les 12h del matí.

En aquest cas es recomana que la població més sensible (persones amb problemes cardiovasculars, gent gran, infants, embarassades) redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior.

Quan es mesuren concentracions superiors al llindar d'informació o d'alerta, aleshores s'emet un avís immediat.

En aquest cas es recomana que la població en general redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, i la població sensible l'eviti.

Enllaços d'interès per ampliar informació: