L'Ajuntament començarà les obres de millora als carrers del Nord i de la Societat el 25 de gener

L'Ajuntament durà a terme un projecte de millora al carrer de Nord, des de la rotonda del passeig del Vint-i-dos de Juliol fins al carrer de la Mina, que començarà el 25 de gener. El carrer del Nord és un dels vials de la ciutat que ha patit una major degradació estructural pel pas dels anys degut al pas constant de transport públic i l'alta densitat de circulació, que han desgastat l'asfaltat i els embornals.

Les obres consistiran en el trasllat i posterior substitució dels embornals actuals que es troben al lateral de la calçada, per nous embornals que es situaran al centre de la calçada i que s'hauran de connectar al col·lector existent. Posteriorment, es durà a terme la renovació de totes les capes del ferm existent, incloses les bases granulars, és a dir les capes que hi ha sota de l'asfalt i que estan formades per diferents àrids, sorres i graves. 

D'altra banda, aprofitant aquesta actuació, l'Ajuntament també millorarà el paviment als carrers de Sant Ignasi, que s'asfaltarà tot sencer, i al de Sant Valentí, que s'asfaltarà en el tram entre el carrer de Mas Adei i el carrer del Nord i uns metres més de la cruïlla direcció Sant Leopold. A banda d'aquestes obres d'asfaltat, als carrers Sant Valentí i Sant Ignasi, Taigua durà a terme uns treballs per a substituir les canonades existents de fibrociment per noves canonades de fosa. 
      
Pel que fa al carrer Societat, l'Ajuntament hi executarà una obra de millora de l'asfaltat del tram que va des de carrer del Nord fins a la placeta de la Creu Gran. A més, està previst arreglar el pas elevat que hi ha, en aquesta placeta perquè actualment existeix un problema amb la parada de l'autobús municipal i la rampa. Per solucionar-ho, està previst construir una plataforma elevada de 7 metres de longitud amb una rampa més accessible per facilitar la parada de l'autobús. Aquesta actuació implicarà la col·locació d'una nova reixa interceptora amb una nova connexió al clavegueram. Per la seva banda, l'empresa pública Taigua també farà una obra al carrer de la Societat per substituir la canonada existent.

Fases d'execució de les obres

Aquest conjunt d'actuacions, tenen una elevada complexitat tècnica i a més generaran algunes problemàtiques d'aparcament a la zona mentre durin les obres. Per tal de minimitzar les molèsties als veïns i veïnes, així com els comerços i les escoles Airina i La Llar, l'Ajuntament ha decidit executar el projecte en un total de quatre fases. 

Fase 1

El dia 25 de gener s'iniciaran les obres per canviar els embornals i millorar el paviment del carrer del Nord del tram que va des de l'escola l'Airina fins la cruïlla amb el carrer de La Mina. Aquesta obra està previst que duri una setmana.  

Fase 2 

La segona fase previsiblement s'executarà del dia 1 i fins el dia 21 de febrer. En aquestes setmanes es millorarà el tram del carrer del Nord des de la cruïlla del carrer de la Mina fins a l'estació de Renfe Nord. Paral·lelament, s'executaran les obres previstes al  tram del carrer Sant Valentí i el carrer Sant Ignasi. Els mateixos dies, l'empresa T'aigua estarà treballant al carrer Societat.

Fases 3 i 4

Aquestes dues fases només afectaran al carrer Societat. Els primers dies, les obres permetran la circulació de vehicles per les cruïlles del carrer Societat amb el carrer de La mina i de Sant Joan. Els darrers dies de l'obra, el carrer Societat es tallarà al trànsit de manera íntegra. Les fases 3 i 4 s'executaran, previsiblement, entre el 22 i el 28 de febrer.

El Servei municipal de Projectes i Obres i el Servei de Mobilitat així com la Tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, ja han mantingut reunions amb els veïns i veïnes, entitats i comerciants ubicats als carrers afectats per aquest projecte amb l'objectiu de plantejar-los l'obra i coordinar amb ells i elles solucions a totes les possibles afectacions.