Este espacio recoge mensualmente la actualidad del trabajo en red realizado por las entidades de la Mesa local de Capacidades Diversas y Accesibilidad y entre servicios municipales.

Cimera de lideratge en valors GLS 2018

Format: Formació adreçada a aconseguir un millor lideratge en valors i adquirir noves estratègies en l'acció social.

Objectiu: Rebre coneixements per a la millora de la praxis professional del personal de l'Oficina de Capacitats Diverses com a agents per al canvi social.

Contingut cimera: La cimera es va desenvolupar durant 2 dies, divendres 10 i dissabte 11, a les instal·lacions de la Fundació Goel. Durant el seu transcurs, diversos ponents de diferents països de mon van exposar temes vinculats al canvi social, lideratge, creativitat, recerca de talent, resiliència, aprenentatge, apoderament, etc.

Assistents: Equip tècnic de l'Oficina de Capacitats Diverses, Fundació Goel, entitats i ciutadania.