El protocol per a la prevenció i resolució de situacions d'assetjament a ciclistes s'amplia a les persones usuàries de VMP

La Policia Municipal de Terrassa i l'Associació BiciTerrassa Club (BiTer), coincidint amb l'entrada en vigor de la nova Ordenança de Mobilitat, han actualitzat el protocol per a la prevenció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament a persones usuàries de bicicleta per incloure-hi a les persones usuàries de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). L'objectiu del protocol, signat l'any 2016 i amb molt bona valoració per part de les persones usuàries, és sensibilitzar sobre la normalització de l'ús de la bicicleta i el VMP i assolir la convivència pacífica dels diferents sistemes de mobilitat a la xarxa urbana de la ciutat. Concretament, es pretén sensibilitzar els conductors de vehicles de motor, especialment turismes, sobre els drets de bicicletes i VMP.

Per aconseguir-ho, s'han definit aquelles conductes d'assetjament que suposen infraccions lleus, greus o molt greus i establert un procediment d'actuació per fer-hi front. En aquest sentit, el protocol especifica que el ciclista o persona usuària de VMP afectat per una situació d'assetjament pot contactar amb l'associació BiTer, que recollirà la informació i l'enviarà a la Policia Municipal perquè un agent contacti amb l'assetjador amb la voluntat d'exercir una tasca pedagògica i de sensibilització.

Acabar amb els comportaments d'assetjament
L'aparició en els darrers anys de noves persones usuàries de bicicletes i de VMP ha comportat que hi hagi un cert nombre que circulen per la vorera per por a fer-ho per la calçada. Amb el protocol es pretén acabar, o si més no minimitzar el màxim possible, amb els comportaments d'assetjament dels conductors vers a ciclistes i persones usuàries de patinets elèctrics perquè aquests se sentin més segurs circulant per la calçada, un espai que, tal i com especifica la normativa, tenen ple dret a ocupar.