L'Ajuntament inicia les obres de reparació i millora del pont de l'avinguda de Jacquard L'Ajuntament inicia les obres de reparació i millora del pont de l'avinguda de Jacquard

Aquesta setmana començaran les obres de reparació del pont de l'avinguda de Jacquard, l'estructura que creua el parc de Vallparadís, connectant el centre amb els barris de l'est de la ciutat per salvar la barrera orogràfica que suposa el parc.

Les actuacions previstes en el projecte, que està subvencionat pels fons europeus Next Generation 2, es divideixen en dues parts: D'una banda, els treballs de rehabilitació i reparació dels elements estructurals del pont i, de l'altra, les tasques que s'executaran en els elements de la superestructura del pont, mitjançant la seva reurbanització. Concretament, les actuacions en l'àmbit superior del pont corresponen a la millora del drenatge i impermeabilització del paviment, per tal d'evitar l'entrada d'aigua que provoca greus danys a l'estructura.

Per a garantir la seguretat tant pels vianants com pels vehicles que circulen pel pont de l'avinguda de Jacquard, mentre durin els treballs s'instal·larà una barrera mitjançant un pretil estètic urbà i es reforçarà la seguretat a la barana, amb una xarxa lleugerament inclinada. També es reforçarà la xapa que conforma la barana actual en els trams que estan més danyats i oxidats.

Pel que fa als elements estructurals, és a dir a l'àmbit inferior del pont, es millorarà el drenatge de l'aigua de pluja reconduint l'aigua recollida als embornals i executant tubs de desguàs. També es repararan els elements danyats amb patologies a l'obra de fàbrica, al voladís de formigó armat i a l'estructura metàl·lica, millorant-ne la durabilitat d'aquests elements estructurals i l'aspecte estètic.

El pressupost de licitació total de l'obra és de 778.273,85 euros i es preveu que es triguin tres mesos per executar els treballs de l'àmbit superior i tres mesos més per a finalitzar les tasques en la part inferior.

Mentre duri l'obra es garantirà un carril mínim per cada sentit de circulació, així com com també el pas de les persones tant per dalt del pont com pel parc de Vallparadís, per tal que les afectacions siguin les mínimes possibles.