Resum de les notícies d'actualitat del mes d'octubre

 

La Federació d'Entitats per la Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya, dins el marc del 7è congrés Internacional de la Bicicleta i el XVIII Congrés Ibèric la bicicleta i la ciutat, va entregar divendres 8 d'octubre el Premi Fem Bici 2021 a la Policia Municipal de Terrassa en agraïment a la seva col·laboració en la promoció de la bicicleta com a mitjà de transport i, en concret, pel Protocol per a la prevenció i resolució de situacions d'assetjament a ciclistes i usuaris de VMP.

El guardó es va entregar a l'auditori AXA de Barcelona

 

La Policia Municipal ha realitzat al llarg d'aquest mes la formació obligatòria del Protocol de Seguretat contra les Violències Sexuals en entorns d'oci, en la que s'han donat criteris operatius i pautes d'actuació per a lluitar contra les violències sexuals. 

El protocol estableix criteris interpretatius i operatius per a reconèixer aquelles conductes d'assetjament sexual no previstes al codi penal però que es consideren constitutives d'una infracció administrativa i que, per tant, poden ser sancionades. Aquestes conductes són l'exhibicionisme obscè davant de persones adultes, la masturbació en espais públics o oberts davant de persones adultes, el seguiment obscè, la injúria sexual, obtenir imatges de parts íntimes, l'acorralament amb finalitats sexuals o altres conductes que impliquin una vexació sexual.

El passat dimecres 27 d'octubre la Tercera Tinenta d'Alcalde, Lluïsa Melgares, i el regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Xavier F. Rivero, es van reunir juntament amb l'Intendent Major de la Policia Municipal, Antoni Flores, a la sala de Govern, per a donar la benvinguda al primer inspector de la història del cos de Policia de Terrassa, el caporal Marc Pintor, guanyador del procés selectiu per a cobrir aquesta plaça, de nova creació a la ciutat, amb l'objectiu, entre altres, de "possibilitar que la direcció tècnica es projecti vers un plànol de planificació i assoliment d'objectius a mig i llarg termini que impulsi els projectes definits en el Pla, alhora que facilita la transmissió horitzontal i vertical de la comunicació interna".

 

L'Ajuntament de Terrassa ha signat un conveni de col·laboració amb el Parc Vallès amb l'objectiu de coopera​r en matèria de trànsit, circulació, mobilitat, estacionament i seguretat viària en el seu estacionament privat d'accés públic sense barreres. La signatura permet que en cas d'infraccions de trànsit que es duguin a terme en aquest recinte privat, es puguin activar els serveis de la Policia Municipal per tal de formular les denúncies pertinents per les infraccions comeses contra el que disposa l'Ordenança de Mobilitat i la resta de normatives aplicables, així com que es pugui procedir, en cas necessari, a la retirada del vehicle per part d'Egarvia.