L'Ajuntament instal·larà 16 detectors per controlar l'aigua abocada a les rieres del Palau i les Arenes

 La instal·lació dels 16 detectors d'abocament permetrà controlar i quantificar els possibles desbordaments del clavegueram a les rieres de les Arenes i del Palau i evitar, així, l'entrada puntual de contaminants al sistema hídric. En moments d'aiguats importants, la xarxa unitària de clavegueram no pot assumir tant cabal i es poden produir desbordaments, que poden arrossegar materials sòlids a les  lleres de les rieres. La instal·lació dels nous detectors es fa perquè els actuals no poden calcular el volum d'aigua abocada a les lleres.

Aquest mes de juny sortirà a licitació el contracte de subministrament i muntatge d'aquests sistemes de detecció d'abocaments als sistemes de sanejament en alta de Terrassa. L'empresa adjudicatària haurà de garantir el sistema de programació i funcionament del sistema de comunicació, com també la configuració de les dades al sistema de gestió corresponent. El pressupost de licitació és de 41.866 euros i la previsió inicial és que entri en funcionament cap a finals d'any.  

Dels 16 detectors, 11 es col·locaran a diversos punts de la riera del Palau, i cinc a la de les Arenes. Tots s'instal·laran en aquells punts propers els sobreeixidors on no interfereixin el pas d'aigua, on no es puguin malmetre o donar senyals erronis per la brutícia i on no puguin ser arrossegats en cas d'un augment  brusc dels cabals.

Xarxes de captació per retenir residus sòlids

D'altra banda, ja s'han instal·lat les xarxes de captació a la sortida del sobreeixidor d'aigua a la riera de les Arenes, a Can Farcan, al sud-est de la ciutat. Amb aquest nou sistema de contenció es recolliran els residus sòlids que s'arrosseguen quan hi ha pluges intenses i que van a parar directament a la riera. Amb aquesta prova pilot es podrà visualitzar la quantitat i varietat de deixalles que s'aboquen de manera indiscriminada al clavegueram. Aquestes xarxes metàl·liques poden retenir fins a 100 kg de residus, ja que són malles trenades, capaces d'expandir-se i absorbir gran quantitat de material sense trencar-se. Un cop siguin plenes, es recolliran els residus i es traslladaran a un abocador.

La riera del Palau transcorre per l'oest de la ciutat i, a l'alçada de l'avinguda de l'Abat Marcet, enllaça amb el torrent de la Maurina i continua en línia recta cap al sud-oest de Terrassa. La riera de les Arenes neix sota el Montcau, segueix un llarg trajecte entre la Serra de l'Obac i la de Sant Llorenç i entra al nucli urbà prop del barri de Sant Llorenç, per finalitzar a la riera de Terrassa. A partir d'aquí es denomina Riera de Rubí.