Avís per superació del Llindar d'informació dels nivells elevats d'Ozó a la nostra comarca

El CECAT ha comunicat que a partir de la informació facilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic a través del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, avui hi ha previsió que es pugui superar el llindar d'informació d'ozó troposfèric per sobre dels 180 micrograms per metre cúbic a la zona de qualitat de l'aire de Comarques de Girona, Maresme, Plana de Vic, Vallès-Baix Llobregat, Àrea de Barcelona, Penedès-Garraf i Camp de Tarragona.

L'ozó pot provocar:
  • Tos, irritacions a la faringe, coll i ulls
  • Dificultats respiratòries com la gola seca
  • major incidència i agreujament de l'asma
  • inflamació de les vies respiratòries que pot generar una alteració del rendiment
  • reducció de la funció pulmonar
Els grups que poden ser més sensibles són les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries o cardíaques, els nadons, infants, gent gran i dones embarassades, així com també les persones que fan exercici físic a l'aire lliure, especialment a les hores en què els nivells d'ozó són més alts.

D'acord amb les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període en què els nivells d'ozó són més alts.

Per aquest motiu, es recomana als centres d'ensenyament, establiments residencials per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants, gent gran o activitats esportives;que renunciïn a fer activitats que suposin esforços corporals a l'aire lliure durant les hores previstes de superació del llindar d'informació d'ozó en aquest municipi.

Accedeix als consells a l'espai web sobre com actuar en cas de contaminació atmosfèrica