La venda d'habitatge usat encadena tres trimestres consecutius a l'alça

El preu de venda de l'habitatge usat a Terrassa el trobem situat en l'equador d'aquest 2022 en els 1.995,8€/m2. En l'àmbit central de la ciutat i en la seva prolongació cap al nord hi trobem diferencials superiors al 15%, depassant sobradament els 2.300€/m2. En termes generals però, la distància a aquest eix central comportarà un descens en el preu que assolirà els seus mínims en l'eix de la riera de les Arenes, on aquests diferencials poden situar-se al voltant del -25%.

L'esclat de la pandèmia, el març de 2020, motivà un notable constrenyiment del mercat de l'habitatge que, encadenant dos trimestres consecutius de descens, assolia en acabar l'estiu el seu punt més baix, amb un preu mig ofertat que pel conjunt de la ciutat es situava en els 1.825,1 €/m2 i que significava una caiguda acumulada del -4,4%. A partir d'aquell moment, els preus de l'habitatge usat van recuperar la tendència alcista, primer més bruscament, i ja a partir de mitjans de l'any passat de manera més moderada. En aquest cas, el segon trimestre de 2022 suposa un creixement trimestral del +2,1% i d'un +3,3% en relació al nivell de just fa un any, assolint el valor més elevat de la sèrie de dades que arrenca l'any 2016.

El preu ofertat de l'habitatge usat en lloguer es situa en aquest segon trimestre en els 10,58€/m2. En el cas de l'habitatge en lloguer però, resulta difícil trobar un patró evident en la distribució de preus damunt la trama urbana, tal i com passa amb l'habitatge en venda associada a la centralitat i a l'accessibilitat. Un fet que sobretot té a veure amb la distribució d'una oferta que a banda d'escassa tendeix a la concentració: 7 de cada 10 ofertes es localitzen en l'àmbit central de la ciutat i en la seva prolongació cap al nord.

L'escassetat d'oferta en el mercat de l'habitatge de lloguer motiva un comportament força més erràtic i volàtil del mateix, no només pel que fa a la seva distribució urbana sinó també pel que fa a l'evolució en la dimensió temporal. Els 10,58€/m2 d'aquest segon trimestre suposen recuperar, encara que sigui mínimament, la tendència alcista del mercat (+0,7%) després de dos trimestres consecutius de descens, assolint el segon valor més alt de tot la sèrie. Interanualment l'alça en el mercat de l'habitatge de lloguer es situa en el 4,5%.