El preu de venda de l'habitatge ofertat assoleix, després de 8 anys, el seu valor màxim

El preu de venda de l'habitatge usat a Terrassa es situa en els 2.081,2 €/m2. En l'àmbit central de la ciutat, i en la seva extensió cap al nord i el sud, el diferencial de preu supera el 10% i pot arribar al 25% (el Centre, Ca n'Aurell, Sant Pere i el Torrent d'en Pere Parres, o el Segle XX és on trobem els preus més elevats). La distància a aquest àmbit central comporta un descens gradual en el preu que assoleix el -27,2% a Ca n'Anglada.

 

Amb un increment trimestral del 0,5%, el preu de venda de l'habitatge ofertat a la ciutat és situa en els 2.081,2 €/m2 i assoleix el seu màxim des de l'any 2016, any inicial de la sèrie de dades (l'increment és del 47,4% en relació als 1.411,6 €/m2 que aleshores de mitjana fixaven com a preu de sortida les ofertes dels portals immobiliaris). D'aquesta manera es recupera, tot i que moderadament, la tendència a l'alça que s'havia trencat en el segon trimestre de l'any. L'increment anual es situa però en el 5,2%, el tercer més elevat dels darrers tres anys.

El preu ofertat de l'habitatge usat en lloguer es situa en els 11,64 €/m2. En el cas de l'habitatge en lloguer però, resulta difícil trobar un patró evident en la distribució de preus damunt la trama urbana, tal i com passa amb l'habitatge en venda associat a la centralitat i a l'accessibilitat. A més, l'escassetat d'oferta existent en algunes zones dificulta dotar de consistència alguns dels preus mitjans obtinguts: al Centre i a Ca n'Aurell s'hi aglutina un terç de l'oferta identificada (55 dels 161 anuncis identificats).


Pel que fa al mercat del lloguer, l'increment trimestral del preu inicialment ofertat és de l'11,4%, el més elevat dels darrers 8 anys. En aquest cas es reprèn amb especial intensitat la tendència a l'alça després de dos trimestres consecutius de descens. Anualment l'índex del lloguer experimenta també un increment notable del 8,9%, que significa el tercer més elevat de tota la sèrie de dades.