El Servei de Salut comunitària té adscrites una cinquantena d'entitats de l'àmbit de la salut a Terrassa inscrites al RMEAC. Aquest teixit associatiu lluita per la salut, per aconseguir la igualtat amb qualsevol persona sana. La investigació necessita de temps i diners i mentre es troba la cura es necessita anar millorant els tractaments per millorar la qualitat de vida de les persones que no tenen salut.

Existeixen malalties molt rares amb noms desconeguts i cal visualitzar-les per agafar consciència de que han de tenir un espai: de debat perquè es facin polítiques afavoridores als seus objectius; a la societat perquè sigui responsable en decisions quotidianes; i a la sanitat perquè arribi a totes les necessitats.

El Servei de Salut Comunitària treballa per afavorir que aquestes persones tinguin el màxim de recursos possibles per la seva causa: la salut.

Per la recerca de salut sorgeix la Botiga Solidària de Salut. Va començar a l'atri de l'Ajuntament de Terrassa al Raval de Montserrat i ara està ubicada al carrer de les Parres, núm. 6 de Terrassa.

 

 

 

 

 

Torna a les notícies de l'actualitat de salut comunitària