Durant l'etapa de desconfinament focalitzem la nostra atenció en el compliment de rutines per evitar el contagi de la malaltia com l'ús de mascaretes, rentar-nos les mans amb sabó, mantenir la distancia interpersonal,... però no hem d'oblidar la necessitat de mantenir hàbits com ara l'alimentació saludable, l'activitat física, el descans, la salut emocional i la prevenció de conductes que poden generar addicció.

Alimentació

Per a una alimentació saludable, variada, suficient, equilibrada i satisfactòria durant el desconfinament, consulteu les recomanacions generals i els recursos que teniu a la vostra disposició.

Diferents tipus d'alimentació, receptes, la dieta mediterrània, higiene conservació i preparació d'aliments, alimentació i malaltia les trobareu a aquest enllaç

Terrasses a l'aire lliure dels establiments de restauració i hostaleria:

Activitat física i esportiva

Per a una activitat física i esportiva saludable durant la desescalada, consulteu les recomanacions generals i els recursos que teniu a la vostra disposició.

Desescalada i activitat física:

Guia d'activitat física després de la Covid-19.

Tabac

El consum de tabac continua essent un problema de Salut Pública al nostre país, genera problemes sanitaris, econòmics, socials i ambientals, i és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura evitable.

Les dades d'investigació disponibles fins la data actual semblen indicar que les persones que fumen tenen un major risc de desenvolupar símptomes greus i morir a causa de la COVID-19.

Ara és un bon moment per deixar de fumar!

Alcohol

Aquest període de confinament ha provocat un canvi en les nostres rutines i hàbits, i també en el consum d'alcohol. Hi ha persones que els ha permès disminuir el consum, altres han augmentat el consum.

Ara en ple procés de desconfinament preocupa que passarà amb els joves i amb els no tant joves a mesura que es vagin obrint diferents locals o s'organitzin festes amb alcohol.

El consum excessiu d'alcohol augmenta el risc de síndrome de dificultat respiratòria aguda (SDRA), una de les complicacions més greus de la Covid-19. El consum de begudes, sobretot si és excessiu, debilita el sistema immunitari, i per tant, redueix la capacitat per fer front a les malalties infeccioses.

Recomanacions:


Altres drogues

Encara no es disposen de dades suficients sobre com ha afectat el confinament en el consum d'altres drogues.

 

 

 

Recomanacions

Ús de pantalles
 
L'abús d'utilització de les tecnologies durant el temps de confinament es relaciona amb diferents problemes que afecten la salut com la son, la falta d'atenció, el rendiment acadèmic, l'activitat física, l'alimentació...
 
 
Recomanacions:

Jocs d'apostes en línia

El confinament ha provocat un augment del joc d'apostes en línia. El fàcil accés a través del mòbil o internet afavoreixen que aquest tipus de joc es pugui convertir en un problema sobretot en infants i jovent.

Recomanacions: