Se ha producido un error al procesar el contenido XML y XSL.
>A. DE GENT GRAN DE TERRASSA CENTRE
CA DE WAGNER, 2
08222 Terrassa
937854416
casal.terrassa.centre@gmail.com
>A. DE GENT GRAN TERRASSA CAN ROCA
CA D'ALCOI, 81
08225 Terrassa
937357969
ccterrassacanroca@gentcat.cat
>A. GENT GRAN PARC DE SANT JORDI TERRASSA
CA DE NICOLAU TALLÓ, 191
08224 Terrassa
936932500
gentgranparcsantjordi@gmail.com
>AS.AMICS AMIGUES CASAL GENT GRAN A.MURIA
CA DE SANT ILDEFONS, 8
08221 Terrassa
937883333
casalannamuria@gmail.com
>ASS. GENT GRAN TERRASSA CAN BOADA DEL PI
CA DEL PRÍNCEP DE VIANA, 23
08225 Terrassa
937882030
casalcanboada@gmail.com
>ASS.GENT GRAN AMB EMPENTA DE LES ARENES
CA DEL FARELL, 2
08227 Terrassa
937851514
agg.ambempenta@gmail.com
>ASSOC. GENT GRAN ACTIVA DE CAN PARELLADA
CA D'AMÈRICA, 5 , 3-2
08228 Terrassa
671065612
http://gentgranactivadecanparellada.blogspot.com
gentgran.canparellada@gmail.com
>ASSOC. GENT GRAN DEL DISTRICTE II
CA DE SANT TOMÀS, 2 , 2
08222 Terrassa
648031136
josepruiz47@gmail.com
>ASSOC. PER LA DEFENSA DE GENT GRAN ADEGG
CA DE BALDRICH, 1
08221 Terrassa
>ASSOCIACIÓ AMICS DE LA GENT GRAN D5
CA D'AMADEU DE SAVOIA, 13
08225 Terrassa
656483333
minamaureso@yahoo.es
>ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE LA MAURINA
CA DE NÚRIA, 175 , BA
08224 Terrassa
937886933
agg.lamaurina@gmail.com
>ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE SANT PERE NORD
RM DE FRANCESC MACIÀ, 257
08226 Terrassa
937846832
http://seniorlabs.net
miguel28344@hotmail.com
>ASSOCIACIO GENT GRAN AIRES NUEVOS
AV DE BÉJAR, 222 , 2-1
08225 Terrassa
937355598
gentgranairesnuevos@gmail.com
>ASSOCIACIO GENT GRAN DE CA N'ANGLADA
CA DE SANT TOMÀS, 15 , BA-1.1
08222 Terrassa
937854273
esplaiterrassa12@gmail.com
>ASSOCIACIO THE SPIDER'S
CA DEL CAVALL BERNAT, 45 , 2-2
08227 Terrassa
664871820
>AULA GRAN DE TERRASSA
RM D'ÈGARA, 340
08221 Terrassa
93 6886860
http://www.seniorlabs.net/entitat/aula-gran-de-terrassa
aulagran.terrassa@yahoo.es
>C. JUB. I PENS. C. PARELLADA-LES FONTS
CA D'AMÈRICA, 33
08228 Terrassa
937838641
clubjpcanparellada@gmail.com
>C. JUBILADOS Y PENSIONIST DE CAN JOFRESA
CA D'IGUALADA, 8
08223 Terrassa
937836545
gentgran_canjofresa@hotmail.com
>CLUB DE LA GENT GRAN DE CAN PALET
PL DE CAN PALET, 1
08223 Terrassa
636786201
gentgrancanpalet@gmail.com
>CLUB DE LA GENT GRAN DEL DISTRICTE IV
AV D'ÀNGEL SALLENT, 55
08224 Terrassa
937333098
ggdistricte4@gmail.com
>CLUB GENT GRAN DE CA N'ANGLADA, MONTSERR
AV DE BARCELONA, 180
08222 Terrassa
937397411
>CLUB JUBILATS I PENSIONISTES ST. LLORENÇ
CA DEL MONTCAU, 15 , LO-3
08227 Terrassa
937313835
associaciosantllorenc@gmail.com
>FEDERACIO GENT GRAN TERRASSA (FACGG)
CA DE BLASCO DE GARAY, 51
08224 Terrassa
fedasoc.gentgran@gmail.com
>GRUP DE LA GENT GRAN DE CAN PARELLADA
CA D'AMÈRICA, 17
08228 Terrassa
937311865
gent.gran@terra.es
>LA LLAR DE LA GENT GRAN DE LES FONTS
CA DE SANTA TERESA, 1
08228 Terrassa
617372236
contrerasf@hotmail.es
>LLAURAR,ASSOCIACIÓ D'ACCIÓ SOCIAL
AV DE L'ABAT MARCET, 78
08225 Terrassa
937364949