>A. COMERCIANTS DE CAN TUSELL DE TERRASSA
CA DE TARRAGONA, 123
08226 Terrassa
>A. CONCESSION. I VENEDORS MERCAT TRIOMF
CA DE FRANCESC SALVANS, 25
08225 Terrassa
937353098
http://www.eixsantpere.cat
mercatsantperetrs@gmail.com
>A. CULTURAL VENDA AMBULANT EL VERGEL
CA DE LA RIOJA, 2-C , 9-1
08227 Terrassa
652966091
>A. DE COMERCIANTS CARRETERA RELLINARS
CR DE RELLINARS, 127
08225 Terrassa
937889593
>A. DESARROLLO VIABILIDAD VENTA AMBULANTE
CA DEL BIDASOA, 10 , 3-2
08227 Terrassa
677362326
barbaro7410@hotmail.es
>A. ENGINYERIA ENNOBLIMENT TEXTIL TERRRAS
CA DE SALMERÓN, 25
08222 Terrassa
perris80@hotmail.es
>A. PROMO. APOYO COMUNITAT GITANA
CA DEL BIDASOA, 10 , 3-2
08227 Terrassa
640346402
esantiags1@hotmail.com
>A. SOPAR D'ASSEGURANCES CIUTAT TERRASSA
CA DEL MARQUÈS DE COMILLAS, 2 , LO-2
08225 Terrassa
937335040
gamez@fbg.es
>A. TRANSPORTISTAS ITINERANTES CATALUNYA
CA DEL BIDASOA, 10 , BA-1
08227 Terrassa
640346413
asoctransportistasintinerantes@outlook.es
>A.CATALANA OPTIQUES INDEPENDENTS (ACOI)
CA DE SANT PAU, 6
08221 Terrassa
937361100
http://www.cecot.es
acoi@cecot.es
>A.COMERCIANTS DEL BARRI D'EGARA
PL DE LA IMMACULADA, 3
08226 Terrassa
>AS. COMERCIANTS PARC DE LA LLAR TERRASSA
AV DEL VALLÈS, 99
08228 Terrassa
630170392
http://parcdelallar.terrassa.net
parcdelallar@gmail.com
>AS.COMERCIANTS LLUIS COMPANYS TARRADELLA
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
937339833
>AS.COMER.TEXTIL
CA DE LA PINEDA, 40-B , BA-1
08227 Terrassa
665089655
pacoeli@outlook.es
>ASOC. DE FERIANTES AUTONOMOS DE CATALUÑA
CA DEL BIDASOA, 10 , 3-2
08227 Terrassa
610893959
barbaro7410@hotmail.es
>ASOC EMPRESARIOS ITINERANTES DE CATALUÑA
CA D'AVINYÓ, 57 , BA-1
08223 Terrassa
669937514
comercial-de-mercado@hotmail.com
>ASOC.DE COMERCIO AL DETALLE COMERCIANTES
CA DE REUS, 107 , BA-1
08227 Terrassa
665089655
pacoeli@outlook.es
>ASOCIACION MODAS Y CALZADOS MERCADAL
CA DEL VENDRELL, 30 , BA-1
08227 Terrassa
617432881
>ASS. DE VENEDORS ITINERANTS DE CATALUNYA
CA DEL MATAGALLS, 2 , 1-2
08227 Terrassa
681642109
cheyeeehernandez7410@outlook.es
>ASS. EMPRESARIS I PROPIETARIS
CA DE COLOM, 114
08222 Terrassa
681027557
info@poligonsterrassa.cat
>ASS. VENDEDORES AMBULANTE DE ST LLORENÇ
CA D'OLOT, 13 , 1-2
08227 Terrassa
698522324
josefa_cortes1965@hotmail.com
>ASSOC. COMERCIANTS CENTRE SUD I SEGLE XX
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
937807120
>ASSOC. DE COMERCIANTS DE CA N'ANGLADA
CA DE LA M.D. DEL MAR, 49
08222 Terrassa
645666318
https://ca-es.facebook.com/cananglada.associaciodecomerciants
canangladatomb@gmail.com
>ASSOC.CONCESSIONARIS M. INDEPENDENCIA
RV DE MONTSERRAT, 41
08221 Terrassa
937331400
https://www.mercatdelaindependencia.cat/
mercatindependencia@gmail.com
>ASSOCIACIO COMERCIANTS C/PARE LLAURADOR
CA DEL PARE LLAURADOR, 56
08224 Terrassa
937884866
>ASSOCIACIO COMERCIANTS C/VOLTA
CA DE VOLTA, 18
08224 Terrassa
937805952
merce-broto@hotmail.com
>ASSOCIACIO COMERCIANTS DE CA N'AURELL
CA D'ARQUIMEDES, 204
08224 Terrassa
http://www.canaurell.cat/
info@canaurell.cat
>ASSOCIACIÓ COMERCIANTS EIX TERRASSA NORD
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
665211484
http://www.comerciantseixnord.com
comerciants_terrassanord@hotmail.es
>ASSOCIACIO D'ART NOMADA
RM DE SANT NEBRIDI, 33 , AT-1
08222 Terrassa
artnomada.artesans@gmail.com
>ASSOCIACIO DE COMERÇ DE PROXIMITAT
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
937331945
>ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CAN PALET
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
937862739
>ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE LA MAURINA
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
937312826
http://www.maurinacomerc.cat
maurinacomerc@hotmail.es
>ASSOCIACIO DE COMERCIANTS VALLPARADIS
CA DE SALMERÓN, 70 , LO-2
08222 Terrassa
>ASSOCIACIO JACQUARD CENTRE COMERCIAL
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
937339833
>ASSOCIACIÓ TERRASSACENTRE
CA DELS GAVATXONS, 9 , 1-1
08221 Terrassa
937808992
http://www.terrassacentre.com
gerencia@terrassacentre.com
>ASSOCIACIO VENEDORS AMBULANTS TERRASSA
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
937831583
>ASS.VENTA AMB.PLA DE BON AIRE
CA DE SABADELL, 26 , 1-1
08225 Terrassa
611133394
asocvtaamb@outlook.es
>CAMARA COMER IND Y TURIS CENTROAMERICANA
CA DE L'ESCULTOR CLARÀ, 36 , 2
08224 Terrassa
671138383
ccitcamercedes@hotmail.com
>CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDUSTRIA
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
937339833
http://www.cambraterrassa.org
info@cambraterrassa.org
>CECOT
CA DE SANT PAU, 6
08221 Terrassa
937361100
http://www.cecot.org
info@cecot.org
>COL.LEGI APARELLADORS I ARQUITECTES TEC
CA DE COLOM, 115 , 1-1
08222 Terrassa
937801110
http://www.apabcn.cat
caateeb.voc@apabcn.cat
>COL.LEGI ARQUITECTES DE CATALUNYA
CA DE COLOM, 114
08222 Terrassa
937315980
http://www.arquitectes.cat
valles@coac.cat
>CONSORCI DE LA FIRA DE TERRASSA
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
937339836
f.soler@cambrescat.es
>DEFENSA USUARIOS BANCOS (AICEC-ADICAE)
RV DE MONTSERRAT, 22 , EN-A
08221 Terrassa
93 3425044
http://www.aicec.adicae.net
aicec@adicae.net
>DELEG.COL.LEGI DOCTORS I LLICENCIATS
CA DEL PANTÀ, 20 , BA
08221 Terrassa
937805460
>FEDER. ASS. COMERCIANTS TERRASSA (FACT)
CR DE CASTELLAR, 94
08222 Terrassa
937312826
fact.tsa@gmail.com
>FUNDACIO ESCOLA SUPERIOR COMERÇ (ESCODI)
CA DE COLOM, 114 , 1-L3
08222 Terrassa
937839745
http://www.escodi.com
nbeltran@escodi.com
>FUNDACIO PRIV PROMOCIO AUTOOCUPACIO CAT
CA NOU DE SANT PERE, 61
08221 Terrassa
937360354
http://www.autoocupacio.org
>GREMI COMARCAL DE FOTOGRAFIA I VIDEO TER
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
937339833
http://www.gremifoto.com
info@gremifoto.com
>GREMI COMARCAL DE PASTISSERIA DE TERRASS
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
937330001
>GREMI DE CARNISSERS I CANSALADERS-XARCUT
CA DE SANT PAU, 6
08221 Terrassa
937361108
http://www.cecot.org
gremicarnissers@cecot.org
>GREMI DE FLEQUERS DE TERRASSA I COMARCA
CA DE SANT PAU, 6
08221 Terrassa
937361103
http://www.cecot.org
gremiflequers@cecot.org
>GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL VALLÈS
CA DE SANT PAU, 6
08221 Terrassa
937361102
http://www.gremiconstruccio.com
gremiconstruccio@cecot.org
>GREMI DE LA FUSTA
CA DE SANT PAU, 6
08221 Terrassa
937361102
http://www.cecot.es
gremidelafusta@cecot.org
>GREMI DE RELLOTGERS I JOIERS DE TERRASSA
CA DE BLASCO DE GARAY, 29
08224 Terrassa
937354592
>GREMI FLORISTERIA TERRASSA I COMARCA
CA DE SANT PAU, 6
08221 Terrassa
937366036
gremifloristes@cecot.org
>GREMI QUÍMIC DE LA CECOT
CA DE SANT PAU, 6
08221 Terrassa
937366036
http://www.gremiquimic.org
gremiquimic@cecot.org
>GREMI TÈXTIL DE TERRASSA
CA DE SANT PAU, 6
08221 Terrassa
937361100
gremitextil@cecot.org
>INSERCION SOCIO LABORAL COMERC AMBULANTE
CA DE LA PINEDA, 40-B
08227 Terrassa
698828704
esantiags@hotmail.com
>INSTITUT INDUSTRIAL DE TERRASSA
CA DE SANT PAU, 6
08221 Terrassa
937361100
http://www.cecot.org
institut@cecot.org
>PROMO ASSOCIACIO PER LA PROMOCIO DEL COM
CA DE SANT DAMIÀ, 183 , BA-DR
08222 Terrassa
937851688
som.de.promo@gmail.com
>SANTA CREU COMERÇ
CR DE RELLINARS, 101 , LO-1
08225 Terrassa
937884117
>UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA-UCC
CA DE LA CISTERNA, 39 , 2-2
08221 Terrassa
937891397
uccterrassa@consumidors.org
>UNIO DE CONSUMIDORS DEL VALLES OCCIDENTA
AV DE JACQUARD, 1
08222 Terrassa
937861112
>UNIO TECNICS EMERGENCIES SANITARIES CATA
CA D'URQUINAONA, 68 , 4-1
08222 Terrassa
http://www.utescat.org
utescat@hotmail.com
>UNION EMPRESARIAL METALURGICA TERRASSA
CA DE SANT PAU, 6
08221 Terrassa
937361100
http://www.uemetall.cat
info@uemetall.cat