El contenido web seleccionado ya no existe.
>ACONDICIONAMIENTO TERRASENSE
CA DE LA INNOVACIÓ, 2
08225 Terrassa
937882300
http://www.leitat.org
programas@leitat.org
>APICCESA (A.ACCION.PRO-DEFE.IMMOB.EPIC)
CA DE SANT PERE, 24 , 3-1
08221 Terrassa
636357596
http://apiccesa.galeon.com
>ASSOCIACIO PLANTEM-NOS
CA DE MONTSERRAT, 151
08221 Terrassa
http://plantemnos.wordpress.com
plantem.nos@gmail.com
>COORDINADORA D'ENTITATS BARRI C.ANGLADA
AV DE BARCELONA, 180
08222 Terrassa
>FUNDACIO PRIVADA GOEL
AV DE BÉJAR, 299
08226 Terrassa
937807614
http://www.fundaciogoel.es
administracio@fundaciogoel.es
>MOVIMENT CIUTADA- GOSSOS SI!
CA DE L'ESCULTOR ARMENGOL, 22 , BA-1
08222 Terrassa
937840073
gossos.si@gmail.com
>OBSERVATORI CIUTADA MUNICIPAL DE TERRASS
CA DEL CAMÍ FONDO, 16 , SA
08221 Terrassa
695465661
http://www.ocmterrassa.org
ocmterrassa@gmail.com
>PLATAFORMA HABITATGE I D.S. CAN TUSELL
AV DE BÉJAR, 245
08226 Terrassa
937342435
lafabrica@mev.cat
>ROTARY CLUB DE TERRASSA
CR DE MONTCADA, 19
08221 Terrassa
682594028
http://rotaryterrassa.wordpress.com
rotaryterrassa@gmail.com
>TERRASSA POR LA UNIDAD
CA DE MONTURIOL, 146 Esc.D, 2-1
08225 Terrassa
662174499
jsuker@outlook.es