Les actuacions que es presenten deriven de les conclusions de l'informe final del Pla de Barris 2005-2008, que proposen donar continuïtat a l'activitat que va més adreçada a la cohesió social i que es troba en procés de consolidació. 

Són programes de l'àrea d'Alcaldia–Presidència, de l'àrea d'Innovació i Desenvolupament Estratègic i Econòmic, de l'àrea de Serveis a les Persones, i de l'àrea d'Acció Social i Drets Civils.