La Taula de Salut Mental Terrassa (TSMT) es va constituir al 2015 per iniciativa de l'Associació Salut Mental Terrassa juntament amb la Federació de Salut Mental Catalunya i amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa a través dels serveis municipals de Salut i Comunitat, Serveis Socials i l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

És un espai participatiu, de reflexió, d'intercanvi de recursos i de treball col·laboratiu per promocionar l'atenció integral de la salut mental al territori. En aquesta participen els diferents agents relacionats: les entitats del tercer sector (associacions de famílies i persones amb problemes de salut mental i/o entitats que donen serveis de salut mental), la xarxa de salut mental, agents socials i l'administració pública local.

La Taula de Salut Mental Terrassa, forma part de la xarxa de Taules de Salut Mental que hi ha arreu de Catalunya, que treballen per la promoció i millora de la salut mental del seu territori.

    Composició Taula Salut Mental  

 

 

 

 

Quines funcions té aquesta Taula?

  • Enfortir i potenciar el treball en xarxa i transversal entre tots els agents implicats en Salut Mental del nostre territori.
  • Facilitar un espai a nivell de ciutat per treballar les necessitats detectades i que es pugui prioritzar la recerca de millores en aquells àmbits no coberts o amb majors dèficits.
  • Enfortir les accions del territori per tal de lluitar contra l'estigma que pateixen les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.
  • Posar de relleu la feina realitzada pels actors i professionals de la salut mental del territori, fent visibles les accions dutes a terme, i tenint una incidència al mateix temps en les polítiques socials de l'àmbit local.

Com s'organitza?

Amb reunions plenàries, 3 o 4 a l'any. També comissions de treball, segons les línies d'actuació consensuades per tota la participació. Aquestes funcionen de forma autònoma i amb calendari propi. Les comissions actives:

  • Comissió TEA (Transtorn Espectre Autista)
  • Comissió antiestigma (Pla local de lluita contra l'estigma)
  • Comissió de Salut Mental i Emocional Gent Gran

Mapa de recursos

En aquest mapa hi ha la xarxa de salut mental de Terrassa. Cada recurs té el color verd, groc o vermell. El verd si el tenim a Terrassa, el vermell si no el tenim i caldria i finalment, el groc si està en procés o és insuficient.

 

 

Actes de les reunions del 2022

Contacte:

[email protected]

Va a les notícies de l'actualitat de salut comunitària