El Ayuntamiento invertirá más de 10,6 millones de euros durante este año 2017 y en 2018 en obras de mantenimiento y de mejora en todos los distritos de la ciudad. Los proyectos incluyen actuaciones en la vía pública, edificios municipales, equipamientos cívicos y deportivos, centros educativos y en el entorno natural.

Entre las numerosas intervenciones previstas destaca el reasfaltado de varias vías urbanas y la remodelación o mejora de calles, plazas parques y jardines. También se harán obras relacionadas con la accesibilidad y la movilidad.

Todos estos proyectos se enmarcan dentro de una nueva edición del programa "Terrassa Barris en Marxa", un plan integral de actuaciones en todo el territorio para adecuar y mejorar el espacio público de la ciudad y que el Ayuntamiento inició años 2014 y 2015.

El dinero para realizar estos proyectos procede del superávit de 12,1 millones de euros del presupuesto municipal del 2016 conseguido gracias a unos mayores ingresos y una reducción del gasto.

De acuerdo con la ley vigente, el Ayuntamiento destinará una parte de este remanente a reducir la deuda municipal y el resto, a inversiones financieramente sostenibles (aquellas que no representen un gasto añadido en años posteriores). En concreto, este 2.017 se invertirán 3,7 millones de euros para intervenciones que finalizarán antes de finales de año, y 6,9 millones para inversiones durante el 2018.

Terrassa Barris en Marxa 2017-18

Acceda al plano para visualizar las obras que contempla el proyecto. Una vez cargado el plano, acceder al menú de la derecha en el apartado Temes de ciutat escoger Terrassa Barris en Marxa - 2017 ó 2018. Allá se podrán visualizar por colores el estado de las actuaciones (En projecte, En execució, En tràmit o Finalitzada).


Veure totes les actuacions al mapa interactiu

 

Proyecto Barris en Marxa 2018

 1. Instal·lació de connexió Wi-Fi corporativa en quatre edificis municipals
 2. Instal·lació de cablejat estructural a vuit escoles bressol
 3. Asfaltatge de carrers interiors de la ciutat
 4. Semaforització de la plaça dels Països Catalans per habilitar-hi un nou gir
 5. Condicionament de plataformes de parades de transport públic
 6. Recuperació del torrent del Cementiri dins de l'àmbit d'una finca municipal
 7. Millora del clavegueram del carrer de la Mare de Déu dels Àngels
 8. Millora de l'asfalt de la plaça de la Bicicleta
 9. Substitució d'un grup electrogen com a subministrament d'emergència per al centre de protecció de dades de l'edifici del carrer del Pantà, 30
 10. Instal·lació d'un sistema d'emissió d'avisos per megafonia en cas d'incendi i d'integració del sistema contra incendis en un software gràfic (TG) a l'Ajuntament
 11. Adaptació del soterrani del recinte firal com a magatzem
 12. Substitució de tancaments practicables de les façanes de l'edifici del carrer de la Unió, 36
 13. Substitució de les finestres de l'Escola La Llar
 14. Millora de l'asfalt de la rambla d'Ègara, davant de l'estació de FGC
 15. Reparació del paviment asfàltic a la plaça del Doré
 16. Reforma de les instal·lacions de ventilació, climatització i enllumenat de l'edifici de la Policia Municipal
 17. Substitució de la coberta del Pavelló de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa
 18. Adequació de l'aparcament de l'equipament esportiu de Can Jofresa
 19. Nova pista exterior al Poliesportiu de la Maurina
 20. Remodelació de la zona d'equipaments esportius del Segle XX
 21. Adequació del paviment asfàltic del carrer de Colom
 22. Adequació de l'aparcament existent en l'equipament esportiu de Can Jofresa
 23. Skate park a Can Jofresa
 24. Millora del clavegueram al carrer del Doctor Salvà, entre els carrers de Faraday i de Galvani
 25. Remodelació de la plaça de Josep Pla
 26. Millora del clavegueram del carrer de Pitàgores
 27. Connexió Wi-Fi a l'edifici de la Masia Freixa
 28. Segona fase de les obres de reparació del col·lector de l'avinguda de Béjar, des del carrer del Pare Millán fins al carrer d'Albacete
 29. Millora de l'accessibilitat davant del bloc núm. 8 de Can Boada del Pi
 30. Adequació de camins al Parc del Nord
 31. Reurbanització de la cruïlla del passeig de Lluís Muncunill amb el carrer del Sometent Castella
 32. Millores puntuals per garantir l'accessibilitat al barri del Poble Nou - Zona Esportiva
 33. Reforma de la xarxa de sanejament i paviment exterior de l'Escola d'Educació Especial El Pi
 34. Remodelació de la coberta de l'Escola d'Educació Especial El Pi
 35. Instal·lació d'un ascensor per millorar l'accessibilitat a la cruïlla de la ronda de Ponent i la carretera de Rellinars
 36. Cruïlla semafòrica a l'avinguda de l'Abat Marcet amb el carrer d'Emili Badiella
 37. Reforma dels escocells del sistema de reg i plantacions de la rambla de Francesc Macià
 38. Projecte d'obres d'ampliació de vorera al carrer de Granada

Proyectos Barris en Marxa 2017

 1. Millora dels paviments asfàltics a diferents carrers de la ciutat  Millora del Paviment de l'Avinguda del Vallès
 2. Replantació als marges del torrent de les Monges
 3. Modificació dels marges dels camins per evitar-hi abocaments incontrolats
 4. Millores de l'accessibilitat als escenaris dels centres cívics Alcalde Morera, President Macià i Montserrat Roig
 5. Adequació del control d'accessos a l'Edifici Pantà i de l'Edifici Glòries
 6. Noves instal·lacions d'il·luminació al Camp Municipal de Futbol de Poble Nou i al Camp Municipal de Futbol de Sant Llorenç
 7. Renovació de la vorera del carrer de Giralt i Serrà amb el carrer de Joan Abelló i Bufí
 8. Adequació d'una àrea de joc al Parc de Vallparadís, per adaptar-la a la normativa i millorar-ne l'accessibilitat (zona de la piscina)
 9. Consolidació dels itineraris amb materials de manteniment reduït a les places del Tint, de l'Anònima i de Salvador Espriu
 10. Reforma de l'escenari de la plaça Vella
 11. Reforma del pont de la plaça del Doctor Robert
 12. Reforma i redistribució d'espais a la porxada de l'Edifici Raval
 13. Projecte d'adequació del local del carrer de la Cisterna, 39
 14. Dotació d'una instal·lació de control i vigilància dels edificis de l'Ajuntament
 15. Reforma dels espais interiors de l'Escola Bressol Vallparadís
 16. Remodelació de part del clavegueram interior de l'Escola La Llar
 17. Remodelació del paviment de l'escenari i de l'aula 0P2 del Conservatori de Música
 18. Reforma de les grades de la plaça de Montserrat
 19. Remodelació del paviment i el drenatge de l'espai esportiu del carrer de Jacint Elias amb l'avinguda del Vallès
 20. Rehabilitació i consolidació estructural de la Torre de Mossèn Homs
 21. Remodelació dels canviadors de l'Escola Bressol Soleia
 22. Adequació d'una àrea de lliure circulació de gossos al carrer del Túria (barri de Can Palet II)
 23. Reparació de l'edificació annexa als horts familiars de Can Casanovas
 24. Adequació del solar ubicat entre els carrers de Josep Tapiolas i del Periodista Grané com a zona de lleure
 25. Adequació d'una àrea de joc al Parc de Vallparadís, per adaptar-la a la normativa i millorar-ne l'accessibilitat (zona de Can Jofresa)
 26. Construcció dels tancaments del Casal Cívic del Segle XX
 27. Noves instal·lacions de seguretat a la Zona Esportiva Municipal Can Jofresa
 28. Enjardinament de la cruïlla de la carretera de Rubí amb el carrer de Colom
 29. Canvi de coberta de les naus del Viver Industrial de Can Parellada
 30. Instal·lació de Wi-Fi al Campus de Vallparadís
 31. Pavimentació del vial interior de l'illa situada entre els carrers de Linné i de Lepant
 32. Substitució dels paviments del Parc de Sant Jordi per incrementar-ne la durabilitat i reduir-ne el manteniment
 33. Baranes de les escales de Can Palet de Vista Alegre
 34. Pavimentació d'un tram de la vorera de la Rambleta, per millorar el pas de vianants de la zona oest davant de la rotonda
 35. Adequació del soterrani de la nau del Vapor Cortès "La Moderna"
 36. Reparació i condicionament d'un frontó al Poliesportiu Municipal de la Maurina
 37. Col·locació d'una escala d'accés a la coberta de l'Escola Bressol La Casona
 38. Remodelació de la impermeabilització de part de la coberta de l'Escola Bressol La Casona
 39. Col·locació de nous elements a la coberta de l'Escola Bressol La Casona
 40. Arranjament i instal·lació d'una pèrgola a la plaça del Pi
 41. Millora de la urbanització del passatge d'El Carrer Estret
 42. Arranjament d'un talús al carrer dels Dipòsits (barri de Can Boada del Pi)
 43. Millora de l'accessibilitat al carrer de Monistrol, entre els carrers d'Albacete i de Pardo Bazán
 44. Adequació dels guals de vehicles del passeig central de l'avinguda de Béjar
 45. Intervenció paisatgística en els jardins de la plaça de les Magnòlies
 46. Realització d'una nova pista esportiva dins les instal·lacions de l'Escola d'Educació Especial Fàtima
 47. Remodelació dels canviadors de l'Escola Bressol Espígol
 48. Ampliació de les voreres del carrer de Manresa i del carrer del Consell de Cent
 49. Instal·lació del reg automàtic per a la millora de la sostenibilitat en el manteniment de la plaça de Sant Ramon
 50. Reforma dels suports dels lavabos infantils de l'Escola Bressol Moisès