El Ayuntamiento iniciará este 2018 una nueva edición del Terrassa Barris en marxa, gracias a una partida de casi 6M€, proveniente de ahorros del año pasado. Las actuaciones, que se centrarán en la mejora del espacio público y de los equipamientos municipales, llegarán a todos los distritos. Se iniciarán después del verano y se ejecutarán durante todo el 2019.

En cuanto a los proyectos en el espacio público, las prioridades del programa giran en torno tres ejes de actuación: la calidad del espacio público, el medio ambiente y la recogida de residuos. En cuanto a los equipamientos municipales, el presupuesto servirá, este año, para mejorar centros educativos, espacios deportivos, culturales, cívicos y de atención ciudadana para hacerlos más funcionales y accesibles.

En total, se ejecutarán 61 proyectos y se realizarán 98 intervenciones con un presupuesto total de 5.901.248 euros.

El Programa Terrassa Barris en Marxa 2018 en cifras:

 • Total de inversión: 5.901.247,62 €
  • Espacio público: 2.950.623,33 € 
  • Mejoras en equipamientos: 2.950.624,29 €
 • Ejecución:   Año 2018: 897.447,03 €   Año 2019: 5.003.800,59 € 
 • Por ámbitos:
 1. Recogida de residuos: 1.132.760 €
 2. Parques y plazas: 495.846,53 €
 3. Accesibilidad: 563.895,67 €
 4. Mobilidad: 233.492,16 €
 5. Área Verde: 212.810,29 €
 6. Servicios (alumbrado y alcantarillado): 93.037,95 €
 7. Pavimentación de polígonos: 218.780,73 €
 8. Educativos: 427.237,98 €
 9. Deportivos: 787.870,43 €
 10. De atención ciutadana: 214.460 €
 11. Culturales: 697.029,75 €
 12. Cívicos y de atención social: 666.502,21 €
 13. Otros equipamientos: 157.523,62 €

 

 

Dosier de prensa

 

Planos de las actuaciones Terrassa Barris en Marxa 2018:

       

Acceda al plano para visualizar las obras que conforman el proyecto. Una vez cargado el plano, acceda al menú de la derecha al apartado "Temes de ciutat" y escojer Terrassa Barris en marxa 2018. Allá se pueden visualizar por colores el estado de las actuaciones (En proyecto, En ejecución, En trámite o Finalizada).

 

Ver todas las actuaciones en el mapa interactivo

 

Proyectos Barris en Marxa ejecución 2018

1. Renovació d'enllumenat públic de la petanca i jocs infantils al carrer de Caterina Albert
2. Reposició de la coberta d'unió entre els dos edificis de l'escola bressol La Casona 
3. Adequació de la sortida d'emergència del Casal Cívic de Can Parellada 
4. Implantació d'un mòdul sanitari al camp municipal de futbol de Les Arenes 
5. Substitució del Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) en l'Arxiu Històric Comarcal 
6. Millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de Sant Isidre, entre els núm. 2 i 22
8. Reforma de la línia elèctrica general  del Mercat de la Independència 
9. Adequació de la cuina i annexes de l'escola bressol Espígol 
11. Substitució de la coberta de l'edifici annex de l'escola municipal La Llar 
12. Arranjament de la coberta del Conservatori
15. Rehabilitació de la coberta del Tabal
16. Substitució de la impermeabilització de la coberta de l'escola bressol Ginesta 
17. Adequació dels acabats interiors de l'equipament de La Maurina 
18. Reforma dels espais als nous usos (redistribució d'espais de la nau Saphil)
19. Canvi del sistema d'acumulació d'aigua a l'Estadi Olímpic 
20. Reforma de compressors del sistema de climatització a l'Edifici Didó 
21. Adequació de l'espai de la nova cuina al nou equipament de La Maurina 
23. Canvi de varis quadres de maniobra dels aparells elevadors al Mercat de la Independència, al Mercat de Sant Pere i altres edificis municipals 
28. Reforma i adequació de l'espai destinat a secretaria general, serveis jurídics i contractació del edifici B de Plaça Didó 
29. Reforma millora acústica dels despatxos i reforma de les recepcions del Centre Cívic President Macià 
 
Proyectos Barris en Marxa ejecución 2019
 
32. Nous jocs infantils a la zona verda situada entre els carrers de Mare de Déu dels Socors i Mare de Déu de les Angústies 
36. Millora del drenatge de la plaça de Frederica Montseny 
38. Reforma de les zones de joc infantil a 4 places públiques 
39. Subministrament i instal·lació de contenidors de càrrega lateral per a la implantació d'una nova ruta 
40. Subministrament de 2 camions recol·lectors de càrrega lateral 
42. Aparcaments segurs per a bicicletes a l'estació del Nord
43. Condicionament interior d'un buc d'assaig al barri de La Maurina 
44. Climatització dels dormitoris de diverses escoles bressol municipals 
45. Rehabilitació del local per al nou punt del Districte Jove 
46. Reforç estructural del soterrani de la Casa Museu Alegre de Sagrera 
47. Millora de les condicions d'ús de l'edifici de l'antic ajuntament de Sant Pere Fase 1
48. Millora de les condicions d'ús de l'edifici de l'antic ajuntament de Sant Pere Pere Fase 2
49. Millora de les condicions d'ús de l'edifici de l'antic ajuntament de Sant Pere Fase 3
50. Execució de telegestió en les instal•lacions crítiques dels principals edificis de l'Ajuntament 
51. Col·locació de baranes segures a les cobertes de diverses escoles municipals 
52. Substitució de la coberta del Condicionament Terrassenc 
53. Redistribució d'espais i adaptació instal•lacions a l'edifici municipal ubicat al número 20 del carrer de Pantà 
54. Grades de l'Estadi Olímpic de Terrassa 
55. Instal·lació sistema telegestió de calefació de les escoles de Terrassa 
56. Legalització activitat centre obert de dia Vilardell 
57. Rehabilitació de les llanternes de la sala Muncunill (Fase 1)
58. Millora de paviments al Camí de can Farcan i al carrer de Cerdanya (Lot 1 i 2)
59. Projecte executiu de magatzem i sales taller a la planta baixa  del Condicionament Terrassenc 
60. Nou Paviment Pista d'atletisme Can Jofresa
61. Subministrament d'identificació per radiofreqüència (RFID) a la Biblioteca Central de Terrassa