L'Escola Municipal La Llar és un centre integral d'educació d'adults, que vol donar resposta a les inquietuds i necessitats de formació de les persones majors de 16 anys.

L'Escola ha adaptat els seus programes al llarg dels anys i actualment ofereix formació en tres vessants:

  • Formació de joves per al treball.
  • Formació inicial, bàsica, preparació proves d'accés i noves tecnologies.
  • Formació i ocupació del temps lliure.
Per aquest motiu, els objectius bàsics dels plans d'estudis es basen en:
  • Oferir una capacitació professional i afavorir la inserció socio-laboral dels joves.
  • Preparar acadèmicament a qui no ho ha pogut fer en una altra etapa de la vida.
  • Revalorar i fomentar les artesanies.
  • Afavorir mitjançant la formació bàsica, la integració de persones nouvingudes.

A continuació, trobareu informació detallada de l'Escola: