Hi ha diferents serveis de Respir que, a més d'oferir un espai de lleure a les persones amb discapacitat, tenen també l'objectiu de prevenir situacions de sobrecàrrega i estrès de les famílies cuidadores. Ofereixen diferents formats d'estades temporals o suports al domicili segons el cas.

D'altra banda, per facilitar que les famílies puguin atendre adequadament una persona amb capacitats diverses, hi ha diferents mesures de conciliació:

 

Respir de la Diputació de Barcelona

Respir Diputació Barcelona

 • Què és? El programa Respir de la Diputació de Barcelona ofereix estades temporals en règim residencial. S'adreça a aquelles famílies  que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència, concretament gent gran (majors de 65 anys) i/o persones amb discapacitat intel·lectual (d'entre 6 i 65 anys). Té l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i prevenir situacions de sobrecàrrega i estrès de les famílies.
 • Cost: El servei és gratuït per a persones menors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual. En la resta de casos hi ha un sistema de copagament. 
 • Com  es pot demanar? Les famílies interessades en el servei s'han d'adreçar als Serveis Socials Bàsics de la seva zona.
 • Més informació:  Servei Respir residencial per persones grans i persones amb discapacitat intel·lectual

Torna a l'índex

Respir de la Federació Dincat-Plena Inclusió

Respir Dincat

 • Què és? És un servei destinat a les famílies que tenen un membre amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament a càrrec i que ofereix un suport puntual en la seva atenció i cura.
 • Cost: El preu del servei està bonificat.
 • Com  es pot demanar? Contactant directament amb Dincat.
 • Més informació:  Servei de Respir de Dincat

Torna a l'índex

Respir de la Federació ACELL

Respir de vacances

 • Què és? És un servei que presta ACELL (Federació Catalana d'esports per a persones amb discapacitat intel·lectual). Ofereix estades de vacances per a persones amb discapacitat intel·lectual, que a la vegada permeten un temps de descans per la família.
 • Cost: Hi ha la possibilitat de sol·licitar beques.
 • Com  es pot demanar? Contactant directament amb ACELL.
 • Més informació: Servei de Respir d'ACELL

Torna a l'índex

Respir d'entitats de Terrassa

Colònies respir

 • Què és? Hi ha diferents entitats que ofereixen activitats de lleure per a persones amb discapacitat. D'aquesta manera, les persones amb capacitats diverses poden passar uns dies fora de casa, socialitzar-se, fer turisme o millorar l'autonomia personal i social. També és una bona manera perquè les persones cuidadores principals puguin descansar i disposar també elles de temps lliure. 
 • Com  es pot demanar? Contactant directament amb les entitats 
 • Més informació: Guia de recursos de lleure per a persones amb capacitats diverses de Terrasa.

Torna a l'índex

Conciliació de la  vida familiar i laboral

Conciliació vida familiar

 • Què és? Es tracta d'accions de conciliació i protecció laboral destinades a persones que tenen cura de familiars amb discapacitat. Inclou les següents mesures:
  • Reducció de la jornada laboral: Comporta la corresponent reducció del salari.

  • Excedència: Tenir cura d'un familiar amb discapacitat dóna dret a un període d'excedència de duració no superior als dos anys, a no ser que s'estableixi  un període més ampli mitjançant negociació col·lectiva. En el cas de l'administració pública, el límit s'amplia a 3 anys.

 • Com es demana?  Cal realitzar la sol·licitud a l'empresa.
 • Més informació: Reduccions de jornada i excedències per tenir cura de fills i familiars.

Torna a l'índex