La videocàpsula sobre la festa i l'alcohol és un recurs preventiu sobre l'ús de les begudes alcohòliques a l'espai d'oci. El vídeo es complementa amb una guia didàctica que ha de servir per treballar-la a les aules d'educació secundària.

El vídeo escenifica un grup de joves en un entorn d'oci on es donen un seguit de situacions condicionades al consum d'alcohol. La finalitat d'aquest material és despertar l'esperit crític del jovent per incentivar la reflexió i fomentar la reducció de riscos.

  • Edició: Ajuntament de Terrassa, Servei de Salut i Comunitat
  • Autoria: Eines, serveis socioeducatius, SCCL
  • Participació: Vallestage Music Factory 

Aquest recurs va adreçat als centres d'educació sencundària i als centres d'educació no formal: esplais, casals,...

Els centres educatius poden contactar amb el servei per tenir la informació de primera ma:

[email protected]

Va a les notícies de salut comunitària