Emprèn amb cura: Programa de foment de l'emprenedoria en l'àmbit de les cures i l'atenció a les persones

  • Data: 14, 19, 21, 26 i 28 d'octubre 
  • Horari: 16 h a 18 h els dies 19 i 26 d'octubre; de 16 h a 19:15 h els dies 14, 21 i 28 d'octubre
  • Durada: 13 hores 
  • Modalitat: online
  • Adreçat a: persones emprenedores que volen emprendre en el sector de les cures
  • Objectiu: formar i millorar les competències de les persones emprenedores en el sector de les cures i l'atenció a les persones
  • Contingut: aquest programa integral s'estructura en 5 blocs temàtics que permetran aprofundir en els coneixements necessaris per emprendre al sector:
- Bloc 1: Motivacions i competències socials bàsiques
· Trajectòries i motivacions individuals 
· L'anàlisi de les capacitats i habilitats individuals
· Identificació i gestió de reptes que ens motiven
· Gestió del conflicte. Reptes relacionals entre les persones que integren el projecte
 
- Bloc 2. Característiques professionals i marc normatiu de l'àmbit de les cures
· Concepte de cures 
· Regulacions de l'àmbit de les cures (general, autonòmica i de ciutat) 
· Formació i titulació necessària
· Formats jurídics en la contractació de serveis de cures 
· Marc normatiu dels serveis de cures
 
- Bloc 3. Autoocupació col·lectiva. El model de gestió col·lectiva en els projectes de cures 
· Models d'autoocupació col·lectiva 
· Autoocupació col·lectiva i valors ètics i responsables 
· Procesos 
· Rols i funcions
 
- Bloc 4. Proposta de valor i model de negoci 
Model de viabilitat 1: A què ens volem dedicar?
· Definició de la proposta de valor
· Tipologia d'activitats a desenvolupar sota el concepte de cures
· Definició del producte o servei: punts forts i febles
 
Model de viabilitat 2: A qui li interessa el què oferim? 
· Anàlisi de mercat, clientela, usuàries, beneficiàries, consumidores 
· Tendències en el sector de cures. Situació post – Covid-19 i tendències futures 
· Segmentació
 
- Bloc 5. Màrqueting i comunicació dels serveis de cures
· La comunicació en el sector de les cures: confiança i professionalitat 
· L'essència de la teva comunicació ets tú! 
· Els objectius comunicatius
· El nostre client ideal i els seus valors i necessitats
· Observació de la competència i la diferenciació comunicativa
· Aprendre a crear missatges clars i que emocionin. Eines i canals per comunicar de manera eficaç la nostra proposta 
· Canals de comunicació externs i canals interns: com escollir els més adequats
· Comunicació digital: xarxes socials. Com utilitzar-les en el sector de les cures? 
· Imatge: professionalitat, fotografia, disseny gràfic, etc. 
· Comunicació offline: paper i altres materials. Mitjans de comunicació
 
- Taula rodona d'experiències 
Un cop finalitzada la formació es realitzarà una taula rodona amb totes les persones participants per posar en comú experiències i compartir idees, projectes i altres informacions d'interès per al desenvolupament professional en el sector de les cures 
  • Organitza: Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament de Terrassa amb el suport de Catalunya Emprèn
  • Inscripcions


Amb el suport de: