Estratègies per implementar la perspectiva de gènere a la teva empresa o entitat. El Pla d'Igualtat.

  • Data: 10/03/2021 i 12/03/2021
  • Horari: de 10:00 h a 12:00 h
  • Durada: 4 hores
  • Modalitat: online
  • Adreçat a: empreses i entitats.
  • Objectiu: disposar d'eines per a una empresa més responsable i amb perspectiva de gènere.
  • Contingut:

1. Introducció: Pla d'Igualtat i marc normatiu actual. 

2. Fases en el disseny i implementació del Pla d'Igualtat:

- Disseny del Pla d'Igualtat: diagnòstic de gènere i àmbits d'actuació.

- Implementació i seguiment.

- Avaluació del Pla.

3. Com aplicar el Pla d'Igualtat a la teva empresa o entitat.

4. Altres mesures per a implementar la perspectiva de gènere a l'empresa o entitat.


 

 

Amb el suport de: