Claus imprescindibles per generar confiança a l'empresa i amb la família

Claus imprescindibles 27 de febrer. Formació promoció Industrial

Formulari d'Inscripció

 • Data: 27 de febrer de 10 a 11.30h
 • Modalitat: Online
 • A càrrec de: Ricard Agustín (Family Bussines Solutions)
 • Adreçat a :  línies directives d'empresa, i Pimes en general.

Temàtica: 

La confiança és una de les millors medicines preventives per tal de mantenir l'armonia familiar i l'eficiència empresarial, ja que facilita la unió entre els membres de la família, la comunicació i la presa de decisions. Sense confiança, s'obre la porta als conflictes de difícil solució i es poden arribar a trencar els vincles familiars, impactant en la gestió i el futur de l'empresa.

Sovint, aquesta desconfiança apareix disfressada de problemes de comunicació, però és important tenir la sensibilitat suficient per discernir si es tracta d'un problema de comunicació o de falta de confiança i aprendre a (re)construir-la quan hi ha mancances. 

Objectius:

Per ser un gran líder, cal aprendre a generar i gestionar la confiança amb l'equip. Aquest  webinar, d'enfocament pràctic, brinda les pistes necessàries per: 

 • Adquirir noves eines i estratègies comunicatives. 
 • Aprendre a escoltar - Posar en pràctica l'assertivitat
 •  Basar les relacions en la credibilitat, fiabilitat, empatia i absència d'interès propi. 
 • Gràcies a això, s'aconseguiran prevenir i resoldre alguns dels conflictes típics de les empreses familiars. 

Continguts:

 •  Problemes de comunicació o problemes de confiança?
 •  La confiança a l'empresa familiar: com es construeix, com es destrueix i en quins casos es pot reconstruir 
 • Conflictes i discrepàncies de confiança entre generacions, entre branques familiars i entre els de dins i els de fora del negoci 
 • Eines per facilitar la comunicació transparent i fluida a l'empresa i amb la família, amb especial èmfasi en els familiars que treballen fora de l'empresa familiar
 • Pautes i comportaments que faciliten les relacions de confiança: 
 • Posar en pràctica l'escolta activa
 • Tècniques d'assertivitat
 • La credibilitat, la fiabilitat, l'empatia i l'absència d'interès propi 
 • Eina DISC i estils de personalitat: Dominant, Influent, Serenitat, Compliment