logo efusCreada el 1987 sota la coordinació del Consell d'Europa, l'European Forum for Urban Security (EFUS) és de l'organització internacional no governamental més antiga d'autoritats territorials que actua en l'àmbit de la seguretat urbana i la prevenció de la delinqüència. L'objectiu d'aquesta xarxa és enfortir les polítiques de prevenció de la delinqüència i promoure el paper dels governants locals amb les polítiques nacionals i europees.

L'EFUS treballa en totes les temàtiques relatives a la seguretat urbana, teixint vincles entre les autoritats locals europees a través de l'intercanvi de bones pràctiques i de coneixements, la cooperació i la formació. A més a més, serveix de nexe entre les autoritats locals i les institucions a nivell nacional, europeu i internacional. La direcció de l'EFUS va a càrrec d'un Comitè Executiu de 33 administracions territorials elegides per la totalitat dels membres de la xarxa (unes 250 ciutats i administracions locals). Ha servit d'inspiració per a la creació de set fòrums nacionals, establerts a Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg, Espanya i Portugal.