La llum del sol es pot convertir en electricitat gràcies a les plaques fotovoltaiques. Aquesta generació es realitza sense parts mòbils, soroll, ni contaminació. 


L'energia fotovoltaica és la transformació directa de la radiació solar en electricitat. Aquesta transformació es produeix a uns dispositius denominats panells fotovoltaics o plaques fotovoltaiques. En aquests panells fotovoltaics, la radiació solar excita els electrons d'un dispositiu semiconductor generant una petita diferència de potencial. La connexió en serie d'aquests dispositius permet obtenir diferències de potencial majors.

Una de les principals virtuts de la tecnologia fotovoltaica és la seva modularitat, així doncs, permet construir des d'enormes plantes fotovoltaiques fins a petites instal·lacions al damunt de teulades. Aquests instal·lacions fotovoltaiques, permeten generar l'energia al mateix lloc on es consumeix, reduint les pèrdues pel transport, i per tant, la seva eficiència.

Què és l'autoconsum fotovoltaic?

El Reial Decret 244/2019 regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica, i ha estat la normativa que ha permès una clara aposta de l'energia fotovoltaica com a font d'energia renovable. Aquesta energia es pot autoconsumir, enviar-la a la xarxa elèctrica, o compartir amb altres veïnes que es trobin a menys de 500 metres de distància, que és el que es coneix com autoconsum compartit.

Aquest autoconsum fotovoltaic és l'eix per assolir una veritable transició energètica, i situar a la ciutadania al centre del sistema energètic, permetent que passi d'un simple consumidor a un productor o agregador de demanda, atès que pot enviar a la xarxa elèctrica l'energia que no consumeix i se li compensi econòmicament.

L'actual preu molt competitiu de les instal·lacions fotovoltaiques, tant domèstiques d'autoconsum com industrials, juntament amb un constant augment del preu de l'electricitat, un estalvi que permet recuperar la inversió en un termini de sis o set anys, i una falta de transparència de les grans empreses d'electricitat del país, ha provocat una constant demanda i instal·lació de fotovoltaica per part del gruix de la ciutadania, permetent un avanç cap a un model energètic descentralitzat, de proximitat, i sobretot, renovable.