Trucades acompanyament +70
Des del Servei de Promoció a la Gent Gran s'està portant a terme una acció consistent en trucades telefòniques de seguiment a les persones més grans de 70 anys que segons dades del Padró municipal viuen soles i que segons dades de Serveis Socials no se'ls fa Servei d'Atenció Domiciliària, amb l'objectiu de fer suport emocional i alhora identificar situacions de risc elevat. Les trucades han de servir per :

Fer seguiment de l'estat de salut, atenció i contenció emocional, fomentar i recomanar hàbits saludables, recordatori de mesures de protecció, detectar persones que no contesten, solucionar incidències concretes i detectar de necessitats: Identificar si les persones tenen qui els faci la compra (super o farmàcia), si tenen persona o persones de confiança amb qui mantenen contacte o a qui es podrien adreçat si ho necessitessin, o si la conversa ens permet identificar situació de risc: mala alimentació, mala hidratació, la persona no parla amb ningú en tot el dia, te greus dificultats en les activitats vida diària, sospita de deteriorament cognitiu...) i derivar si s'escau.

Fer trucada seguiment per fer suport emocional en endavant si s'escau.

Trucades seguiment  +70
S'estan fent trucades telefòniques a aquelles persones grans que viuen soles de més de 70 anys o que viuen en parella també major d'aquesta edat per assegurar segueixen be i en aquells casos que es detecten noves necessitats, es fan les derivacions oportunes. A aquesta trucada, aprofitem per saber també quines activitats els hi agrada fer a casa o fora de casa, sols o acompanyats i com estan vivint el desconfinament.

Fer trucada seguiment per fer suport emocional en endavant si s'escau.