La missió del Servei de Promoció de Gent Gran és fomentar l'envelliment actiu i saludable de les persones grans de la ciutat, donant suport tant a les associacions, entitats i moviments de gent gran com a les persones grans no associades, mitjançant una àmplia oferta d'activitats i accions adreçades a millorar la seva qualitat de vida i defensa de drets, oferint informació i acompanyament, prevenint situacions de maltractament i d'aïllament social, impulsant nous recursos, afavorint el seu reconeixement i la seva participació activa a la ciutat i generant sensibilització social vers les persones de més edat.

A Terrassa, l'abordatge de la Promoció de la Gent Gran des del Servei de promoció de la Gent Gran dels darrers anys s'ha sustentat en el Pla Ciutat Amiga de la Gent Gran a través, entre d'altres accions, del Programa Activa el +60, els Tallers a la ciutat i el propi Casal Municipal Anna Murià, que fomenten la vellesa activa i la interrelació entre iguals.

El Servei de Promoció de la Gent Gran, inicia el Pla estratègic de la Gent Gran al 2018, i es en aquest marc que es determinen com a  línies estratègiques el Foment de la Salut i el Benestar Social, el Reconeixement al valor social de les persones grans i Entorns favorables i accessibles on les accions del Pla Ciutat Amiga de la Gent Gran queden integrades.

Accions ja iniciades han estat la constitució de la Taula contra els Maltractaments de la Gent Gran,  l'atenció vers la Solitud No Volguda i l'impuls a projectes que fomentin les relacions intergeneracionals. 

El Consell Municipal de la Gent Gran, és l'òrgan de participació sectorial de caràcter deliberatiu, propositiu, i amb capacitat d'arribar a acords de l'Ajuntament de Terrassa per aquelles qüestions referents a la gent gran de la ciutat.