El grup motor és l'equip tècnic que dinamitza el Pla Local de Drogues de Terrassa. Es reuneix de forma mensual i  està format per les entitats que treballen en l'àmbit de les drogues a la ciutat: Alba, Aide, CAS de Mútua Terrassa i Alcohòlics Anònims juntament amb el servei de Salut i Comunitat. 
 
Temes que tracten:
  • Campanya d'alcohol
  • Jornades de videojocs i pantalles enfocades a joves, famílies i mestres
Dues vegades a l'any es reuneix la Comissió Permanent (serveis municipals i entitats) en la que es valora la tasca realitzada i s'acorden els objectius anuals.