Comissió del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat de novembre de 2017

Les entitats de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat i els serveis municipals s'agrupen en comissions de treball flexibles per desenvolupar les accions del Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020.

Actualment la Taula compta amb els següents espais actius:

  • Grup de treball dones.
  • Grup de treball de comunicació.
  • Grup de treball de sortides escoles.
  • Grup de treball d'activitats: Dia internacional de les persones amb discapacitat.
  • Grup de treball de salut mental: comissió infantojuvenil.
  • Grup de treball de lleure.
  • Grup de treball de salut.
  • Grup de treball d'integració laboral. 
  • Grup de treball de joves sords.
  • Grup de treball d'infants sords.