Guia d'Activitats per a Famílies

Aquesta Guia és una oferta d'activitats, tant del Servei d'Educació com d'altres àrees municipals.

Pretén ser un instrument per les AFA, de dinamització, recolzament i millora d'aspectes fonamentals de la difícil però apassionant tasca de fer de mares i pares.

Les activitats permeten a les famílies conèixer millor els seus fills i filles, facilitar-ne la relació múta, millorar personalment en molts aspectes, així com conèixer millor els entorns educatius i la pròpia ciutat.

Visualitza la Guia de Famílies

Descarregar directament la Guia (PDF, 10 MB)