Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

 

Desembre 

Dilluns 18: Comissió del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2017

Reunió Comissió del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat de desembre de 2017

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats
 • Objectiu: Realitzar el seguiment dels actes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2017 i avaluar diferents aspectes relacionats amb el seu desenvolupament, així com valorar la projecció de l'exposició i continuació del treball de la comissió al 2018.
 • Contingut reunió: Valoració aspectes relacionats amb la preparació i el desenvolupament dels actes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (difusió, informació, accessibilitat, etc.). Proposta d'idees vinculades a la possible projecció de l'exposició La Cultura Trenca Barreres i poposta de continuïtat de la Comissió del Dia Internacional Persones amb Discapacitat de cara a l'any 2018. 
 • Participants: Fupar, Prodis, EEE Crespinell, Residència i Centre de Dia La Pineda, ONCE, Xavi Almirall (fotògraf de l'exposició) i OCDiA.

Dimarts 12: Taula rodona "La importància del diagnòstic i l'atenció de l'alumnat amb altes capacitats"

Taula rodona informativa sobre Altes Capacitats a la Biblioteca Central de Terrassa

 • Format: Xerrada divulgativa especialment adreçada a professionals vinculats al món educatiu i social i a famílies amb fills i filles amb altes capacitats.
 • Objectiu: Proporcionar informació i posar en valor la importància del diagnòstic i l'atenció de l'alumnat amb altes capacitats
 • Contingut sessió: Contextualització de la temàtica desenvolupada i presentació de la taula rodona per part de l'Oficina de Capacitats Diverses. La sessió es dinamitza amb els i les ponents del Grup de Treball d'Altes Capacitats (GTAC), format pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya i les associacions de pares i mares AFINS i FANJAC.
 • Assistents: Més de 30 persones vinculades al món educatiu i familiars d'alumnat amb altes capacitats.

Dimarts 12: Coordinació amb el Servei de Lleure i Joventut: Pla local de Joventut - Capacitats diverses

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu: Coordinació amb el Servei municipal de Lleure i Joventut sobre aspectes relacionats amb el Pla Local de Joventut i les accions identificades al Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat que, de manera genèrica o específica, aborden temes que inclouen als joves.
 • Contingut reunió:  Recordatori dels objectius del Pla Local de Joventut 2016-2020, de quan i com es va elaborar. Identificació i revisió dels projectes i accions desenvolupats des de l'Oficina de Capacitats Diverses que inclouen la perspectiva dels joves, així com identificació de quins seran els propers projectes i accions que es desenvoluparan durant el 2018. Explicació, per part del servei de Joventut, de com es continuarà treballant el Pla de Joventut i la seva avaluació.
 • Participants: Servei de Lleure i Joventut i OCDiA.

Dilluns 11: Comissió de comunicació

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats
 • Objectiu: Seguiment campanyes en curs, valoració global campanya comunicació 2017 i inici del procés de disseny de la campanya 2018..
 • Contingut reunió: Valoració de l'impacte de l'exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu. Des de la seva recent posada en marxa, l'exposició ja ha estat exposada en 2 llocs i compta amb moltes reserves per a 2018. Seguiment i valoració de les accions proposades per al darrer trimestre: guia online de recursos de lleure per a persones amb capacitats diverses (ja publicada); guia online de recursos d'esport adaptat (es preveu publicar durant el primer trimestre del 2018) i vídeo de sensibilització per a la inserció de persones amb discapacitat en empresa ordinària (pendent d'acabar d'editar). Cicle de xerrades per a la campanya comunicació 2018: es realitzen algunes propostes vinculades a temes de salut, aspectes legals (incapacitació), accessibilitat...
 • Participants: Fupar, Coordinadora Capaç, Prou Barreres, ONCE i OCDiA.

Diumenge 3: Inauguració de l'exposició fotogràfica "La Cultura Trenca Barreres"

Parlaments institucionals a la inauguració de l'exposició fotogràfica La Cultura Trenca Barreres]

 • Format: Commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
 • Objectiu: Mitjançant el registre fotogràfic de diferents processos creatius, posar en valor la capacitat cultural de les persones amb discapacitat i la riquesa de realitzar processos creatius col·laborativament amb entitats culturals del territori.
 • Contingut esdeveniment: Inauguració oficial de l'exposició (oberta al públic fins el 22 de desembre a l'espai La Cúpula d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals), a càrrec del regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Adrián Sánchez, i l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega. Lectura del manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, a càrrec del president d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Jordi Chueca, i presentació de l'exposició per part del fotògraf responsable d'aquesta, Xavi Almirall. L'exposició s'ubica a un entorn físicament accessible, que posa a dispoisició en braïlle els textos de l'exposició i està adaptada cognitivament amb pictogrames i proposta d'activitats dirigides per l'Escola d'Educació Especial Crespinell.
 • Participants: Hi assisteixen unes 60 persones. Persones usuàries i professionals de les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat, representants i professionals vinculats a entitats culturals, ciutadania en general, representants de grups municipals, regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, alcaldia i OCDiA.

Dissabte 2: Obra de teatre accessible "El mirador de les paraules que no puc dir" i il·luminació de taronja de la façana de l'Ajuntament

Representació de l'obra de teatre accessible "El mirador de les paraules que no puc dir" al Teatre Alegria de Terrassa

 • Format: Commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
 • Objectiu: Gaudir d'un esdeveniment cultural amb tots els suports facilitadors d'accessibilitat necessaris (espai físicament accessible, llengua de signes i audiodescripció en directe i en obert). Visibilitzar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i les seves reivindicacions, centrades l'any 2017 a reivindicar una cultura accessible i inclusiva per a tothom, mitjançant la il·luminació de la façana de l'Ajuntament i una fotografia de grup amb el lema "La cultura trenca barreres".

Façana de l'Ajuntament de Terrassa il·luminada de taronja amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat]

 • Participants: Funció teatral a càrrec de la companyia de teatre Bambú cia. Assisteixen més de 200 persones al Teatre Alegria, usuàries i professionals de les entitats de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, representants polítics dels grups municipals, regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat i OCDiA. 

Divendres 1: Coordinació d'aspectes tècnics vinculats a l'exposició del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu: Concretar diferents aspectes vinculats a la inauguració de l'exposició "La cultura trenca barreres", prevista per a diumenge 3 de desembre.
 • Contingut reunió: Organització càtering, espais, materials i ultimar darrers detalls vinculats a la inauguració de l'exposició.
 • Participants: Samuel Garrofé, del grup de fotografia d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals; Jordi Chueca, president d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals; representant del projecte "La Trobada",  i OCDiA.

 

Novembre 

Divendres 29: Exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu a l'EMEE El Pi

Exposició de Joan Turu "Conviure en un món de diferències" a l'EMEE El Pi]

 • Format: Muntatge de l'exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu a l'EMEE El Pi per commemorar el Dia mundial de la Ciutat Educadora. També s'utilitzarà per a les commemoracions nadalenques amb famílies, alumnat i professorat.
 • Participants: EMEE El Pi i OCDiA.

Divendres 3, dilluns 13, dilluns 20 i dilluns 27: Formació sobre salut mental per a professionals d'atenció al públic

Formació salut mental per a treballadors i treballadores municipals

 • Format: Formació sobre tracte adequat a persones amb problemes de salut mental adreçat a professionals d'atenció al públic de diferents serveis de l'Ajuntament.
 • Objectiu: Sensibilitzar els professionals d'atenció al públic vers l'atenció de persones amb trastorns derivats de salut mental, en el marc de la propera obertura de l'Oficina Tècnica Laboral (OTL).
 • Contingut formacions: Mitjançant una de les línees desenvolupades des del Contracte Programa 2016-2019, s'han dut a terme 2 cursos de 10 hores cadascun sobre salut mental adreçada a professionals d'atenció al públic.
 • Assistents: 28 treballadors i treballadores municipals procedents del Servei d'Ocupació, Biblioteques Municipals i OCDiA.

Dimarts 24: Coordinació tècnica exposició fotogràfica pel Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu: Preparar i coordinar amb l'entitat Els Amics de les Arts la inauguració de l'exposició fotogràfica "La Cultura Trenca Barreres" amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
 • Contingut reunió: Anàlisi de l'espai per a l'acte d'inauguració i identificació in situ dels diferents elements de l'exposició.
 • Participants:  Els Amics de les Arts i les Joventuts Musicals i OCDiA.

Dimecres 22: Grups de treball per a la millora en l'organització d'actes i esdeveniments

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu: Posada en comú del treball realitzat els darreres mesos per les diferents comissions del grup per a la millora en l'organització d'actes i esdeveniments, integrat per diferents serveis municipals. 
 • Contingut sessió: Exposició i valoració del treball realitzat per les diferents comissions, incloent aspectes com l'elaboració d'un calendari comú d'actes, la cerca de nous formats per als actes públics, la compilació de llistats de material i de proveïdors, la realització de documents pràctics per millorar l'accessibilitat dels actes, etc.
 • Participants: Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament, Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat i altres serveis municipals.

Dimarts 21: Sessió sobre justificació de subvencions 2017

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu: Oferir informació respecte a la tasca d'acompanyament i assessorament que han de realitzar els diferents serveis que atorguen aquest suport econòmic.
 • Contingut sessió: Informació sobre el canvi de models en la justificació econòmica i la seva presentació (telemàtica). Des de l'Ajuntament s'aposta per una atenció personalitzada a les entitats quant al procés de justificació de les subvencions, per part dels diferents serveis implicats aquest.
 • Assisteix: Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat i altres serveis municipals.

Dimarts 21: Comissió de Salut

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Preparar la propera reunió del Consell Municipal de Salut
 • Contingut reunió: Revisió de l'acta de la darrera reunió del Consell Municipal de Salut i punts de l'ordre del dia que es tractaran, especialment vinculats a la presentació del Pla de drogues 2017-2020 i al trasllat d'informacions de grups de treball del Consell. 
 • Participants: ONCE i Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Divendres 17: Jornada "Una Europa amb valors"

Jornada Una Europa amb Valors

 • Format: Jornada sobre discapacitat organitzada per l'Oficina Parlamentària de l'eurodiputat Francesc Gambús  dins del cicle "Una Europa amb valors"
 • Objectiu: Reflexió sobre la situació de les persones amb discapacitat
 • Contingut jornada: Debats i taules rodones amb la participació d'Antonio Guillén, president del Comitè Català de representants de persones amb discapacitat (COCARMI),  Laura Pelay, vicesecretària general d'Àrea Externa i portaveu d'UGT– Catalunya, Josep Maria Solé, director de la Fundació Tutelar de les comarques gironines, i Maria Carme Riu, presidenta de l'Associació Dones No Estàndards.
 • Participants: Hi assisteix l'OCDiA

Divendres 17: Coordinació amb Apropa Cultura

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu: Dinamització del programa Apropa Cultura a Terrassa.
 • Contingut reunió: Identificació de col·lectius i entitats susceptibles de beneficiar-se del programa Apropa Cultura, així com dels serveis municipals relacionats.
 • Participants: Apropa Cultura, OCDiA.

Dimecres 15: Taula local de Salut Mental

Sessió plenària de la Taula de Salut Mental de novembre de 2017

 • Format: Sessió plenària.
 • Objectiu: Reflexionar sobre el projecte de la Taula local de Salut Mental de cara al 2018.
 • Contingut reunió: Benvinguda i presentació nou membre: CET Verdisseny.  Es plantegen diferents contextos i maneres d'abordar els casos complexes. Una de les propostes és la d'iniciar aquest abordatge realitzant un estudi objectiu, quantificat i analitzat per professionals especialitzats (en coordinació amb la comissió de Casos Complexes de la Taula local de Salut Mental), seguint la metodologia que s'està duent a terme dins de l'abordatge de la salut mental en la població infanto-juvenil gràcies a l'estudi realitzat. De cara a l'any 2018 es planteja començar a treballar en la prevenció de la salut mental.
 • Participants:  Entitats vinculades a la salut mental, agents sanitaris, educatius, judicials i cossos de seguretat, Servei municipal Salut i Comunitat, Serveis Socials municipal, Servei municipal d'Ocupació i  OCDiA.

Dimecres 15: Exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu a Canal Terrassa

Muntatge de l'exposició itinerant a Canal Terrassa

 • Format: Muntatge de l'exposició itinerant "Conviure en un món de diferències de Joan Turu" als platons de Canal Terrassa amb motiu de la gravació d'un programa especial pel Dia Universal dels Drets de la Infància. Sol·licitud realitzada pel Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament.
 • Participants: Canal Terrassa, Servei de Joventut i Lleure, OCDiA

Dimarts 14: Sessió informativa per a famílies "A quins recursos pot accedir el meu fill/a quan acaba l'escola d'educació especial?"

Sessió informativa per a famílies de la Comissió de Sortides Escolars

 • Format: Sessió informativa adreçada a les famílies d'alumnes que properament sortiran de les escoles d'educació especial del municipi. Aquesta acció ha estat dissenyada i organitzada per la Comissió de Sortides Escolars de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
 • Objectiu: Proporcionar informació sobre quins són els recursos laborals i assistencials als que poden accedir els alumnes un cop acabada l'etapa escolar.
 • Contingut sessió: Presentació per part de la Coordinadora Capaç; contextualització a càrrec de l'OCDiA. Foment, Binomis (Heura), Prodis i Fupar realitzen una explicació dels seus serveis/entitats i dels recursos que ofereixen en aquestes. En tots els casos es plantegen els requisits d'accés, els suports, atencions i la metodologia de treball.
 • Assisteix: Famílies de l'alumnat de les escoles d'educació especial de Terrassa; Comissió de Sortides Escolars (Coordinadora Capaç, EMEE El Pi, EEE Crespinell, EMEE Fàtima i EEE l'Heura), Prodis, Fupar, Residència i Centre de Dia la Pineda, EAP, Inspecció d'Ensenyament del Vallès Occidental, Servei municipal d'Educació, Servei municipal d'Ocupació i OCDiA

Dilluns 13: Comissió del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2017

Comissió Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat novembre 2017]

 • Format: Espai de treball i de coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Establir diferents aspectes vinculats a la difusió i organització dels actes de commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
 • Contingut reunió: Es proposa que Terrassa s'adhereixi també a la campanya "Tu i jo, els mateixos drets" impulsada amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat per la Federació Dincat-Plena Inclusió, que agrupa més de  300 entitats sense ànim de lucre que treballen en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual a Catalunya. En aquest sentit, el dia 2 de desembre a les 19h s'il·luminarà la façana de l'Ajuntament de color taronja, el color de la discapacitat. Així mateix, es realitza el lliurament de diferents materials de difusió amb la programació dels actes del Dia Internacional (cartells i tríptics), així com el decàleg realitzat amb el Servei de Cultura i que posa de manifest diferents aspectes relacionats amb la cultura i les persones amb discapacitat.
 • Participants: Fupar, Prodis, Club Social Egara, EEE Crespinell, Residència i centre de dia La Pineda.

Divendres 10 i dissabte 11: Cimera de lideratge en valors GLS 2017

 • Format: Formació adreçada a aconseguir un millor lideratge en valors i adquirir noves estratègies en l'acció social.
 • Objectiu: Rebre coneixements per a la millora de la praxis professional del personal de l'Oficina de Capacitats Diverses i l'Oficina de Promoció de l'Accessibilitat com a agents per al canvi social.
 • Contingut cimera: La cimera es va desenvolupar durant 2 dies a les instal·lacions de la Fundació Goel. Durant el seu transcurs, diversos ponents de diferents països de mon han exposat temes vinculats al canvi social, lideratge, creativitat, recerca de talent, resiliència, aprenentatge, apoderament, etc.
 • Participants: Assisteix l'equip tècnic de l'Oficina de Capacitats Diverses i de l'Oficina de Promoció de l'Accessibilitat.

Dimarts 7: Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

Sessió plenària Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat

 • Format: Sessió plenària
 • Objectiu: Informació sobre diferents accions realitzades i seguiment sobre les actuacions que actualment s'estan executant, facilitant informació tècnica sobre aquestes. Les accions s'emmarquen en el Pla local de Capacitats Diverses i Accessibilitat i es desenvoluparan al llarg del darrer trimestre de l'any.
 • Contingut reunió: Informació per part del Servei de Ciutadania del projecte "Persones facilitadores de convivència". Informació sobre diferents accions realitzades i/o que es desenvoluparan al llarg dels propers mesos: programació del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2017; sessió informativa de la Comissió de Sortides Escolars; proposta de taller "Els prejudicis discriminen. Aturem-los"; taula rodona al voltant de les altes capacitats; formació als treballadors municipals en Tracte Adequat en atenció a persones amb problemes de salut mental i altres en matèria d'accessibilitat; guia de recursos de lleure de persones amb capacitats diverses de Terrassa; ajuts per a la millora de l'accessibilitat en comerços i subvenció d'accessibilitat atorgada per la Diputació de Barcelona.  Recordatori sobre la proposta realitzada a la darrera reunió plenària de la Taula de realitzar petites capsules de coneixement sobre la realitat dels diferents col·lectius amb discapacitat i les seves necessitats.  Proposta de calendari de reunions plenàries de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat per a 2018.
 • Participants:  Entitats vinculades a la discapacitat, grups municipals i  OCDiA.

Divendres 3: Presentació del cupó de l'ONCE dedicat a Terrassa pel premi Reina Letizia d'accessibilitat

Acte de presentació del cupó de l'ONCE dedicat a Terrassa pel premi Reina Letizia d'accessibilitat

 • Format: Presentació pública a l'atri de l'Ajuntament
 • Objectiu: Reconeixement d'ONCE a Terrassa per la seva tasca de promoció de l'accessibilitat universal, reconeguda amb el premi Reina Letizia d'accessibilitat als municipis 2016.
 • Participants: Lluisa Melgares, regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat; Xavier Grau, delegat territorial d'ONCE Catalunya; Paco Aguilar, director de l'agència d'ONCE a Terrassa; tècnics municipals i ciutadania.

Dijous 2, divendres 17 i divendres 24: Adaptació cognitiva de l'exposició fotogràfica "La Cultura Trenca Barreres"

 • Format: Sessions tècniques de treball
 • Objectiu: Coordinació de l'adaptació cognitiva de l'exposició fotogràfica "La Cultura Trenca Barreres", promoguda motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat.
 • Participants: EEE Crespinell, Grup de Fotografia d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals i OCDiA.

 

Octubre 

Dijous 26: Reunió amb l'Institut Català d'Ajudes Tècniques Gracaré a Terrassa

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu: Compartir informació sobre els diferents programes i projectes duts a terme per la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i l'Oficina de Capacitats Diverses, així com els projectes oferits per Gracare.
 • Contingut reunió:  Reunió sol·licitada per Gracaré, entitat que treballa per millorar la mobilitat funcional i l'accessibilitat de les persones a través de productes de suport innovadors. Valoració de possibles vies de col·laboració en accions formatives, informatives o de sensibilització.
 • Participants: Institut Català d'Ajudes Tècniques Gracaré a Terrassa i OCDiA.

Dimecres 25: Grup de discussió sobre salut mental

 • Format: Taller teòric-pràctic d'anàlisi i reflexió
 • Objectiu: Donar a conèixer i compartir l'informe de diagnosi de la Salut Mental Infanto-Juvenil a Terrassa, realitzat pel grup PRISMA.
 • Contingut sessió: Continuació del treball iniciat a la sessió realitzada el darrer 20 de setembre, vinculat amb els objectius principals de la Comissió Infantojuvenil de la Taula de Salut Mental.
 • Participants: Membres de la Taula de Salut Mental, Diputació de Barcelona, Grup Prisma i OCDiA.

Dimarts 24: Coordinació tècnica exposició fotogràfica pel Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu: Preparar i coordinar amb l'entitat Els Amics de les Arts la inauguració de l'exposició fotogràfica "La Cultura Trenca Barreres" amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
 • Contingut reunió: Anàlisi de l'espai per a l'acte d'inauguració i identificació in situ dels diferents elements de l'exposició.
 • Participants:  Els Amics de les Arts i les Joventuts Musicals i OCDiA.

Dilluns 23: Comissió de Sortides Escolars

 • Format: Espai tècnic de treball des del que diferents agents implicats en l'ensenyament, l'educació i l'atenció a les famílies vetllen per la correcta transició dels alumnes que finalitzen l'escolaritat a les escoles d'educació especial i han d'accedir a recursos especialitzats (centres ocupacionals i/o centres d'atenció diürna).
 • Objectiu: Seguiment de l'estat de les persones que han sortit de l'escola aquest curs i que continuen sense recurs, així com preparació d'una sessió informativa adreçada a famílies d'alumnes d'escoles d'educació especial que en els següents cursos sortiran de l'escola.
 • Contingut reunió: Seguiment d'aquests casos que encara no compten amb resposta o que aquesta no ha estat l'adequada. Identificació de possibles actuacions per part de la comissió, la Coordinadora Capaç i l'Ajuntament. Revisió del document que es farà servir a la sessió informativa per a famílies, establiment de com es farà la difusió d'aquest acte (via Coordinadora Capaç que informarà les escoles i famílies i gestionarà les assistències) i identificació del continguts, els ponents i l'ordre en les exposicions de la sessió.
 • Participants:  EAP Terrassa, EEE Crespinell, Prodis, EEE L'Heura, Servei d'Educació, Serveis Territorials Vallès Occidental, Inspecció d'Ensenyament, Fupar, Coordinadora Capaç, EEE El Pi i OCDiA.

Divendres 20: Visita tècnica obra de teatre Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu: Vetllar pels diferents aspectes tècnics i d'accessibilitat vinculats a la representació de l'obra de teatre "El mirador de les paraules que no puc dir" al Teatre Alegria amb motiu de la commemoració a Terrassa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
 • Contingut reunió: Definir i identificar diferents elements tècnics vinculats amb la posada en escena de l'obra de teatre, estudiar l'accessibilitat de l'espai i seguiment d'aspectes organitzatius vinculats al dia de l'estrena.
 • Participants: Servei municipal de Promoció i Difusió Cultural, companyia teatral Bambú cia i OCDiA.

Dilluns 16: Coordinació amb el Servei municipal de Promoció i Difusió Cultural

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu: Seguiment dels aspectes vinculats al sistema de reserva i lliurament de les entrades de l'obra de teatre "El mirador de les paraules que no puc dir", que es portarà a Terrassa en el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
 • Contingut reunió: Es tracta d'una obra de teatre accessible, adreçada a les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i oberta, també, a la ciutadania. Les entrades seran gratuïtes, i caldrà reservar-les prèviament al dia de la funció. Així mateix, es demanarà informació prèvia sobre quines d'aquestes entrades s'adrecen a persones amb mobilitat reduïda, o altres necessitats específiques (persones amb discapacitat auditiva, o visual, etc.), amb l'objectiu de vetllar pel benestar d'aquestes persones el dia de la funció.
 • Participants: Servei municipal de Promoció i Difusió Cultural i OCDiA.

Dilluns 16: Comissió del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

 • Format: Sessió de treball i de coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Fer seguiment dels actes programats pel Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i de la seva difusió.
 • Contingut reunió: Presentació i validació del programa d'activitats del Dia Internacional Persones amb Discapacitat 2017 i del decàleg realitzat amb el Servei de Cultura que l'acompanyarà. Seguiment de diferents aspectes relacionats amb l'obra de teatre "El mirador de les paraules que no puc dir" i de l'exposició fotogràfica "La Cultura Trenca Barreres"..
 • Participants:  Fupar, Club Social Egara, EEE Crespinell, Residència i centre de dia La Pineda, Associació La Oka, AVAN, Apesote, Prou Barreres, ONCE, COVET i OCDiA.

Divendres 6: Coordinació amb Binomis (L'Heura)

 • Format: Sessió  tècnica de coordinació .
 • Objectiu: Avançar en la definició del projecte d'inserció laboral pel qual els serveis municipals de polítiques socials d'habitatge i l'OCDiA acolliran alumnat amb discapacitat en pràctiques.
 • Contingut reunió: Identificació de les tasques que durà a terme l'alumnat en pràctiques, horaris, persones referents d'aquestes pràctiques i seguiment d'aquestes. 
 • Participants: Binomis (L'Heura), Servei municipal de Polítiques Socials d'Habitage i OCDiA

Dijous 5: Formació QDC

 • Format: Formació vers el Quadre de Classificació (QDC) de la informació de l'Ajuntament de Terrassa
 • Objectiu: Gestionar la informació i documentació municipal de manera més eficient.
 • Contingut sessió: Formació en QDC, que permet organitzar la gestió documental de forma unitària i integral, redundant en una millora de l'organització i eficiència dels serveis que l'adopten.
 • Participants: Arxiu Municipal i OCDiA.

Dimecres 4: Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral

Façana il·luminada de l'Ajuntament pel Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral

 • Format: Parlaments institucionals, lectura de manifest, actuació musical del Centre de Paràlisi Cerebral de Prodis i il·luminació de blau i taronja de la façana de l'Ajuntament.
 • Objectiu: Commemorar Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral a Terrassa. 
 • Participants: Meritxell Lluís, regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Prodis i OCDiA.

Dimecres 4: Coordinació tècnica exposició fotogràfica Dia Internacional Persones amb Discapacitat 2017

 • Format: Sessió tècnica de treball
 • Objectiu: Continuació del treball iniciat al mes de juliol amb motiu de l'exposició fotogràfica "La Cultura Trenca Barreres" que s'inaugurarà pel Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
 • Contingut reunió: Anàlisi i disseny de l'espai, impressió de les fotografies, tipografia de lletres, material de difusió i altres suports tècnics per a l'exposició fotogràfica "La Cultura Trenca Barreres".
 • Participants: Samuel Garrofé (Grup de Fotografia dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals); Xavi Almirall (fotògraf encarregat registre processos) i OCDiA.

Dilluns 2: Comissió de lleure

 • Format: Sessió de treball i de coordinació amb entitats 
 • Objectiu: Validació de la "Guia de recursos de lleure per a persones amb capacitats diverses" publicada a la web de l'Ajuntament, del tríptic amb la informació de les entitats i serveis municipals que ofereixen aquests recursos i inici de l'anàlisi de l'oferta de lleure a la ciutat.
 • Contingut reunió: Revisió de l'estructura i continguts de la guia per la a seva validació. Aquesta guia recull l'oferta disponible a la ciutat, tant pel que fa al lleure especialitzat com al lleure inclusiu. Consta de 70 activitats diverses, adaptades a diferents interessos, edats i tipus de discapacitat i inclou tant propostes de lleure en grups organitzats, com propostes de lleure per compte propi. Es tracta d'una guia dinàmica i que exigirà una actualització constant per part de les entitats, tan bon punt es realitzi alguna modificació en la seva programació d'activitats. Inici de l'anàlisi de les mancances dins l'oferta lleure a la ciutat, amb la identificació dels aspectes més significatius detectats fins el moment.
 • Participants: Coordinadora Capaç, Fupar, EEE Crespinell, Associació l'Estel, OCDiA

 

Setembre 

Dijous 28: Reunió amb l'associació Educa Asperger

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu: Conèixer els diferents programes i projectes que des de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i la Taula de Salut Mental s'estan duent a terme.
 • Contingut reunió:  Reunió sol·licitada per l'entitat, que té com a missió principal la formació educativa, emocional i personal, d'infants i joves amb trastorn de l'espectre autista d'alt rendiment en tots els seus perfils. L'objectiu principal és el de rebre informació sobre el que als diferents espais participatius s'està treballant, amb la intenció de valorar la seva incorporació a algun d'aquests.
 • Participants: Associació Educa Asperger i OCDiA.

Dimecres 27: Comissió de famílies i professionals d'infants amb sordesa

 • Format: Sessió participativa d'intercanvi d'informació i de reflexió.
 • Objectiu: Realitzar la devolutiva a les famílies i professionals que van participar a la sessió de treball realitzada el passat mes de març i continuar amb el treball iniciat en aquesta.
 • Contingut reunió:  A l'anterior sessió de treball les persones participants van identificar diferents necessitats en relació als 10 àmbits també recollits al Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat: Informació, Accessibilitat Universal, Participació Social, Formació, Salut, Treball, Habitatge, Cultura, esports, lleure i oci, Autonomia personal i Sensibilització. A partir d'aquest anàlisi, s'ha definit una fulla de ruta amb diferents accions que s'han proposat explorar i vinculades a la línia de treball i ajudes en els suports tècnics. S'acorda entre totes i tots quin serà el calendari de treball que es seguirà i la metodologia que s'emprarà.
 • Participants: Pares i mares d'infants amb dèficit auditiu i sordesa, CREDAV, Associació Logogènia Catalunya i OCDiA

Dimecres 27: Taula de Salut Mental

Sessió plenària de la Taula de Salut Mental de septiembre de 2017

 • Format: Sessió plenària de la Taula de Salut Mental.
 • Objectiu: Posada en comú de diferents projectes impulsats des de diferents serveis municipals.
 • Contingut reunió: Es trasllada informació per part de Serveis Socials de la participació per part de l'Ajuntament amb el Consorci Sanitari en un programa pilot impulsat des de la Diputació en el que participaran diferents ajuntaments de Catalunya i que pretén abordar la realitat de les persones sense sostre. Seguiment de l'Oficina Tècnica Laboral, quan es preveu que es posi en marxa, requisits exigits per poder ser usuari del recurs, metodologia de treball i coordinació entre tots els agents implicats. A l'anterior reunió es va plantejar la possibilitat de poder dur a terme un projecte pilot, en coordinació amb tots els agents de la Taula, d'anàlisi de casos complexes. Davant el nou projecte presentat per Serveis Socials, s'identiquen punts de coincidència amb la proposta de la Taula i es proposa acabar de reflexionar sobre la idoneïtat de dur a terme el projecte d'aquesta.
 • Participants:  Entitats vinculades a la salut mental, agents sanitaris, educatius, judicials i cossos de seguretat, Servei Salut i Comunitat, Serveis Socials, Servei d'Ocupació i OCDiA.

Dimarts 26: Cafè-tertúlia "Sóc jove, sóc sord@. Vull transformar la meva ciutat"

Cafè-tertúlia "Sóc jove, sóc sord@. Vull transformar la meva ciutat"

 • Format: Cafè-tertúlia participativa.
 • Objectiu: Continuar amb el treball iniciat amb l'acció realitzada al mes de maig mitjançant la taula rodona "Sóc jove. Sóc sord@. Comparteix amb mi les dificultats amb què em trobo", a partir del qual es va acordar una propera trobada per continuar identificant quines són les necessitats i inquietuds dels i de les joves sords i sordes del territori.
 • Contingut reunió:  En aquesta tertúlia es va compartir informació respecte a allò que els joves estan treballant a l'associació Apesote i es van fer diferents propostes en clau de ciutat vinculades, entre d'altres, a la possibilitat de poder dur a terme una oferta atractiva d'oci, temps lliure i esport a la ciutat, que esdevingui referència per a joves de tot el Vallès, així com propostes de diferents accions que visibilitzin l'existència i demandes dels joves sords a la ciutat. Es determina una acció comuna amb el grup de treball de familiars i professionals d'infants sords, prevista pel mes de maig, on poder traslladar com pensen que els pares i les mares han de tractar els seus fills sords quan són joves, fent especial referència a la importància de respectar la seva autonomia. S'acorda entre totes i tots quin serà el calendari de treball que es seguirà i la metodologia que s'emprarà.
 • Participants:  Joves amb sordesa de la ciutat, familiars, CREDAV, Apesote, Associació Logogènia Catalunya i OCDiA

Dijous 21: Reunió amb el centre de treball Verdisseny

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu: Conèixer els diferents programes i projectes que des de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i la Taula de Salut Mental s'estan duent a terme.
 • Contingut reunió:  Reunió sol·licitada per Verdisseny, centre de treball dedicat a la fabricació i manipulats d'envasos i embalatges de paper i cartró i que compta a la seva plantilla amb treballadors amb discapacitat intel·lectual. El principal objectiu és el de rebre informació sobre els diferents espais participatius en què s'està treballant, amb la intenció de valorar la seva incorporació a algun d'aquests, i quin serà el funcionament i el referent municipal de l'OTL (Oficina Tècnica Laboral).
 • Participants: Verdisseny i OCDiA.

Dimecres 20: Comissió d'Ocupació

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu: Coordinar diferents aspectes vinculats a la formació sobre tracte adequat a persones amb trastorns derivats de salut mental i adreçat a diferents professionals d'atenció al públic de diferents serveis de l'Ajuntament de Terrassa que es realitzarà properament.
 • Contingut reunió: Una de les línees desenvolupades l'any 2016 des del Contracte Programa 2016-2019, subscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, inclou formació sobre l'atenció i el tracte adequat a les persones amb discapacitat per part dels treballadors del serveis públics. L'any 2016 es va dur a terme el curs "Tracte adequat vers les persones amb capacitats diverses", on va participar el personal de les diferents Oficines d'Atenció Ciutadana del municipi, així com de l'Oficina de Capacitats Diverses. Aquest any, la formació es vincularà a la propera posada en marxa de l'Oficina Tècnica Laboral (OTL), ubicada al Servei d'Ocupació, i el principal objectiu d'aquesta serà sensibilitzar els professionals d'atenció al públic del servei vers l'atenció de persones amb trastorns derivats de salut mental. Aquesta formació es realitzarà previsiblement durant el mes de novembre i també hi participarà personal de biblioteques municipals i personal de l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
 • Participants: Servei d'Ocupació i OCDiA.

Dimecres 20: Grup de discussió sobre salut mental

 • Format: Taller teòrico-pràctic d'anàlisi de l'informe de diagnosi de la salut mental infanto-juvenil a Terrassa, realitzat pel Grup Prisma.
 • Objectiu: Donar a conèixer i compartir aquest informe.
 • Contingut reunió: Un dels objectius principals de la Comissió Infanto-juvenil de la Taula de Salut Mental és el de conèixer quina és la situació d'aquest col·lectiu a Terrassa. Per tal de poder dissenyar possibles línees d'actuació per a l'abordatge de les seves necessitats, es va sol·licitar un estudi per a la diagnosi d'aquest col·lectiu, subvencionat per la Diputació de Barcelona. Aquest estudi s'està desenvolupant en diferents fases i en aquesta es comença a proporcionar informació en relació a aquesta diagnosi.
 • Participants: Taula Salut Mental, Diputació de Barcelona, Grup Prisma i Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimarts 19: Comissió de Salut

 • Format: Sessió de treball i de coordinació amb entitats. 
 • Objectiu: Continuar treballant l'abordatge de les accions definides dins la línia estratègica de Salut del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat.
 • Contingut reunió: Revisió de les 7 accions incloses a la línia estratègica de Salut del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat. Seguiment de l'estat d'execució de cada una d'aquestes accions, els espais participatius on s'estan treballant algunes d'elles (Comissió d'Accessibilitat, Consell Municipal de Salut i Taula de Salut Mental) i definició de properes línies de treball: abordatge de les discapacitats sobrevingudes i possibilitat d'organitzar una xerrada sobre la rehabilitació de persones afectades per malalties sobrevingudes, adreçada a aquest col·lectiu, dins la campanya de comunicació 2018.
 • Participants: Prou Barreres, COVET , ONCE, Associació La Oka i Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dilluns 18: Comissió de Comunicació

 • Format: Sessió de treball i de coordinació amb entitats. 
 • Objectiu: Avaluació de les accions de comunicació del segon trimestre i seguiment de l'estat de les accions del darrer trimestre de l'any.
 • Contingut reunió: Valoració de l'impacte de l'acció "Drets i No Discriminació" iniciada al mes de juliol. Es tracta d'una exposició realitzada a partir de la pintura participativa de l'artista Joan Turu. Les il·lustracions representen diferents diversitats i estaran exposada a l'edifici de Glòries de l'Ajuntament fins al desembre amb la previsió que, properament, es converteixi en una exposició itinerant gratuïta per a serveis municipals i entitats. També es realitza el seguiment de l'estat de les accions que es desplegaran durant el darrer trimestre de l'any: web amb la guia de recursos de lleure, web amb recrsos d'esport adaptat (elaborat amb el Servei d'Esports i l'EAP) i vídeo sobre inserció laboral de persones amb discapacitat a l'empresa ordinària (elaborat amb el Servei d'Ocupació). Es fa proposta d'eix transversal per a la propera campanya anual de comunicació (2018): cicle de xerrades adreçades a diferents col·lectius.
 • Participants: Fupar, Coordinadora Capaç, Prou Barreres, COVET, ONCE i OCDiA.

Dimecres 13: Comissió d'accessibilitat: ruta del comerç accessible

Ruta pels comerços del centre de la Comissió d'Accessibilitat

 • Format: Ruta guiada pels comerços del centre de Terrassa i reunió posterior.
 • Objectiu: Observació de primera mà de l'accessibilitat dels comerços del centre de Terrassa i valoració conjunta posterior.  
 • Context: Des de l'Oficina tècnica de promoció de l'accessibilitat s'ha elaborat una Guia pràctica del comerç accessible com a suport pels nous ajuts municipals per a l'execució d'obres d'accessibilitat a establiments comercials que va aprovar el Pla municipal de 29 de juny.
 • Participants: Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Oficina tècnica de promoció de l'accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses, Prou Barreres, servei de llicències d'obres i protecció de la legalitat i Legalització d'activitats, associació de comerciants Terrassa Centre.

Dimarts 12: Coordinació amb Apesote

 • Format: Espai de treball en xarxa
 • Objectiu: Posada en comú de les accions definides i dissenyades des de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i l'OCDiA en relació a l'abordatge de les necessitats de les persones amb dèficit auditiu i sordesa a Terrassa, concretament dins la  línia de treball que pretén donar resposta  a les necessitats i demandes dels joves sords a la ciutat.
 • Contingut reunió: Després de la taula rodona realitzada al mes de maig "Sóc jove. Sóc sord@. Comparteix amb mi les dificultats amb què em trobo" es va acordar que el proper mes de setembre es realitzaria una nova trobada de joves sords, a la Casa Baumann. Per part d'Apesote, també s'ha encetat, dins la pròpia entitat, un projecte que pretén vincular a l'associació joves de la ciutat, mitjançant diferents accions de tipus lúdic i formatiu. A la reunió es posen en comú totes aquestes línies de treball, objectius de cada una d'elles i accions que es desplegaran, per poder treballar de manera coordinada i col·laborativa.
 • Participants:  Apesote i OCDiA.

 

Juliol 

Dilluns 24: Coordinació de l'exposició per al Dia internacional de les persones amb Discapacitat 2017

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu: Anàlisi, definició i organització de diferents aspectes tècnics vinculats a les fotografies que formaran part de l'exposició sobre els processos creatius de diferents entitats que formen part de la comissió del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
 • Contingut reunió: Anàlisi i disseny de l'espai, impressió de les fotografies, tipografia de lletres, material de difusió de l'exposició, etc.
 • Participants: Amics de les Arts i Joventuts Musicals,  Xavi Almirall (fotògraf encarregat del registre dels processos) i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dilluns 24: Comissió del Dia internacional de les persones amb discapacitat 2017

 • Format: Sessió de treball i de coordinació amb entitats
 • Objectiu: Definir, organitzar i calendaritzar la cobertura fotogràfica dels processos creatius que es desenvolupar durant els propers mesos, així com concretar diferents aspectes relacionats amb la representació teatral que es durà a terme amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2017.
 • Contingut reunió: Presentació del fotògraf encarregat registre fotogràfic dels diferents processos creatius, Xavi Almirall; repàs dels processos creatius proposats, entitats que hi participen i presentació del cronograma d'activitats; informació i presa de decisió sobre diferents aspectes relacionats amb la representació teatral amb motiu del Dia Internacional Persones amb Discapacitat i gestió d'altres aspectes vinculats a l'organització de la comissió.
 • Participants:  Salut Mental Terrassa, Prou Barreres, APESOTE, Club Social Egara, AVAN, Prodis, Associació La Oka, EEE Crespinell, Fupar, Xavi Almirall i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dijous 20: Comissió d'Ocupació

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu: Continuar treballant de manera coordinada amb el Servei d'Ocupació les diferents accions comunes dins l'àmbit "Treball i Integració Laboral" del Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat.
 • Contingut reunió: Revisió de les accions en les quals s'està treballant, anàlisi d'aquestes i establiment de línees d'actuació per abordar-les. La gran majoria de les accions han estat assolides i formen part de la dinàmica pròpies del servei o bé s'estan treballant per aconseguir els objectius durant el darrer trimestre de l'any i principis de 2018.
 • Participants: Servei d'Ocupació, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Divendres 14: Comissió Dona i Capacitats

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu: Continuar treballant de manera coordinada amb el Servei de Polítiques de Gènere en relació a l'acció del Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat "Realitzar una jornada de treball de dones amb capacitats diverses del Vallès Occidental per compartir experiències a nivell supramunicipal i plantejar accions de millora".
 • Contingut reunió:  Identificació de possibles temàtiques, format de l'acció,  definició del col·lectiu a qui adreçar la jornada, possibles dates, ponents, etc. Seguiment d'altres aspectes tècnics del Pla.
 • Participants: Servei de Polítiques de Gènere, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Divendres 14: Abordatge de l'àmbit educatiu i formatiu

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu: Coordinació amb el Servei d'Educació respecte a diferents temes i accions vinculades a l'àmbit de l'Educació i Formació.
 • Contingut reunió: Dins la línea estratègica "Educació i Formació" del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat, revisió de les accions sobre les quals s'està treballant, anàlisi d'aquestes i establiment de línees actuació per abordar-les. Des del Servei d'Educació comparteixen amb l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (OCDiA) la seva experiència i metodologia de treball respecte a la seva col·laboració en els programes d'inserció sociolaboral de Binomis (l'Heura). Identificar enfocaments i necessitats detectades en relació a l'abordatge de les altes capacitats. Seguiment d'altres aspectes tècnics del Pla.
 • Participants: Servei d'Educació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat. 

Dijous 13: Sessió informativa "Apropem Apropa Cultura"

Sessió informativa "Apropem Apropa Cultura"

 • Format: Sessió extraordinària conjunta de la Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat i la Taula Salut Mental
 • Objectiu: Donar a conèixer entre les entitats del territori el programa "Apropa Cultura" de la mà de les persones responsables de la seva coordinació i gestió.
 • Contingut sessió: Explicació de les característiques i requisits de programa Apropa Cultura, que posa a disposició d'entitats del sector social entrades a preus reduïts dins la programació habitual de diferents equipaments culturals.
 • Participants: ONCE, COVET, Prodis, Fupar, APESOTE, EEE Crespinell, equip Apropa Cultura i Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimecres 12: Comitè d'accessibilitat

Comitè d'accessibilitat de juliol

 • Format: Sessió de treball i de coordinació amb entitats
 • Objectiu: Supervisió i seguiment de les línies d'actuació del Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal.
 • Contingut reunió: Diferents qüestions relacionades amb la promoció de la millora de l'accessibilitat a diferents àmbits, com ara la convocatòria d'ajuts als comerços que facin obres per a millorar-ne l'accessibilitat, o les mesures de promoció del turisme accessible en desenvolupament, incloent el reconeixement de Terrassa com a destinació de turisme accessible per part de la Generalitat.
 • Participants: Entitats de la Comissió d'Accessibilitat (Prou Barreres, APESOTE, ONCE, Coordinadora Capaç), entitats no vinculades a la discapacitat del teixit associatiu local, grups polítics municipals, col·legis professionals i gremis, serveis municipals, Oficina tècnica per a la promoció de l'accessibilitat universal i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat. 

Dimarts 11: Pintura col•laborativa de sensibilització sobre drets i no discriminació

Pintura col•laborativa de sensibilització sobre drets i no discriminació

 • Format: Sota el tema Drets i No discriminació, les entitats de la Comissió de Comunicació de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat van impulsar la realització d'una obra participativa amb l'artista il·lustrador Joan Turu i el casal municipal de la Creu Roja a l'IES Terrassa.
 • Objectiu: Treballar la no discriminació a partir de l'expressió artística de les persones i sensibilitzar mitjançant una exposició itinerant amb les obres resultants.
 • Contingut acte: S'ha realitzat el  dibuix i pintura de 10 figures que representen diferents diversitats (sexual, gènere, ciutadania, diversitat religiosa, capacitats diverses, joves i gent gran). Fupar ha obsequiat les persones participants amb llibretes commemoratives realitzades artesanalment pel seu centre ocupacional.
 • Participants: Il·lustrador Joan Turu, casal inclusiu municipal de Creu Roja, Fupar, ONCE, COVET, regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat i  Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat. La realització d'aquesta acció també ha comptat amb la col·laboració d'entitats que formen part de la comissió de comunicació de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat (APESOTE, Coordinadora Capaç, Prou Barreres, Associació La Oka) i el Servei de Lleure i Joventut.

Dissabte 8: Cinquè aniversari de l'Associació l'Estel

Cinquè aniversari de l'Associació l'Estel

 • Format: Assistència i participació a l'acte commemoratiu "Teatre i musical anys 80".
 • Objectiu: Posar en valor la tasca realitzada per l'entitat per a la integració i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, així com el seu esperit innovador i emprenedor.
 • Participants: Associació l'Estel, regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitats, entitats locals, representants polítics i ciutadania.

Dimecres 5: Coordinació amb Binomis (l'Heura)

 • Format: Sessió  tècnica de treball.
 • Objectiu: Concretar la col·laboració entre l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat i el servei d'inserció laboral Binomis de l'Heura, materialitzat en un conveni de pràctiques amb alumnat del centre perquè obtinguin una experiència teòrica i pràctica en un context d'aprenentatge real dins l'organització municipal.
 • Contingut reunió: Aquesta acció s'emmarca en el Pla local d'Atenció a les  Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat. Pretén ser un projecte pilot que, dins la línia d'actuació ja iniciada amb la col·laboració establerta entre Binomis i el Servei d'Educació de l'Ajuntament, sigui un model a reproduir quant a tracte adequat de l'alumnat amb necessitats especials dins del context laboral ordinari, així com poder visibilitzar les persones amb capacitats diverses dins l'organització municipal.
 • Participants:  Equip tècnic BINOMIS (L'Heura) i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimarts 4: Plenari Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat

Plenari Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat de juliol

 • Format: Sessió extraordinària Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat.
 • Objectiu: Continuació del treball iniciat a la sessió extraordinària de la Taula del 20 de juny.
 • Contingut reunió: Finalitzar la identificació de diferents àmbits d'intervenció i accions vinculades al Pla en les quals no s'ha progressat (àmbits participació social, educació i formació, treball i integració sociolaboral i autonomia personal); proposta d'accions formatives de capacitació vers professionals en l'atenció de persones amb capacitats diverses; designació membres representats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat a la comissió de seguiment procés Sindicatura, i devolutiva de les accions prioritzades per la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat per a l'any 2017 (11 en total).
 • Participants:  Entitats vinculades a la discapacitat, grups municipals i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

 

Juny 

Dimecres 28: Plenari Taula Salut Mental

 • Format: Sessió extraordinària Taula Salut Mental.
 • Objectiu: Donar a conèixer i treballar conjuntament sobre una proposta de treball vinculada a l'abordatge de casos complexos.
 • Contingut reunió: En paral·lel al treball realitzat des de les Comissions, es proposa una eina reflexiva de treball per dibuixar l'itinerari que segueix una persona amb trastorn mental (diagnosticat o no) en la recerca de l'atenció integral que pot necessitar, tant si es tracta d'infants, joves o adults. Aquesta metodologia implica una mirada centrada en la persona, en allò que pot necessitar, i no tant en allò que des dels serveis ja s'ofereix.
 • Participants:  Entitats vinculades a la salut mental, agents sanitaris, educatius, judicials i cossos de seguretat, Servei Salut i Comunitat, Serveis Socials, Servei Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimarts 27: Visita instal·lacions de Fupar 

Logotip de Fupar

 • Format: Visita tècnica
 • Objectiu: Coneixement in situ dels diferents serveis i projectes desenvolupats des de l'entitat. 
 • Participants: Fupar, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat

 

Dilluns 26: Comissió de sortides escolars

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb diferents agents implicats en l'ensenyament, l'educació i l'atenció a l'alumnat que finalitza l'escolaritat a les escoles d'educació especial i han d'accedir a recursos especialitzats i les seves famílies.
 • Objectiu: Revisió sortides escolars definitives del curs 2016/17, identificació possibles desajustos i incidències i recerca de vies de resolució.
 • Contingut reunió: Prèviament a la reunió, les escoles d'educació especial comparteixen amb tots els agents que formen part de la comissió la informació de la previsió de les properes sortides escolars (2017-2021). A la reunió s'analitza aquesta informació amb especial interès en els casos de major complexitat. Així mateix, es defineix el contingut i la data de la sessió informativa adreçada a famílies d'alumnes d'escoles d'educació especial que en els següents cursos sortiran de l'escola. La sessió es realitzarà el 14 de novembre de 18 a 20 h a la sala d'actes de la Biblioteca Central.
 • Participants:  EAP, EEE Crespinell, Fupar, Prodis, EEE L'Heura, Servei d'Educació, Serveis Territorials Vallès Occidental, Inspecció d'Ensenyament, Cooperdinadora Capaç, EEE El Pi i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dijous 22: Abordatge necessitats persones joves sordes del territori

 • Format: Sessió  tècnica de treball .
 • Objectiu: Continuació del treball ja iniciat al mes de maig a partir de la Taula Rodona "Sóc jove. Sóc sord@. Comparteix amb mi les dificultats amb que em trobo" a partir de la qual es va acordar una propera trobada per continuar identificant quines són les necessitats i inquietuds dels i de les joves amb sordesa del territori.
 • Contingut reunió: Disseny de l'acció que es durà a terme, concretant la població a qui s'adreçarà l'actuació, el contingut de la trobada, les dinàmiques que es desenvoluparan en aquesta així com els agents implicats en la seva dinamització. La trobada consistirà en un cafè-tertúlia adreçada a joves sords i es realitzarà el dimarts 26 de setembre, a les 17'00 hores, a la Casa Bauman.
 • Participants: Associació Logogènia Catalunya i Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimarts 20: Plenari Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat

Sessió extraordinària de juny de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat

 •  Format: Sessió extraordinària Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat.
 • Objectiu: Disposar d'un espai per poder ampliar la informació compartida a la darrera reunió plenària ordinària de la Taula, realitzada el 21 de març, sobre l'estat d'execució de les accions del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat 2016-2020.
 • Contingut reunió: Identificació de diferents àmbits d'intervenció i accions vinculades al Pla que interessen especialment a persones assistents a la sessió (com ara, turisme accessible, patrimoni/accessibilitat, accessibilitat de la web municipal, espai físic unificat del servei i premi accessibilitat).
 • Participants: Entitats vinculades a la discapacitat, grups municipals, professionals tècnics d'altres serveis municipals i Oficina de Capacitats Diverses i Accesibilitat.

Dilluns 19: Comissió del dia internacional de les persones amb discapacitat 2017

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Concreció de les diferents propostes artístiques desenvolupades per les entitats de la comissió en relació a la celebració del Dia internacional de persones amb discapacitat 2017.
 • Contingut reunió: Les entitats que formen part de la comissió duran a terme una obra creativa de nova creació i/o que posi en valor una obra ja incorporada en la programació de l'entitat, amb altres entitats de la comissió i agents del territori no vinculats a la discapacitat. Els processos creatius de les diferents obres que es realitzaran es desenvoluparan durant els mesos de setembre i octubre i un fotògraf professional realitzarà el testimoni gràfic d'aquestes creacions. Aquesta exposició fotogràfica s'obrirà a la ciutadania el mes de desembre als Amics de les Arts.
 • Participants: Prodis, Residència i Centre de Dia La Pineda, Club Social Egara, Fupar, AVAN, Prou Barreres, ONCE, COVET, Salut Mental Terrassa, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimarts 13: Abordatge de l'autisme

 • Format: Sessió tècnica de treball amb diferents agents de la ciutat vinculats a l'autisme.
 • Objectiu: Conèixer l'abordatge realitzat a la ciutat en relació a l'atenció de l'autisme i identificar propostes que impliquin una millora en la qualitat de vida dels infants i joves amb TEA a Terrassa.
 • Contingut reunió: Les diferents entitats assistents a la reunió que treballen amb infants i joves amb TEA  a la ciutat han donat a conèixer quins projectes estan desenvolupant i quines són les necessitats detectades. Han identificat com a especialment necessari el desenvolupament d'accions dins dels àmbits de l'accessibilitat cognitiva vinculada a la cultura i a la integració sociolaboral.
 • Participants: EEE Crespinell, TEA Vallès, Associació Autisme Vallès, Servei Salut i Comunitat i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

 

Maig 

Dimecres 31: Comissió Salut

Icone Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Analitzar la informació recollida mitjançant els qüestionaris de "Valoració de recursos públics" lliurats a persones usuàries i famílies per tal de poder-la traslladar al Consell Municipal de Salut.
 • Participants: Prou Barreres, COVET, ONCE, Associació La Oka i Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimarts 30: Presentació del 'Projecte Novè'

 • Format: Participació en el dinar-tertúlia al restaurant La Trobada impulsat des de l'Associació de Salut Mental Terrassa.
 • Objectiu: Donar a conèixer aquesta iniciativa per identificar i ajudar aquelles famílies que tenen a casa una persona amb alteració mental, no diagnosticada o no tractada.
 • Participants: OCDiA, Associació de Salut Mental Terrassa, altres ciutadans i ciutadanes i entitats.
 • Informació vinculada: La detecció de malalties mentals ocultes protagonitza el dinar-tertúlia de La Trobada 

Dilluns 29: Cinefòrum per la igualtat. Projecció pel·lícula "La herida"

 • Format: Participació en el cinefòrum impulsat pel Servei de Polítiques de Gènere. La Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat hi va col·laborar amb la proposta d'aquesta pel·lícula en què la protagonista té una discapacitat derivada de salut mental
 • Objectiu: Promoure la igualtat de gènere a través de l'univers cinematogràfic.
 • Participants: Servei de Polítiques de Gènere, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (OCDiA), Club Social Egara (dinamitzador del debat posterior).
 • Informació vinculada:  Cinefòrum per la igualtat 

Divendres 26: Representació 'Romeu i Julieta' de l'alumnat de Fundació Main

 • Format:  Assistència a l'actuació teatral 'Romeu i Julieta', dins del marc de 'Caixa Escena', un projecte d'impuls de les arts teatrals en l'àmbit educatiu promogut per la Fundació La Caixa, l'Institut del Teatre, el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Terrassa.
 • Objectiu: Treballar i mostrar competències de l'alumnat de l'Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) de la Fundació Main a Terrassa.
 • Participants: OCDiA, Fundació Main, altres entitats, ciutadania i serveis municipals.  
 • Informació vinculada:  Alumnes en situació de vulnerabilitat representen "Romeu i Julieta" al CC President Macià

Dilluns 22: Conferència 'Infants, Joves i Salut Mental'

 • Format: Assistència a conferència a càrrec de la doctora Montserrat Pàmias, cap del servei de psiquiatria infantil i juvenil a la Corporació Sanitària Parc Taulí
 • Objectiu: Aprofundir en el coneixement dels programes comunitaris existents d'atenció a població infantil i juvenil amb trastorns de salut mental.
 • Participants: Salut Mental Catalunya, OCDiA, Parc TAulí-Hospital universitari, Ajuntament de Castellar del Vallès

Diumenge 21: Distrobada

Declaracions a Canal Terrassa de Meritxell Lluís, regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, durant la Distrobada

 • Format: Assistència a la Distrobada, jornada festiva i reivindicativa organitzada per la Coordinadora Capaç
 • Objectiu: Reconeixement i visibilització del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, així com les seves demandes.
 • Participants: Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Coordinadora Capaç, entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat, OCDiA i famílies i ciutadania.

Dimecres 17: Taula de Salut Mental

Sessió plenària de maig de la Taula de Salut Mental

 • Format: Sessió plenària de la Taula de Salut Mental
 • Objectiu: Posar en comú els diferents projectes impulsats des de la Taula, entre ells l'OTL (Oficina Tècnica Laboral), i seguiment del treball de les diferents comissions.
 • Participants:  Entitats vinculades a la salut mental, agents sanitaris, educatius, judicials i cossos de seguretat, Servei municipal de Salut i Comunitat, Serveis Socials, Servei municipal d'Ocupació i  OCDiA.

Dilluns 15: Comissió del Dia internacional de les persones amb discapacitat 2017

Reunió de la Comissió del Dia internacional de les persones amb discapacitat 2017

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Continuar el treball iniciat a l'anterior reunió de la comissió sobre el disseny i l'organització del proper Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, vinculat aquest any a l'àmbit cultura.
 • Participants:  Club Social Egara, Fupar, Apesote, Diswork, EEE Crespinell, Prodis, Associació La Oka, Residència i centre de dia La Pineda, AVAN, ONCE, COVET i OCDiA

Dimecres 16: Taula rodona 'Sóc jove. Sóc sord@. Comparteix amb mi les dificultats amb que em trobo'

Cartell de la Taula rodona 'Sóc jove. Sóc sor@'

 • Format: Taula rodona oberta a la ciutadania
 • Objectiu: Aprofundir en el coneixement de les necessitats i inquietuds de les persones joves amb sordesa i millorar-ne l'atenció
 • Participants: Alumnat amb sordesa de l'IES Montserrat Roig, Associació de Pares i Mares de Nens Sords de Catalunya (APANSCE), Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), CREDA Jordi Perelló, Apesote i altres entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat, OCDiA.
 • Informació de context: La BCT acull la taula rodona 'Sóc jove. Sóc sord@'

Dijous 11: Comissió Lleure

Icone Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Compartir i treballar en la creació d'una guia-web a partir del recull i gestió de la informació proporcionada per les entitats, serveis i associacions en relació a l'oferta vinculada als àmbits de lleure, oci, esports i cultura.
 • Participants: Fupar, Coordinadora Capaç, Prou Barreres, OCDiA.

Dimarts 9: Comissió Comunicació

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Valorar l'exposició "Vides Diverses" i definir les accions que es desenvoluparan durant el 2n trimestre, vinculades a la temàtica Drets i No Discriminació.
 • Participants: Apesote, Fupar, Coordinadora Capaç, Prou Barreres, ONCE, COVET, OCDiA

Divendres 5: Coordinació amb l'Ajuntament de Rubí

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu: Establir línies de cooperació entre els 2 ajuntaments amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat de Terrassa i de Rubí.
 • Participants: Serveis Socials Ajuntament de Rubí i OCDiA

Dimarts 2 i dijous 4: Exposició "Vides Diverses"

Projecció documental 'Vides Diverses' i debat posterior

 • Format: Projeccions del documental "Vides Diverses" i taules rodones posteriors, amb la dinamització d'entitats membres de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
 • Objectiu: Sensibilitzar sobre la necessitat i capacitat d'autonomia de les persones amb discapacitat.
 • Participants: Fupar, Coordinadora Capaç, alumnat CFGM d'Atenció a persones en situació de dependència de l'IES Montserrat Roig, grups de facilitadors de Convivència amb Servei municipal de Ciutadania, i OCDiA.

 

Abril 

Dimecres 26: Exposició 'Vides Diverses' 

Projecció del documental Vides Diverses al Casal Cívic Ca n'Aurell

 • Format: Projecció del documental 'Vides Diverses' d'ECOM i taula rodona posterior.
 • Objectiu: Sensibilització sobre la necessitat i capacitat d'autonomia de les persones amb discapacitat.
 • Participants: Alumnat CFGM d'Atenció a persones en situació de dependència de l'IES Montserrat Roig, ciutadania no associada i Oficina Capacitats Diverses i Accessibilitat (OCDiA).

Dimarts 25: 'Capacitats, diversitats, sexualitats'

Acte "Capacitats, diversitats, sexualitats"

 • Format: Jornada de treball conjunt entre entitats vinculades a la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i les entitats del Pacte DASIG, en el marc d'una sessió plenària extraordinària de la Taula. La sessió va comptar amb una xerrada-debat de Marcel Munné, formador en cursos d'inserció laboral amb treball amb suport del SOC i membre de l'Observatori dels Drets de Dincat-Plena Inclusió.
 • Objectiu: Des de la interseccionalitat, mirada conjunta sobre la diversitat sexual i les capacitats diverses.
 • Participants: Lluïsa Melgares, tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones de l'Ajuntament; Meritxell Lluís, regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat de l'Ajuntament; Direcció tècnica de Serveis a les Persones de l'Ajuntament; entitat LGTB Terrassa; entitats Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat; servei municipal LGTBIQ, i OCDiA.

Dilluns 24: Acte de presentació de l'exposició 'Vides Diverses'

Presentació de l'exposició Vides Diverses a Terrassa

 • Format: Inauguració de l'exposició 'Vides Diverses' d'ECOM. Projecció del documental 'Vides Diverses' i taula rodona posterior.
 • Objectiu: Sensibilització sobre la necessitat i capacitat d'autonomia de les persones amb discapacitat.
 • Participants:   Marta Rodríguez, protagonista del documental; Maria José Moya, responsable de l'àrea de Vida Independent d'ECOM; Antonio Guillen, president d'ECOM; Merixell Lluís, regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat; alumnat CFGM d'Atenció a persones en situació de dependència de l'IES Montserrat Roig, ciutadania no associada, membres de les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i OCDiA.

Dijous 20: Abordatge de les necessitats de les persones joves amb dèficit auditiu i sordesa a Terrassa

Reunió entre FESOCA i l'OCDiA

 • Format: Sessió  tècnica de treball.
 • Objectiu: Identificació de les línies de treball en relació a l'abordatge de les necessitats de les persones joves sordes, amb especial atenció a la propera acció (taula rodona), prevista pel maig.
 • Participants: President de FESOCA, responsable de la comissió de Joves de FESOCA,  i OCDiA.

Dilluns 3: Abordatge de les necessitats dels infants amb dèficit auditiu i sordesa a Terrassa

 • Format: Sessió  tècnica de treball.
 • Objectiu: Informar sobre les diferents accions del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat en relació a l'abordatge de necessitats dels infants amb dèficit auditiu i sordesa i les seves famílies i identificació de les necessitats de l'Escola Vapor (d'agrupament de nens i nenes sord/es).
 • Participants: Equip directiu de l'Escola Vapor i OCDiA.

 

Març

Dijous 30: Comissió Dona i Capacitats

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu: Treball transversal amb la Regidoria de Polítiques de Gènere en l'abordatge de les dones amb capacitats diverses, incloent el disseny d'una jornada o congrés de dona i capacitats.
 • Participants: Regidoria Polítiques de Gènere i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (OCDiA)

Dimecres 29: Comissió de Sortides Escolars

 • Format:  Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Compartir informació entre els diferents agents implicats en l'ensenyament, l'educació i l'atenció a les persones per vetllar per la correcta transició dels alumnes que finalitzen l'escolaritat a les escoles d'educació especial i han d'accedir a recursos especialitzats (centres ocupacionals i/o centres d'atenció diürna).
 • Participants:  Coordinadora Capaç, EAP, EEE Crespinell, EMEE Fàtima, EEE l'Heura, EMEE El Pi, Fupar, Prodis, Residència i Centre de dia La Pineda, Servei d'Educació, Servei d'Ocupació, Serveis territorials Vallès Occidental Inspecció d'Ensenyament i OCDiA.

Dimarts 28: Comissió Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2017

 • Format:  Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Identificar la temàtica que vertebrarà la jornada del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2017, així com el format de l'acció o accions que es desenvoluparan.
 • Participants:  Club Social Egara, Associació l'Estel, Fupar, Prou Barreres, APESOTE, Diswork, EEE Crespinell, Prodis, Associació La Oka, Residència I Centre de dia La Pineda, AVAN, ONCE, COVET, Fundacio Goel, Salut Mental Terrassa i OCDiA.

Dimarts 21: Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat

Sessió plenària de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat de març de 2017

 • Format: Sessió plenària.
 • Objectiu: Valoració de l'execució l'any 2016 del Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020.
 • Participants:  Entitats vinculades a l'àmbit de la discapacitat, grups municipals, serveis municipals i  Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimecres 15: Acció LGTB i capacitats diverses

Logotip del Pacte DASIG (pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere)

 • Format: Sessió  tècnica de treball 
 • Objectiu: Treballar l'acció conjunta "Capacitats, Diversitats i Sexualitats" del 25 d'abril per a l'abordatge de la sexualitat i la discapacitat.
 • Participants: Entitat LGTB Terrassa, Regidoria LGTBiQ, direcció de Serveis a les Persones i OCDiA.

Dilluns 13: Comissió Esport Adaptat

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu: Treballar la recollida i difusió de la informació de l'esport adaptat adreçat a les persones amb discapacitat física a Terrassa.
 • Participants: EAP i OCDiA

Dijous 9: Comissió d'Ocupació

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu: Treball transversal amb el Servei d'Ocupació sobre el pla de treball anual per sensibilitzar les empreses ordinàries vers la contractació de persones amb discapacitat.
 • Participants: Servei d'Ocupació i OCDiA.

Dimarts 7: Comissió de Comunicació

Cartell de difusió de l'exposició Vides Diverses a Terrassa

 • Format:  Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Reunió monogràfica de preparació de l'exposició "Vides Diverses", que s'exhibirà la darrera setmana d'abril i la primera de maig al Casal Cívic Ca n'Aurell. L'exposició inclou  una mostra fotogràfica i la projecció d'un documental al voltant del qual es duran a terme diferents debats impulsats per les entitats de la comissió.
 • Participants: Fupar, Coordinadora Capaç, Prou Barreres, COVET, ONCE i OCDiA.

Dilluns 6: Comissió de Salut

 • Format:  Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Impulsar la recollida de les necessitats detectades per part de les entitats de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat en relació als serveis públics de Salut per tal d'aportar aquesta informació al Consell Municipal de Salut.
 • Participants: Prou Barreres, COVET, ONCE i OCDiA.

Dijous 2: Identificació de les necessitats dels infants amb dèficit auditiu i sordesa a Terrassa

Acte d'identificació de les necessitats dels infants amb dèficit auditiu i sordesa a Terrassa

 • Format:  Espai participatiu de treball i reflexió
 • Objectiu: Aprofundir en el coneixement de les necessitats i inquietuds dels infants amb dèficit auditiu o sordesa a través de l'intercanvi d'informació entre famílies i professionals per tal de determinar actuacions de millora de forma compartida.
 • Participants: Pares i mares d'infants amb dèficit auditiu i sordesa, CREDAV, Associació Logogènia Catalunya i OCDiA.

 

Febrer 

Dilluns 27: L'atenció en salut mental dels infants i adolescents

Logotip Salut Mental Catalunya

 • Format: Assistència a la presentació de l'experiència del treball en xarxa en l'atenció infanto-juvenil al Gironès, convidats per la Federació Salut Mental Catalunya.
 • Objectiu: Identificar i conèixer experiències en relació a l'atenció de la salut mental dels infants i adolescents  per enriquir el procés de treball en desenvolupament a Terrassa
 • Participants:  Salut Mental Terrassa i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (OCDiA).

Divendres 24: Taula Salut Mental

Logotip ActivaMent

 • Format: Entrevista a nova entitat, ActivaMent, formada per persones amb experiència en primera persona del trastorn mental.
 • Objectiu: Conèixer el projecte d'Acticament i informar dels objectius de la Taula de Salut Mental a la ciutat.
 • Participants:  Representants d'ActivaMent i OCDiA

Dijous 23: Taula Salut Mental

 • Format: entrevista a nova entitat, l'Associació de Famílies amb Afectats de Patologia Dual (AFAPD).
 • Objectiu: Conèixer el projecte d'AFAPD i informar dels objectius de la Taula de Salut Mental a la ciutat.
 • Participants:  AFAPD i OCDiA

Dijous 16: Sensibilització sobre capacitats diverses

Tríptic consells tracte adequat amb persones amb capacitats diverses

 • Format: repartiment de tríptics amb consells de tracte adequat la Junta de directors i directores d'escoles públiques d'infantil i de primària de Terrassa.
 • Objectiu: sensibilitzar sobre les necessitats d'atenció de les persones amb capacitats diverses entre la població escolar.
 • Participants: Servei d'Educació, OCDiA, escoles públiques d'infantil i primària de Terrassa.

Dimecres 15: Taula Salut Mental 

 • Format: Sessió plenària de la Taula de Salut Mental.
 • Objectiu: Valoració de l'impacte del treball durant l'exercici 2016. Revisió i proposta d'actuacions previstes per a l'any 2017.
 • Participants: Entitats vinculades a la salut mental, agents sanitaris, educatius, judicials i cossos de seguretat, Servei Salut i Comunitat, Serveis Socials, Servei d'Ocupació i  OCDiA.

Dimarts 14: Salut mental en població infantil i juvenil 

 • Format: Assistència a la presentació del document sobre salut mental en població infanto-juvenil de la Taula d'entitats del Tercer Sector.
 • Objectiu: Identificar i conèixer experiències en relació a l'atenció de la salut mental dels infants i adolescents  per enriquir el procés de treball en desenvolupament a Terrassa
 • Participants: Salut Mental Terrassa i OCDiA

Dilluns 13: Persones joves amb sordesa

 • Format: Sessió tècnica de treball .
 • Objectiu: Identificar línies de treball i agents rellevants per a la propera acció sobre l'abordatge de les necessitats de persones joves amb sordesa prevista pel maig.
 • Participants: Experta en logopèdia i OCDiA.  

Dijous 9: 'Parlem de drets'

 • Format: Sessió  tècnica de treball .
 • Objectiu: Formulació de Grup de treball que reflexioni i connecti el contingut de la Convenció internacional de drets de les persones amb discapacitat de l'ONU amb la realitat a la ciutat i la interacció amb el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat. L'espai de treball, obert i flexible, serà presentat a la propera sessió plenària de la Taula.
 • Participants: Prou Barreres i OCDiA 

 

Gener

Divendres 27: Persones amb dèficits auditius i les seves famílies

Xerrada sobre la logogènia organitzada per l'Oficina de Capacitats Diverses i Accesibilitat al novembre de 2016

 • Format: Sessió  tècnica de treball.
 • Objectiu: Definició de línies estratègiques per a l'abordatge de les necessitats de les persones amb dèficits auditius. Es diferencien 3 grups segons la seva edat: grup infància i família, joves i adults. 
 • Participants: Associació Logogènia Catalunya i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (OCDiA).
 • Context: Línia de treball iniciada per abordar l'atenció a les persones amb discapacitat auditiva que fan servir mètodes oralistes.
 • Informació vinculada: Una xerrada presenta la logogènia com a mètode educatiu per a sords (novembre 2016)

Dimarts 24: Comissió Comunicació

Logotip de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu: Seguiment de les accions de sensibilització definides per a la temàtica del 1r trimestre de l'any (autonomia personal i accessibilitat), així com proposta d'actuacions per al 2n trimestre (temàtica drets i no discriminació).
 • Participants: Coordinadora Capaç, Apesote, Prou Barreres, ONCE Terrassa, COVET, Fupar, Associació l'Estel i l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
 • Context: Treball en xarxa de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat des d'on es defineixen i desenvolupen accions de comunicació i sensibilització.

Dijous 19: Acció LGTBiQ i capacitats diverses

Logotip del Pacte DASIG (pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere)

 • Format: Sessió  tècnica de treball.
 • Objectiu: Definir accions comunes dins l'abordatge de l'LGTBiQ i les capacitats diverses, des d'una perspectiva interseccional.
 • Participants: Entitat LGTB Terrassa, Regidoria LGTBiQ i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
 • Context: Treball en xarxa iniciat l'any 2016.