Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

Juliol

Dimecres 28, Grup de treball de lleure d'adults

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Preparar una xerrada sobre el lleure d'adults a Terrassa que es farà el dimarts 28 de setembre.
 • Participants: Goel, Daus i Servei de Capacitats Diverses

Dimarts 27, Visita casal d'estiu

 • Format: Visita presencial al casal Tu Tries
 • Objectiu i continguts: Conèixer com estan portant endavant les diferents activitats d'estiu i donar suport
 • Participants: Regidora de Joventut, casal Tu Tries, Servei Capacitats Diverses

Dilluns 26, Coordinació Polítiques de Gènere, Fupar i OCD

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Reunió tècnica per planificar les accions de la Comissió de Dones amb disCapacitats, amb especial atenció a com millorar l'accessibilitat de les reunions, per tal que totes les dones membres de la comissió se sentin incloses.
 • Participants: Fupar, Servei de Gènere i Servei de Capacitats Diverses

Dijous 22, Reunió Casals d'estiu

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Fer seguiment de la situació dels Casals d'estiu a nivell de ciutat en referència a les incidències derivades de la COVID: confinament de grups, substitucions de monitors.
 • Participants: Convoca el Servei de Joventut. Participen entitats de lleure de la ciutat i Servei de Capacitats Diverses.

Dijous 22, Reunió Alcaldia presentació manifest assistent Personal

 • Format: Reunió presencial
 • Objectiu i continguts: Espai tècnic de treball en xarxa. A petició de Prou Barreres, juntament amb la Síndica de Greuges i Espai Drets i amb el suport tècnic del Servei d'Autonomia Personal de la Fundació ECOM, es trasllada a l'Alcalde el dret a l'autonomia personal de les persones amb capacitats diverses i les necessitats de poder comptar a la ciutat amb un programa d'assistència personal.
 • Participants: Alcalde, Prou Barreres, Espai Drets, Síndica de Greuges, Fundació ECOM i Servei de Capacitats Diverses.

Dimecres 21, Homenatge a Isaac (Minut de silenci)

Foto minut de silenci

 • Format: Acte presencial
 • Objectiu i continguts: L'Entitat Espai Crea convoca a les 12 h davant de l'Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14), un minut de silenci en homenatge a Isaac L.T, ciutadà madrileny amb síndrome d'Asperger que va ser assassinat ara fa just 1 setmana.
 • Participen: Alcalde, diverses regidories i ciutadania. Convoca Espai Crea.

Dimecres 21, Visites a casals d'estiu

foto vista cassal d'estiu

 • Format: Visites presencials
 • Objectiu i continguts: Conèixer com estan vivint la situació els diferents esplais i donar-los suport
 • Participants: Regidores de Capacitats Diverses i Joventut, Servei de Capacitats Diverses. Casals d'estiu: Globus, Farfalla, Pla de Bon Aire i Can Tussell

Dimecres 21, dilluns 26 i dijous 29, Seguiment casals estiu 2021

 • Format: Reunions en línia
 • Objectiu i continguts: Coordinació tècnica i de treball transversal. Seguiment dels casals d'estiu inclusius i especials de la ciutat.
 • Participants: Convoca el Servei de Joventut. Participen Serveis Socials i Servei Capacitats Diverses.

Dilluns 12, Reunió Pla d'envelliment

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Posar en comú el procés d'el·laboració del Pla d'Envelliment de la ciutat i fer recull de les accions que es realitzen des dels diferents serveis i que tenen relació amb el procés d'envelliment.
 • Participants: Convoca el Servei de Gent Gran. Participen diferents serveis municipals

Dimecres 7, Pictogrames TMSA

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Coordinació tècnica i de treball transversal vers l'accessibilitat cognitiva relacionada amb el transport públic a la ciutat.
 • Participants: TMSA, Servei Promoció Accessibilitat i Servei de Capacitats Diverses.

Dimecres 7, Accessibilitat cognitiva al transport públic

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Validar seqüències de pictogrames i guies narratives per ajudar a comprendre l'entorn social del transport públic a persones amb autisme o altres dificultats de comprensió.
 • Participants: Oficina tècnica de Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses, TMESA

Dimarts 6, La Salut Mental visibilitzada al Camí de Santiago

foto acte camí santiago

 • Format: Acte institucional
 • Objectiu i continguts: El senyor José, veí de Terrassa, ha iniciat el Camino de Santiago aquest 26 de juliol i, sensibilitzat amb les necessitats de les persones amb diagnòstic en salut mental, s'ha prestat a portar una armilla on s'indica les dades de contacte de l'associació Salut Mental Terrassa perquè les persones que trobi al llarg del camí i s'interessin puguin contactar amb l'entitat per donar el seu suport.
 • Participants: Entrega per part de la regidora de Salut i Servei Capacitats Diverses i Accessibilitat, Mónica Polo, la presidenta i vicepresidenta de l'associació Salut Mental Terrassa, Antònia González i Assumpció Tobella.

Dimarts 6, Accessibilitat en comunitat veïnals

 • Format: Reunions tècniques en línia
 • Objectiu i continguts: Compartir informació sobre els problemes d'accessibilitat existents en comunitats veïnals i plantejar possibles circuits d'intervenció coordinats.
 • Participants: Serveis municipals d'Accessibilitat, de Capacitats Diverses, de Gent Gran i de Suport a les Comunitats Veïnals.

Dimarts 6, Avaluació primer curs Itinerari Únic

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Espai tècnic de treball transversal liderat pel Servei de Joventut. Un cop finalitzat el primer curs de la prova pilot de l'Itinerari Únic als Instituts es fa una anàlisi de l'organització transversal del projecte i es valoren possibles reajustaments de cara al proper curs.
 • Participants: Directora de Serveis de polítiques d'igualtat i qualitat democràtica, Director de Serveis d'infància, famílies, joventut i gent gran, Servei Joventut, Servei Salut i Comunitat, Servei Ciutadania, Servei LGTBI, Servei Capacitats Diverses.

Dimarts 6, 13 i 27 Comissió sortides escolars

 • Format: Reunions en línia
 • Objectiu i continguts: Espai tècnic de treball en xarxa. Davant lla manca de recursos residencials i la manca de publicació per part de la Generalitat de la llista d'espera en la que es troben les sol·licituds d'aquestes places adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual dins el procés d'adjudicacions, es posa en marxa aquest monogràfic dins la comissió de treball de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat amb l'objectiu d'abordar i identificar possibles accions que ajudin a trobar solucions davant aquesta greu situació.
 • Participants: La Pineda, L'Heura, Servei d'educació, Fupar, Prodis, OCD, Coordinadora Capaç, Servei de Capacitats Diverses

Divendres 2, Comissió Antiestigma

 • Format: Sessions de treball en xarxa. Reunió en línia.
 • Objectiu i continguts: Es prioritzen les accions del Pla de lluita contra l'estigma en salut mental a Terrassa que es desenvoluparan durant l'any 2021.
 • Participants: Obertament, Activament Vallès Occidental, Club Social Egara, Associació Aide, Oficina de Capacitats Diverses, Servei de Salut i Comunitat.

Dijous 1, Projecte Itinerari Únic

 • Format: Reunions tècniques en línia
 • Objectiu i continguts: Fer cloenda del primer any de desplegament d'un nou projecte educatiu per a instituts que aglutina en un sol paquet formatiu els continguts sobre les diferents diversitats i eixos de discriminació.
 • Participants: Serveis municipals de Joventut, Educació, Salut, Polítiques de Gènere, LGTBI+, Ciutadania i Capacitats Diverses

Juny

Dimecres 30, Avaluació de l'accessibilitat cognitiva del Cinema Catalunya

 • Format: Reunió en línia.
 • Objectiu i continguts: Posar en comú les conclusions de l'informe d'avaluació de l'accessibilitat cognitiva del Cinema Catalunya, realitzat per l'equip multidisciplinar Accessibilitat Cognitiva .
 • Participants: Crespinell, Oficina de Capacitats Diverses, Oficina tècnica de Promoció de l'Accessibilitat, persones a títol individual.

Dimarts 29, Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es presenta la Guia de Comunicació inclusiva que l'Ajuntament està elaborant tenint en compte 6 eixos de discriminació: gènere, origen, capacitats diverses, salut mental, edat i classe. Es convida a la Taula a fer esmenes, aportacions, propostes de difusió i de com es pot treballar en l'àmbit educatiu i associatiu. Per altra banda s'exposen campanyes, projectes i accions que l'Oicina de Capacitats Diverses ha desenvolupat durant el 2n semestre de l'any. Diferents entitats exposen els seus objectius, accions, reflexions...
 • Participants: Salut Mental Terrassa, Crespinell, Goel, Diswork, Prodis, Fupar, Ecom, Apesote, Magroc, Eap Terrassa, Avan, Intergralia, Acapps, Junts per Terrassa, PSC, Servei Educació, Polítiques de Gènere, cap Àrea Drets Socials , directora de serveis de salut i promoció de l'autonomia, regidora Capacitats Diverses, Oficina tècnica per a la promoció de l'accessibilitat i Oficina de Capacitats Diverses

Dilluns 21, Coordinació Accessibilitat i Capacitats Diverses

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es parla de diferents accions que treballem de manera conjunta els dos serveis: la campanya de sensibilització d'aparcament reservat, la Taula Local del 29 de juny
 • Participants: Oficina tècnica per a la promoció de l'accessibilitat i Oficina de Capacitats Diverses

Divendres 4, 11 i 18,  Tècniques per elaborar textos de lectura fàcil

captura pantalla sessio 4 curs textos lectura fàcil

 • Format: Formació en línia.
 • Objectiu i continguts: Formació organitzada i impartida per l'Oficina de Capacitats Diverses. Té com a objectiu donar a conèixer estratègies per redactar textos de lectura fàcil, que és una manera adaptada d'escriure que facilita la comprensió a persones amb dificultats de comprensió lectora.
 • Participants: Professionals de diferents serveis municipals, Oficina de Capacitats Diverses, Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

Divendres 18, Projecció del documental "Olivia, una filla preciosa que parla una altra llengua"

 • Format: Projecció presencial.
 • Objectiu i continguts: L'Associació de Persones Sordes de Terrassa (APESOTE) projecta el documental "Olivia, una filla preciosa que parla una altra llengua" per divulgar la llengua de signes catalana i les dificultats a què s'enfronta en l'àmbit educatiu per la manca de suport de les administracions públiques. Aquesta projecció s'emmarca en els actes de commemoració del 40è aniversari d'APESOTE.
 • Assistents: APESOTE, ciutadania a títol individual, Oficina de Capacitats Diverses.

Dijous 17, Grup de treball Diversitat km0

 • Format: Reunió en línia.
 • Objectiu i continguts: Compartir experiències i bones pràctiques municipals al Vallès Occidental en diferents temàtiques d'interès, per exemple, l'elaboració de guies de recursos per a persones amb discapacitat.
 • Participants: Oficines d'atenció a la discapacitat dels ajuntaments de Terrassa, Rubí, Castellar del Vallès, Cerdanyola, Palau Solità i Plegamans, Viladecavalls.

Dimecres 16, Grup d'accessibilitat cognitiva

 • Format: Reunió presencial.
 • Objectiu i continguts: Fer cloenda del curs 2021-2022 i valorar el desenvolupament del projecte al llarg del curs.
 • Participants: Fupar, Crespinell, Oficina de Capacitats Diverses, persones a títol individual.

Dimecres 16, Comissió TEA

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Aprofundim en el recull de recursos per a infants i joves amb TEA en l'etapa dels 7 als 18 anys. Es comparteixen informacions de diferents recursos per a persones TEA.
 • Participants: Unitat TEA de la Mútua, Heura, Prodis, Fupar, TEAcció, TEA Vallès, TEADir, 26 sentits, Crespinell, Ultreia i Oficina de Capacitats Diverses.

Dimecres 16, Comissió sortides escolars

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es parla de les dificultats de les valoracions (EVO) i la possibilitat que ben aviat es signi i es pugui tirar endavant el projecte pilot que permetrà una flexibilització d'aquest procés, tenint en compte les necessitats dels usuaris en cada moment. El mes de juliol es faran dues reunions per elaborar una guia amb criteris a tenir en compte a l'hora d'atorgar plaça a una residència
 • Participants: Crespinell, El Pi, Heura, Fupar, Coordinadora Capaç, Prodis, Fatima, Eap, Servei Educació i Oficina de Capacitats Diverses

Dimarts 15, Speed Dating a Prodis

foto speed dating a prodis

 • Format: Acte presencial a La Coral organitzat per la Comissió d'Inserció sociolaboral
 • Objectiu i continguts: Selecció de candidats/es per als serveis d'hostaleria de Prodis. Els responsables del servei d'hostaleria de Prodis faran proves pràctiques i entrevistes individuals a 10 persones amb discapacitat en recerca de feina procedents de diferents entitats de la ciutat. Prodis ofereix, d'una banda, 1 lloc de feina en els seus serveis d'hostaleria i, d'altra banda, entrar a la borsa de treball de cambrers/es per cobrir baixes i substitucions.
 • Participants: 10 persones amb discapacitat en recerca de feina vinculades als segúents serveis d'inserció laboral: Ajuntament de Terrassa (Servei d'Ocupació i OTL), Binomis l'Heura i Fupar. personal tècnic d'Ecom, del Servei d'Ocupaciói de l'Oficina Capacitats Diverses. També assisteix , Mònica Polo, regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dilluns 14, Comissió inserció sociolaboral

 • Format: Sessió informativa a la sala d'actes de Foment
 • Objectiu i continguts: Prodis i Foment expliquen les característiques de la plaça i borsa de treball de cambrer que s'ofereix. S'explica com funcionarà el Speed Dating que es farà l'endemà a La Coral
 • Participants: 10 persones amb discapacitat interessats en cobrir una plaça de cambrer a alguns establiments de restauració que porta actualment Prodis, Fupar. Binomis-Heura, Ecom, Servei de'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses

Dilluns 14, Dia nacional de les Llengües de signes

façana aluntament iluminada per a la commemoració dia internacional llengues de signes

 • Format: Il·luminació de la façana de l'Ajuntament.
 • Objectiu i continguts: L'Ajuntament il·lumina per primera vegada la seva façana de color blau per commemorar el Dia Nacional de les Llengües de Signes, que té lloc el 14 de juny.
 • Participants: APESOTE (Associació de Persones Sordes de Terrassa), FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya), Oficina de Capacitats Diverses.

Dijous 10, Comissió inserció Sociolaboral

 • Format: : Reunió a la Coral
 • Objectiu i continguts: Preparació de l' acció: Speed Dating a Prodis ( Selecció de candidats/es per als serveis d'hosteleria de Prodis )
 • Participants: Fupar, Binomis-Heura, Servei d'Ocupació (Foment i OTL), Fupar, Prodis i Oficina de Capacitats Diverses 

Dijous 10, Projecte Itinerari Únic

 • Format: Reunions tècniques en línia
 • Objectiu i continguts: Valorar el primer any de desplegament d'un nou projecte educatiu per a instituts que aglutina en un sol paquet formatiu els continguts sobre les diferents diversitats i eixos de discriminació.
 • Participants: Serveis municipals de Joventut, Educació, Salut, Polítiques de Gènere, LGTBI+, Ciutadania i Capacitats Diverses

Dimecres 9, Formació comandaments- Protocol d'Assetjament psicològic en el treball

 • Format: Formació en línia
 • Objectiu i continguts: Formació adreçada als caps de diferents serveis en la sensibilització vers el protocol i la seva aplicació. Primera part de coneixement, vinculada al marc conceptual de l'assetjament des de la prevenció de riscos laborals.Segona part: Practicar, en diferents situacions la identificació i la gestió de la situació
 • Participants: Caps de diferents àrees i serveis.

Dimecres 9, Comissió 8 de març

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Informació sobre el procés de preparació del Ple de Dones 
 • Participants: Diferents serveis municipals i entitats que treballen amb perspectiva de gènere

Dimarts 8, Consell Municipal de Salut

 • Format: Reunió plenària en línia
 • Objectiu i continguts: Informar sobre la situació actual esdevinguda per la COVID-19 i diferents temes vinculats a la composició i representació del consell a altres espais participatius:
  • La Covid-19 a Terrassa: Dades epidemiològiques i el pla de vacunació.
  • Pla d'enfortiment de l'Atenció Primària.
  • Votació a la Vicepresidència del consell.
  • Informació relativa a la constitució del Consell municipal d'Habitatge.
  • Informacions Presidència.
 • Organització: Servei de Salut i Comunitat
 • Participants: representants d'operadors sanitaris, CatSalut, col·legis professionals de l'àmbit sanitari, entitats i representants de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimarts 8, Jornada aprenentage servei:Teixint la xarxa, present i futur

foto Jornada aprenentage servei:Teixint la xarxa, present i futur

 • Format: Jornada en línia:
 • Objectiu i continguts: Jornada que es realitza anualment des de l'any 2010, que té per objectiu la difusió d'experiències educatives d'aprenentatge-servei a la ciutat de Terrassa.
 • Ponents: Presenta Teresa Ciurana (Regidora d'Educació), Miquel Àngel Essomba (ponent), Toni Poch.

Dissabte 5, Formació Lleure Inclusiu

foto formació lleure inclusiu

 • Format: Formació presencial
 • Objectiu i continguts: Es tracten 4 píndoles formatives relacionades amb el lleure inclusiu: El lleure com a motor d'inclusió; Suport a la conducta repte; Comunicació i estils comunicatius: La Xarxa Familiar.
 • Organització: Formació impulsada des de l'Oficina de Capacitats Diverses, en coordinació amb el Servei de Joventut, i realitzada per Espai Crea
 • Assistents: Monitors i monitores d'esplais inclusius de Terrassa

Dijous 3, Comissió discapacitats adquirides

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Repassem la Guia de Discapacitats Adquirides que estem confeccionant, fent diferents aportacions de millora. Es procurarà acabar-la abans de l'estiu i el setembre iniciarem les tasques de difusió (ciutadania i àmbit sanitari).
 • Participants: Benestar Emocional, De bat a bat, AVAN, La Llar Fundació, Teràpia Ocupacional a casa i Oficina de Capacitats Diverses .

Dijous 3, Reunió Terrassa Cooperativa

 • Format: Reunió en línia
 • Objectius i continguts: Planificar de forma conjunta les activitats de Terrassa Cooperativa en l'àmbit de les cures i l'economia feminista.
 • Organització: Servei d'Emprenedoria i Economia Social (Grup de treball: Economies feministes i Drets Socials-Terrassa Cooperativa)
 • Participants: diferents entitats i cooperatives, Servei d'Emprenedoria, Servei de Polítiques de Gènere i Oficina de Capacitats Diverses

Dimecres 2, Reunió Accessibilitat persones amb alta sensibilitat

 • Format: reunió en línia
 • Objectius i continguts: Reunió a petició del Servei de Cultura a l'Oficina Tècnica per al la Promoció d'Accessibilitat, amb l'objectiu de poder supervisar les diferents activitats que es realitzaran durant la Festa Major de Terrassa 2021, tenint en compte les mesures previstes per prevenir la COVID-19, així com els suports i mesures d'accessibilitat a tenir en compte. Se suma l'Oficina de Capacitats Diverses per tractar, també, les necessitats de col·lectius de persones amb necessitats especials (exemple: TEA).
 • Participants: Servei Cultura, Oficina Tècnica Promoció Accessibilitat i Oficina de Capacitats Diverses

 

Maig

Dilluns 31 i dijous 13 i 27, Iitinerari formatiu en salut, sexualitat i diversitats

 • Format: Reunions tècniques en línia i sessió formativa en institut
 • Objectiu i continguts: D'una banda, fer seguiment de la posada en marxa d'un nou projecte educatiu per a instituts que aglutina en un sol paquet formatiu els continguts sobre les diferents diversitats i eixos de discriminació. D'altra banda, assistir a un dels instituts participants per valorar in situ un taller formatiu relacionat amb les capacitats diverses.
 • Participants: Serveis municipals de Joventut, Educació, Salut, Polítiques de Gènere, LGTBI+, Ciutadania i Capacitats Diverses, Punt d'Informació Juvenil i Institut Aimerigues,

Dilluns 31, Coordinació amb APESOTE

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Preparació d'una xerrada per a dones sordes dins la Campanya contra la Violència masclista 2021.
 • Participants: Apesote, Cerecusor, Oficina de Capacitats Diverses

Dissabte 29, Formació Lleure Inclusiu

foto Formació Lleure Inclusiu

 • Format: Formació presencial
 • Objectiu i continguts: Formació en formats píndoles formatives: Suport a la conducta repte  i Comunicació i estils comunicatius
 • Organitza: Formació impulsada des de l'Oficina de Capacitats Diverses, en coordinació amb el Servei de Joventut i realitzada per Espai Crea
 • Participants: Monitors i monitores d'esplais inclusius de Terrassa

Divendres 28, Tècniques per elaborar textos de lectura fàcil

 • Format: Formació en línia.
 • Objectiu i continguts: Formació organitzada i impartida per l'Oficina de Capacitats Diverses. Té com a objectiu donar a conèixer estratègies per redactar textos de lectura fàcil, que és una manera adaptada d'escriure que facilita la comprensió a persones amb dificultats de comprensió lectora.
 • Participants: Professionals de diferents serveis municipals, Oficina de Capacitats Diverses.

Dijous 27, Jornada "Impulsant millores en l'atenció a infants, adolescents i joves amb problemes de salut mental"

 • Format: Jornada en línia
 • Objectiu i continguts: Presentació del projecte de formació en salut mental infanto-juvenil: guies de navegació i tallers de capacitació.
 • Organitza: Salut Mental Catalunya
 • Participants: Ciutadania i professionals vinculats a la salut mental, incloent l'Oficina de Capacitat Diverses

Dimecres 26, Comissió Sortides Escolars

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Valoració de les sortides escolars i inscripcions d'enguany. Preocupa la manca de places de serveis residencials i la previsió de moltes sol·licituds de necessitat de centre de dia per aquests pròxims anys.
 • Participants: Crespinell, La Pineda, El Pi, Heura, Fupar, Prodis, Coordinadora Capaç, Fatima, Eap, Servei Educació, Oficina de Capacitats Diverses.

Dimecres 26, Accessibilitat cognitiva al transport públic

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Elaborar seqüències de pictogrames per ajudar a comprendre l'entorn social del transport públic a persones amb autisme o altres dificultats de comprensió.
 • Participants: Oficina tècnica de Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses, TMESA

Dimecres 26, Comissió Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es concreten aspectes de les propostes per a la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2021: cursa virtual, concurs dibuix cartell, manifest, acte institucional.
 • Participants: Fupar, Prodis ,Daus, Goel , Club social Egara , Apesote , La Pineda, La Oka, Crespinell, Oriol Capellas, l'Estel i Oficina de Capacitats Diverses

Dimarts 25, Comissió TEA

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es repassen els continguts de la Guia de recursos per a infants de 7 a 18 anys que s'està acabant de confeccionar i es fa un recull d'aspectes a tenir en compte. Es fan propostes generals derivades de les necessitats d'aquest col·lectiu.
 • Participants: Unitat TEA Mútua, EAP, Crespinell, Heura, Fupar, Prodis, Ultreia, TEAcció, TEAVallès, TEADir, Servei de Salut comunitària i Oficina de Capacitats Diverses.

Dijous 20, Comissió Integració sociolaboral

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es planteja una nova acció per aquest any on poder aproximar empreses amb possibles candidats a ofertes de feines. Es concreta de fer una primera acció amb Prodis (oferta de cambrer).
 • Participants: Prodis,Fupar, Binomis-Heura, ECOM, OTL , Foment i Oficina de Capacitats diverses

Divendres 14, Projecte Alfabetització TIC

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Les entitats comparteixen les seves necessitats formatives i els punts Omnia expliquen el seu funcionament. S'acorda que les entitats contactaran amb el seu punt Òmnia més proper per planificar formacions d'alfabetització digital per a persones amb discapacitat.
 • Participants: Tu Tries, Prodis, Fupar. Punt Omnia Pla del Bon Aire, Punt Omnia Montserrat, Punt Omnia Sant Llorenç/Sant Pere, La Fàbrica, Oficina de Capacitats Diverses.

Divendres 14, Seminari Estratègia Europea

 • Format: Seminari en línia (webinar)
 • Objectiu i continguts: L'objectiu d'aquest seminari era promoure una primera anàlisi pública d'aquest instrument europeu a través de què es van a canalitzar les polítiques públiques europees de discapacitat en la pròxima dècada, comptant amb la visió de les principals parts implicades: el moviment social de discapacitat europeu i espanyol i les institucions europees
 • Organitzat per la Fundació CERMI
 • Participants: professionals i ciutadania (inclosa l'Oficina Capacitats Diverses)

Dijous 13, Comissió Discapacitats adquirides

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es posa en comú la nova Guia web per a persones amb discapacitat adquirida. Es fa un recull d'aportacions.
 • Participants: Teràpia ocupacional a casa, De bat a bat, Avan, Oficina de Capacitats Diverses

Dimecres 12, Xerrada"Què t'ofereix el Museu de Terrassa?"

Xerrada museu terrassaFormat: Xerrada en línia

 • Objectiu i continguts: Xerrada accessible cognitivament on s'exposen diferents  activitats i visites fàcils que es poden fer  a les diferents seccions del museu de Terrassa.
 • Organitza: Oficina de Capacitats Diverses i Museu de Terrassa

Dimarts 11, Seguiment casals amb Coordinadora Capaç

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: L'objectiu de la reunió és fer un seguiment de com es preveuen els casals d'estiu 2021, on dues entitats (Tu Tries i Globus) oferiran casals específics per usuaris amb necessitats específiques de suport, i la gran majoria de la resta de casals seran inclusius. S'evidencia un creixement d'aquest projecte i la necessitat d'actualitzar-lo amb una visió de ciutat.
 • Participants: Tu Tries, Globus, Coordinadora Capaç, Servei Joventut, Oficina Capacitats Diverses

Dilluns 10, Coordinació Capacitats Diverses i Accessibilitat

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Revisem la proposta de la Guia inclusiva municipal, on vàrem fer aportacions del nostre àmbits. Fem i enviem propostes concretes.
 • Participants: Oficina Tècnica per a la Promoció de l' Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses

Dissabte 8 i diumenge 9, Fira Modernista

foto fira moderenista

 • Format: Itineraris inclusius de la Fira Modernista
 • Objectiu i continguts: Donar suport als 4 itineraris accessibles i inclusius per a infants i per a adults oferts durant la Fira Modernista 2021.
 • Participants: Fira Modernista, Servei de Turisme, Arqueolítics, Oficina de Capacitats Diverses.

Divendres 7, Avaluació de l'accessibilitat cognitiva del Cinema Catalunya

foto avaluació accessibilitat cognitiva al cinema catalunya

 • Format: Visita d'avaluació de l'accessibilitat cognitiva.
 • Objectiu i continguts: Avaluar l'accessibilitat cognitiva del Cinema Catalunya. Detectar punts difícils d'entendre i fer suggeriments de millora.
 • Participants: Fupar, Escola Crespinell, persones a títol individual, Cinema Catalunya, Oficina tècnica de Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses.

Dijous 6, Exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" a Ullastrell

foto exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" a Ullastrell

 • Format: Muntatge de l'exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu a l'espai d'exposicions "El Progrés" d'Ullastrell per sensibilitzar sobre diversitat.
 • Participants: Ajuntament d'Ullastrell, Oficina de Capacitats Diverses.

 

Dijous 6, Seguiment casals estiu

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Servei de Joventut exposa una organització dels casals específics, tenint en compte el pressupost i la informació aportada pels 2 esplais que oferiran casals específics aquest estiu (Globus i Tu Tries)
 • Participants: Tu Tries, Globus, Serveis Socials, Servei Joventut, Oficina de Capacitats Diverses

Dimarts 4. Reunió Casals Estiu 2021 

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i contingut: Abordatge de diferents aspectes vinculats amb els Casals d'Estiu 2021. Presentació proposta Guia d'activitats: Educació. Ajuts famílies; Serveis Socials. ​Proposta formació sobre la inclusió en el Lleure organitzada per Espai Crea i Capacitats diverses.
 • Organitza: Servei de Joventut
 • Participants: Esplais inclusius i especialitzats de la ciutat; Serveis Socials; Servei Educació i Oficina de Capacitats Diverses. 

Dimarts 4, Comissió TEA

 • Format:Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Repassem els continguts de la Guia TEA web (apartat Infància i adolescència 7-18 anys) i amb les aportacions dels assistents fem recull dels aspectes a tenir en compte per incorporar o modificar.
 • Participants: Crespinell, Heura, unitat TEA Mutia de Terrassa, TEAcció, EAP, TEAVallès, Tu Tries, Prodis, Fupar, TEAdir, Ultreia, Serveis de Salut i Comunitat i Oficina de Capacitats Diverses

Dimarts 4, Comissió COVID-19

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Els procés de vacunació facilita la reincorporació d'usuaris als tallers i la represa d'activitats.
 • Participants: Fupar, Prodis, Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses

Dilluns 3 i 10, Curs impacte de gènere

 • Format: Formació en línia
 • Objectiu i continguts: Introducció de conceptes i metodologies sobre l'impacte de gènere. Mecanismes d'identificació de les desigualtats de gènere en diversos àmbits. Elements clau per a l'avaluació de l'impacte de gènere. Anàlisi de l'impacte de gènere de diferents normes, programes o actuacions municipals.
 • Organitza: Servei de Polítiques de Gènere, amb la formadora Blanca Moreno
 • Participants: Personal tècnic de l'Ajuntament de Terrassa, entre ells personal de l'Oficina de Capacitats Diverses

 

Abril

Dijous 29, Webinar Empreses compromeses amb la inclusió laboral de persones amb discapacitat

 • Format: Formació en línia
 • Objectiu i continguts: webinar que recull bones pràctiques i normativa per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat.
 • Organitzat per FECTEC (Federació Catalana de Centres especials de Treball) i la Fundació CIES

Dijous 29, Campanya de sensibilització sobre reserves d'aparcament

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Valorar idees per a una propera campanya de sensibilització sobre el bon ús de les reserves d'aparcament per a persones amb discapacitat.
 • Participants: Agència de comunicació Xoo studio, Oficina tècnica de Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses

Dimecres 28, Seguiment Casals 2021

 • Format: Reunió en línia.
 • Objectiu i continguts: Planificació de l'oferta de lleure d'estiu per a infants i joves amb capacitats diverses.
 • Participants: Servei de Joventut, Tu Tries, Els Globus i Oficina de Capacitats Diverses.

Dimarts 27, Accessibilitat cognitiva al transport públic Pictogrames Aprenem

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Elaborar seqüències de pictogrames per ajudar a comprendre l'entorn social del transport públic a persones amb autisme o altres dificultats de comprensió.
 • Participants: Associació Aprenem, Oficina tècnica de Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses

Dimarts 27 i dilluns 12, Campanya de sensibilització "Sant Joan inclusiu"

 • Format: reunió en línia i sessió fotogràfica
 • Objectiu i continguts: Preparació i desenvolupament de sessió fotogràfica per a la campanya de sensibilització "Sant Joan inclusiu" 2021, que té com a objectiu conscienciar sobre l'impacte del soroll dels petards en moltes persones i animals per potenciar una revetlla més respectuosa amb el benestar de tothom.
 • Participants: Oficina tècnica de Promoció de l'accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses, persones voluntàries, fotògraf professional.

Dimarts 27, Coordinació amb 26 sentits

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: L'entitat exposa els serveis que presta adreçat a infants amb diagnòstics de TEA i altres trastorns. Realitzen diferents abordatges terapèutics: psicologia, logopèdia, psiquiatria, fisioteràpia,... Es planteja una col·laboració entre l'entitat i Serveis Socials per tal de facilitar l'atenció a famílies vulnerables.
 • Participants: 26 sentits, Serveis Socials, Oficina de Capacitats Diverses

Dilluns 26, Coordinació APESOTE

 • Format: Reunió amb línia
 • Objectiu i continguts: Apesote ens presenta una dona sorda (Encarna Muñoz) amb ganes de participar fent alguna xerrada, seminari... per a dones sordes
 • Participants: Apesote i Oficina de Capacitats Diverses

Dilluns 26 i divendres 9, Projecte Itinerari Únic

 • Format: Reunions tècniques en línia
 • Objectiu i continguts: D'una banda, fer seguiment de la posada en marxa d'un nou projecte educatiu per a instituts que aglutina en un sol paquet formatiu els continguts sobre les diferents diversitats i eixos de discriminació. D'altra banda, elaborar l'enquesta d'avaluació del projecte.
 • Participants: Serveis municipals de Joventut, Educació, Salut, Polítiques de Gènere, LGTBI+, Ciutadania, Capacitats Diverses

Dijous 22, Comissió Dia Internacional Persones amb Discapacitat

 • Format: Reunió en línia.
 • Objectiu i continguts: Avancem en la preparació d'actes per a commemorar el Dia internacional de les persones amb Discapacitat. El mes de maig es farà el concurs de dissenys pel cartell. El novembre farem una cursa virtual per les capacitats diverses on participaran diferents entitats d'arreu del territori espanyol.
 • Participants: Diswork, Daus, Prodis, La Pineda, Crespinell, Club social Egara, La Oka, L'Estel, Grup Mefi, Apesote i Oficina de Capacitats Diverses

Dijous 22, Grup de treball Diversitat km0

 • Format: Reunió en línia.
 • Objectiu i continguts: Compartir experiències i bones pràctiques municipals al Vallès Occidental en diferents temàtiques d'interès, per exemple, les ordenances municipals sobre reserves d'aparcament per a persones amb discapacitat.
 • Participants: Oficines d'atenció a la discapacitat dels ajuntaments de Terrassa, Rubí, Castellar del Vallès, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Viladecavalls.

Dimecres 21, Grup Interseccionalitat

 • Format: Reunió tècnica de treball
 • Objectiu i continguts: Vetllar per la consideració i la incorporació d'aquesta pespectiva en els diferents plans i projectes desenvolupats des de l'Ajuntament.
 • Participants: Directors i caps dels diferents serveis que representen diferents eixos de discriminació (gènere, LTGB, procedència diversa, generacional -gent gran, joves- etc.) i que formen part de les àrees Cicles Vitals i Drets Socials.

Divendres 16, Inserció laboral de persones sordes i amb baixa audició

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Exposar les necessitats d'inserció laboral de les persones sordes a Terrassa. Valorar possibles sinergies i col·laboracions per facilitar la inserció laboral de les persones sordes oralistes.
 • Participants: Federació ACAPPS, Servei d'ocupació 360º, Oficina de Capacitats Diverses.

Dijous 15, Grup d'accessibilitat cognitiva

 • Format: Reunió en línia.
 • Objectiu i continguts: Abordar l'elaboració d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Grup d'Avaluació de l'accessibilitat cognitiva de Terrassa.
 • Participants: Fupar, Crespinell, Oficina de Capacitats Diverses, Oficina tècnica de Promoció de l'Accessibilitat, persones a títol individual.

Dijous 15, Coordinació Accessibilitat i Capacitats Diverses

 • Format: Sessió tècnica treball online (reunions periòdiques)
 • Objectiu i continguts: Seguiment de les accions i campanyes que conjuntament s'estan duent a terme entre els dos serveis.
 • Participants: Oficina Tècnica de Promoció de l'Accessibilitat i Oficina de Capacitats Diverses.

Dijous 15, Comissió Integració sociolaboral

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Valoració de la xerrada que es va realitzar en el marc de la Fira Terrassa Tria Futur i organització d'accions per a la seva difusió. Propostes d'activitats per al proper curs.
 • Participants: Prodis,Fupar, Binomis-Heura, ECOM, OTL , Foment i Oficina de Capacitats diverses.

Dimecres 14, Reunió entitat ULTREIA

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es presenta una nova entitat especialitzada en el mètode DENVER, per a l'abordatge dels trastorns de l'espectre autista (TEA), especialment amb petita infància. Es constitueix com un centre interdisplinar i amb projecció a la ciutat.
 • Participants: Ultreia i Oficina de Capacitats Diverses

Dilluns 12, Comissió TEA 1a infància

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es repassen els continguts de la Guia de recursos per a infants de 0 a 6 anys que s'està acabant de confeccionar i es fa un recull d'aspectes a tenir en compte.
 • Participants: Crespinell, Mútua Terrassa, TEA Vallès, Magroc, Heura, Prodis, Fupar, 26 sentits, TEAdir, Servei Salut i Comunitat, Oficina de Capacitats Diverses

Dijous 8, Comissió Dones amb Capacitats Diverses

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Presentació de una dona de l'entitat Fupar, que fa poc que s'ha incorporat a la Comissió. Es tracten diferents propostes i accions a poder desenvolupar: participació al Ple de Dones, accions de sensibilització, millora de l'accesibilitat als serveis de salut, xerrada de l'àmbit de la dona amb sordesa...
 • Participants: Apesote, Prou Barreres, Fupar, Associació Catalana Fibromiàgia,persona amb baixa visió, Servei Polítiques de Gènere, Oficina de Capacitats Diverses i ILSC.

Dijous 8, Avaluació de l'accessibilitat cognitiva de l'itinerari de la Fira Modernista "Terrassa industrial"

 • Format: Visita d'avaluació de l'accessibilitat cognitiva
 • Objectiu i continguts: Visita prèvia d'avaluació de l'itinerari "Terrassa industrial" que s'oferirà durant la Fira Modernista 2021. Un equip d'experts format per persones amb dificultats de comprensió avalua si l'itinerari és fàcil d'entendre i fa propostes de millora a la persona guia de cara a l'itinerari definitiu.
 • Participants: Grup Accessibilitat Cognitiva Terrassa, Oficina de Capacitats Diverses, Servei municipal de Turisme, Fira Modernista.

Dimarts 6, Taula Capacitats Diverses i Accessibilitat

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Representants de diferents entitats i de l'Oficina de Capacitat Diverses i Accessibilitat donen informacions sobre campanyes, projectes i accions que s'estan desenvolupant durant aquest primer semestre. S'informa dels resultats de les votacions per una possible transformació de la Taula a Consell (es desestima la transformació). S'informa de les subvencions municipals destinades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social.
 • Participants: Crespinell, Goel, Diswork, Prodis, Fupar, Heura, Ecom, Once, Apesote, Capaç, Magroc, Daus, Globus, Eap, Juts per Terrassa, Psc, Servei Qualitat Democràtica, Horitzó, Servei Joventut, Servei Ocupació, Servei Polítiques de Gènere, Servei Educació, Cap àrea Drets Socials,Regidoria Capacitats Diverses, Oficina Tècnica Promoció Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses

Dimarts 6, Comissió sortides escolars

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: S'exposen les 22 sortides escolars previstes aquest any. Es manifesta un retard en les valoracions de l'EVO Laboral, i es concreten mesures per fer pressió per tal que s'agilitzi aquest procés. S'informa sobre la situació actual del projecte pilot de Prodis-Fupar-Fundació Maresme i Generalitat.
 • Participants: Crespinell , La Pineda , El Pi , Heura, Fupar, Coordinadora Capaç, Prodis , Eap, Servei d'Educació, Fatima i Oficina de Capacitats Diverses

 

Març

Divendres 5, 12, 19 i 26, Tècniques per elaborar textos de lectura fàcil

 • Format: formació en línia.
 • Objectiu i continguts: Formació organitzada i impartida per l'Oficina de Capacitats Diverses. Té com a objectiu donar a conèixer estratègies per redactar textos de lectura fàcil, que és una manera adaptada d'escriure que facilita la comprensió a persones amb dificultats de comprensió lectora.
 • Participants: Professionals de diferents serveis municipals i del Consorci Sanitari de Terrassa, Consorci de Normalització Lingüística, Oficina de Capacitats Diverses.

Dies 25 i 26, Congrés WSCITCEH

 • Format: en línia
 • Objectiu i continguts: 2a edició del Congrés amb l'objectiu de contribuir a visibilitzar i valorar les aportacions de dones que treballen en diferents disciplines dels àmbits de la ciència, la tecnologia, la salut i la comunicació
 •  Organitza: Ajuntament de Terrassa i diverses universitats públiques i privades.
 • Participants: Ciutadania en general, entitats, col·lectius, institucions, empreses, professorat i alumnat, personal municipal i de les administracions i a totes les persones interessades, entre ells l'Oficina de Capacitats Diverses

Divendres 26, Reunió amb Punts Omnia i entitats

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Les entitats comparteixen les seves necessitats formatives i els punts Omnia expliquen el seu funcionament. S'acorda que les entitats recolliran necessitats formatives entre les seves persones usuàries i familiars. En funció d'aquesta demanda, els Punts Òmnia podran dimensionar i planificar formacions presencials a mida a partir del tercer i quart trimestre.
 • Participants: Tu Tries, Prodis, Fupar, Apesote, Punt Omnia Egara, Punt Omnia Can Tusell, Punt Omnia Montserrat, Punt Omnia Pla del Bonaire, Punt Omnia Les Arenes i Oficina de Capacitats Diverses

Dijous 25, Formació Dependència

 • Format: Formació en línia
 • Objectiu i continguts: Professionals del Servei de Dependència municipal realitzen una formació relacionada amb diferents aspectes de la llei per explicar i resoldre dubtes aportats per diferents professionals de centres diürns de la ciutat.
 • Formació impulsada per l'Oficina de Capacitats Diverses i a càrrec del Servei Municipal de Dependència
 • Participants: Fupar, Prodis, La Pineda, Llar Fundació, Oficina de Capacitats Diverses

Dijous 11 i dijous 25, Grup Accessibilitat Cognitiva Terrassa

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Donar resposta a les avaluacions d'accessibilitat cognitiva ja iniciades i planificar avaluacions vinents.
 • Participants: Fupar, Crespinell, Oficina de Capacitats Diverses, persones a títol individual.

Dijous 25, Comissió Dia de les Persones amb Discapacitat

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Preparació de les activitats de commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Es valora fer el concurs de cartells i la cursa virtual també aquest any doncs l'any passat van tenir molt bona resposta.
 • Participants: Prodis, Fupar, APESOTE, Oriol Capellas, Diswork, Daus, Fundació Goel, L'Estel.

Dimarts 24; Xerrada «Joves amb capacitats diverses, més enllà de l'institut»

 • Format: Xerrada en línia
 • Objectiu i continguts: Xerrada organitzada dins del marc de la Fira Terrassa Tria Futur
 • Ponents: Comissió Integració Sociolaboral
 • Participants: Xerrada per joves de secundària amb capacitats diverses escolaritzats a escola inclusiva, famílies i professionals (orientadors/es instituts, professorat de SIEIs...).

Dimarts 23, Comissió COVID-19

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es fa un seguiment de les diferents propostes generades en aquesta comissió i es comparteixen neguits i necessitats de la realitat actual: sortides fora de la comarca, vacunació, aplicació dels criteris de la targeta Cuida'm...
 • Participants: Tu Tries, Fupar, Prodis, Pineda, Heura, Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses.

Divendres 19, Comissió d'accessibilitat amb Mútua i CST

 • Format: Reunió en línia
 • Objectius de la reunió: Coordinació amb Mútua i CST en la creació d'una taula de treball conjuntament amb l'Ajuntament de Terrassa i les entitats per la millora de l'accessibilitat en l'atenció hospitalària.
 • Participants: Membres Comissió Accessibilitat, Mútua, CST, Fupar i Oficina de Capacitats Diverses

Dijous 18, Formació nova Plataforma Ariadna

 • Format: Formació en línia
 • Objectiu i continguts: sessió formativa de la nova plataforma de Registre, Gestió i Tramitació d'expedients de l'Ajuntament de Terrassa, ARIADNA. Progressivament se substituiran les actuals aplicacions corporatives per aquesta plataforma.
 • Participants: Treballadors de l'Ajuntament de Terrassa.

Dimecres 17, Grup Circuits (Pla DASIG)

 • Format: Sessió tècnica treball
 • Objectiu i continguts: Des del Servei LGTBI+, de la mà del Grup d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVIC, estan elaborant el Pla per a la Diversitat Afectiva, Sexual, de Gènere i Familiar (Pla DASIG) 2022-25. Es proposa la participació de l'Oficina de Capacitats Diverses al Grup de circuits, un grup de plantejament d'accions del futur Pla DASIG, amb l'objectiu de poder pensar en la generació de futures accions.
 • Participants: format per unes 10 persones de diferents entitats i serveis (inclosa l'Oficina Capacitats Diverses), així com el grup de la UVIC.

Dimecres 17, Coordinació projecte Terraoasi

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: reunió de coordinació entre els serveis municipals implicats en el projecte d'art i educació Terraoasi. Es valora com donar continuïtat al projecte de cara a l'any 2021.
 • Participants: serveis municipals d'Educació, Cultura, Joventut i Lleure, Ciutadania i Oficina de Capacitats Diverses

Dimarts 16, Sant Joan inclusiu

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Planificar i coordinar la campanya de sensibilització "Sant Joan inclusiu" 2021, que té com a objectiu conscienciar sobre l'impacte del soroll dels petards en moltes persones i animals per potenciar una revetlla més respectuosa amb el benestar de tothom.
 • Participants: Oficina tècnica de Promoció de l'accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses, fotògraf professional.

Dimarts 16, Grup de treball Diversitat Km 0

 • Format: Reunió en línia.
 • Objectiu i continguts: Compartir experiències i bones pràctiques municipals al Vallès Occidental en diferents temàtiques d'interès, per exemple, l'organització d'actes i reunions accessibles en línia.
 • Participants: Oficines d'atenció a la discapacitat dels ajuntaments de Terrassa, Rubí, Castellar del Vallès, Palau Solità i Plegamans, Sant Cugat.

Dilluns 15, Proposta Col·laboració Formació Lleure

 • Format: Reunió tècnica de treball.
 • Objectiu i continguts: Davant les necessitats de capacitació tècnica dels directors i monitors dels esplais inclusius de la ciutat proposta de realització de formació que doti de recursos a aquest col·lectiu.
 • Participants: Entitat Espai Crea, Servei Joventut i Oficina Capacitats Diverses.

Dilluns 15, Grup leader d'interseccionalitat

 • Format: Reunió tècnica de treball.
 • Objectiu i continguts: Des de la perspectiva interseccional poder identificar plans, projectes, accions que des de l'Ajuntament s'estiguin desenvolupant per poder incorporar aquesta mirada i es tinguin en compte els diferents eixos de discriminació. Especialment rellevant és l'atorgament de un dels premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya pel projecte «Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques locals», considerada una experiència innovadora i una bona pràctica a l'administració local. El premi es va recollir el passat 24 de març de la mà del tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque, com a representant de l'Ajuntament.
 • Participants: Directors i caps dels diferents serveis que representen diferents eixos de discriminació (gènere, LTGB, procedència diversa, generacional -gent gran, joves, etc.) i que formen part de les àrees Cicles Vitals i Drets Socials.

Més informació

Dilluns 15, reunió Projecte Formacions TIC

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Plantejar a les entitats la possibilitat de col·laborar amb els 7 punts Omnia de Terrassa per millorar l'alfabetització tecnològica de les persones amb capacitats diverses i les seves famílies.Poden fer formació en diferents àmbits, com per exemple, el mòbil, ordinador, whatsapp, videoconferència. Les entitats exposen les seves necessitats específiques. S'acorda una reunió el dia 26 de març amb els Punts OMNIA.
 • Participants:Tu Tries, Horitzó, Prodis, Fupar, Apesote, Oficina Capacitats Diverses

Divendres 12, Transport adaptat

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Compartir entre els diferents serveis les necessitats relacionades amb el transport adaptat a Terrassa. Conèixer la cobertura d'aquest servei en relació als Centres Diürns i les dificultats del recurs en altres àmbits com el lleure.
 • Participants: Director Àrea Drets Socials, Directora de serveis de Serveis Socials , Servei de Joventut, Servei de Salut i Comunitat i Oficina de Capacitats Diverses.

Dimecres 10, Taula de Salut Mental

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es presenta i es valida el nou Pla Local de Lluita contra l'estigma.La seva presentació pública es farà mitjançant una roda de premsa, la campanya Obertament i el Festival Creativament. S'exposa la necessitat de reflexionar sobre la continuïtat d'algunes comissions, així com de recuperar alguns espais de treball actualment inactius.
 • A càrrec de: Servei de Salut i Comunitat
 • Participants: Entitats vinculades a la salut mental, agents sanitaris, educatius, judicials i cossos de seguretat i diferents serveis de l'Ajuntament de Terrassa

Dimecres 10, Reunió de coordinació amb APESOTE

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Posar en comú necessitats, inquietuds... del col·lectiu de persones sordes, per poder donar-hi resposta.
 • Participants: Apesote i Oficina de Capacitats Diverses

Dimarts 9, Reunió equip tècnic Fira Terrassa Tria Futur

Format: Reunió en línia

 • Objectiu i continguts: Es concreten diferents aspectes tècnics de la Fira Terrassa Tria Futur que es celebrarà els dies 22, 23 i 24 de març: imatge web nova, concurs en viu, estands municipals, entrevistes en directe (streaming), difusió...
 • A càrrec: Servei de Formació Professional i Orientació
 • Participants: Servei Relacions Internacionals, Servei Universitats, Servei Polítiques de Gènere, Servei Joventut, Foment, Servei d'Emprenedoria, Servei Formació Professional, Servei de Promoció Educativa, Oficina Capacitats Diverses.

Dimarts 9, Avaluació de l'accessibilitat cognitiva de la xerrada "Què t'ofereix el Museu de Terrassa?"

 • Format: avaluació en línia de l'accessibilitat cognitiva
 • Objectiu i continguts: sessió prèvia d'avaluació de la xerrada "Què t'ofereix el Museu de Terrassa" perquè un equip d'experts format per persones amb dificultats de comprensió avaluï si la xerrada és fàcil d'entendre i faci propostes de millora als ponents de cara a la xerrada definitiva.
 • Participants: Grup Accessibilitat Cognitiva Terrassa, Oficina de Capacitats Diverses, Museu de Terrassa

Dimarts 9, Fira Modernista 2021

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Planificar l'adaptació de diferents rutes i activitats accessibles cognitivament i sensorialment per la Fira Modernista 2021.
 • Participants: Servei municipal de Turisme, Arqueolítics i Oficina de Capacitats Diverses.

Dimarts 9, Millora processos de la gestió de justificació de subvencions

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Revisió criteris i projecció de propostes subvenció i justificacions futures.
 • Participants: Diferents professionals de serveis de l'àrea Drets Socials (entre ells Oficina de Capacitats Diverses).

Dimarts 9, Banc Ajudes Tècniques

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es tracta d'un servei de l'Ajuntament de Terrassa gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa que pretén potenciar l'autonomia personal de les persones amb discapacitat o amb dificultats per dur a terme les activitats de la vida diària. Ofereix préstec de material i assessorament tècnic per a l'adequació de l'entorn. S'accedeix per derivació de Serveis Socials. La finalitat de la reunió va ser la de potenciar el recurs amb la identificació dels suports més demanats així com dels recursos que els gestionen. Propostes relacionades amb la potenciació del recurs.
 • Participants: Referent del projecte al Consorci Sanitari, Regidora Capacitats Diverses i Accessibilitat, Directora de Serveis de Salut i Promoció a l'Autonomia, Oficina Tècnica Promoció Accessibilitat i Oficina de Capacitats Diverses.

Dilluns 8, Inserció laboral de persones sordes i amb baixa audició

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Exposar les necessitats d'inserció laboral de les persones sordes a Terrassa. Valorar possibles sinergies i col·laboracions per facilitar la inserció laboral de les persones sordes signants i oralistes.
 • Participants: FESOCA, Servei d'ocupació 360º, Oficina de Capacitats Diverses.

Divendres 5. Reunió Punts Òmnia

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Exposar les necessitats de les persones amb capacitats diverses i les seves famílies en matèria d'alfabetització digital. Valorar possibles sinergies i col·laboracions per a la formació digital de les persones amb capacitats diverses i les seves famílies.
 • Participants: Punts Òmnia de Terrassa, Oficina de Capacitats Diverses

Dijous 4, Comissió integració sociolaboral

 • Format: reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es concreten diferents aspectes de la sessió informativa que es realitzarà el 24 de març en el marc de la Fira Terrassa Tria Futur, adreçada a alumnes de Secundària amb capacitats diverses.
 • Participants: Fupar, Heura-Binomis, Ecom, Foment, Oficina Tècnica Laboral, Servei Formació i Orientació Professional, Oficina de Capacitats Diverses.

Dimecres 3 i dijous 25, Projecte Itinerari Únic

 • Format: Reunions tècniques en línia
 • Objectiu i continguts: D'una banda, concretar la posada en marxa d'un nou projecte educatiu per a instituts que aglutina en un sol paquet formatiu els continguts sobre les diferents diversitats i eixos de discriminació. D'altra banda, coordinar les accions comunicatives per donar a conèixer el projecte.
 • Participants: Serveis municipals de Joventut, Educació, Salut, Polítiques de Gènere, LGTBI+, Ciutadania, Comunicació i Capacitats Diverses

Dimecres 3, Exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu a l'Escola Espai 3

poster exposició turu

 • Format: Muntatge de l'exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu a l'Escola Espai 3 de Sant Joan Despí per sensibilitzar sobre diversitat entre l'alumnat, professorat i famílies.
 • Participants: Ajuntament de Molins de Rei, Oficina de Capacitats Diverses.

Dimarts 2, Comissió COVID-19

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es fa un seguiment de les diferents propostes generades en aquesta comissió i es comparteixen neguits i necessitats de la realitat actual: sortides fora de la comarca, vacunació, aplicació dels criteris de la targeta Cuida'm...
 • Participants: Tu Tries, Fupar, Prodis, Pineda, Heura, Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses

 

Febrer

Divendres 26, Formació TEAMS

 • Format: Formació en línia.
 • Objectiu i continguts: De manera pràctica, la finalitat d'aquesta formació és la d'aprendre a utilitzar diferents utilitats d'aquesta plataforma, especialment adreçades a la dinamització de diferents espais de treball (reunions, formacions, ... i treball en xarxa en general)
 • Participants: Personal tècnic de diferents serveis i àrees de l'Ajuntament (inclosa l'Oficina de Capacitats Diverses)

Dijous 25, Dia mundial de l'implant coclear

 • Format: Accions de commemoració online.
 • Objectiu i continguts: Redifusió per xarxes socials del vídeo animat de sensibilització "Els 10 consells de la Júlia per comunicar-te millor amb persones", produït per l'Ajuntament amb el suport de les famílies i logopedes de la Comissió d'Infants amb Sordesa. 
 • Participants: Oficina de Capacitats Diverses, Comissió d'Infants amb Sordesa, ciutadania.

Dijous 25, Comissió Dones amb capacitats diverses

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: S'informa sobre la campanya 8 de març i del Congrés WSCHITEC i es fan diferents propostes a treballar en l'àmbit de les violències masclistes: xerrada prevenció violència de gènere, confecció d'una guia de prevenció amb accessibilitat cognitiva, un protocol específic. També s'aborda el tema de la necessitat que en la comunicació gràfica de les activitats i campanyes es representi a totes les dones.
 • Participants: Apesote, Prou Barreres, SAF (fibromiàlgia), persones a títol individual (salut mental, baixa visió) i Oficina de Capacitats Diverses

Dimecres 24, Reunió tècnica treball interdepartamental

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Coordinació respecte a diferents temes relacionats amb la gestió de la reserva d'aparcament; tràmit compartit pels serveis de l'Oficina de Capacitats Diverses i el Servei de Mobilitat.
 • Participants: Els serveis municipals implicats en el tràmit.

Dilluns 23, Reunió equip tècnic Fira Terrassa Tria Futur

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es concreten diferents aspectes tècnics de la Fira Terrarra Tria Futur que es celebrarà els dies 22, 23 i 24 de març, així com es fan noves propostes: entrevistes al sofà, taula rodona en la inauguració de la Fira, espai interactiu (Kahoot)... S'oferiran serveis d'accessibilitat sota demanda.
 • A càrrec: Servei de Formació Professional i Orientació
 • Participants: Servei Relacions Internacionals, Servei Universitats, Servei Polítiques de Gènere, Servei Joventut, Foment, Servei d'Emprenedoria, Servei Formació Professional, Servei de Promoció Educativa, Oficina Capacitats Diverses.

Dijous 18, Comissió Dia Internacional Persones amb Discapacitat

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es comencen a plantejar propostes d'accions a realitzar per la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat: concurs pel disseny del cartell de difusió, cursa virtual/presencial amb participació d'entitats d'altres autonomies,...
 • Participants: Fupar, Diswork, Oka, Prodis, Grup Mefi, Daus, Crespinell, Daus, Apesote, Oficina de Capacitats Diverses

Dimecres 17, Reunió abordatge necessitat recurs residencial a Terrassa

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: A petició de la Coordinadora Capaç, la finalitat d'aquesta reunió ha estat poder fer seguiment de les accions realitzades per part de l'Ajuntament en els darrers mesos en quant a la demanda urgent de poder comptar amb un segon recurs residencial a Terrassa. L'Ajuntament informa de les actuacions realitzades fins el moment i de la necessitat de poder tornar a tenir una reunió amb la Generalitat per poder avançar al respecte.
 • Participants: Coordinadora Capaç, Tinenta d'alcalde de l'Àrea de territori i sostenibilitat, Regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, el Director de l'Àrea de Drets Socials, Serveis d'Urbanisme i Oficina Capacitats Diverses

Dimecres 17, Comerç accessible

 • Format: Reunió en línia
 • Objectius i continguts: Treball en xarxa amb diferents entitats, en aquest cas escoles especials i inclusives, que estan desenvolupant projectes vinculats a l'accessibilitat cognitiva, física i de tracte adequat a través de diferents suports i amb diferents actors en el seu territori. S'identifica la necessitat de conèixer els diferents projectes que les escoles de la ciutat estan desenvolupant al respecte i poder treballar de manera conjunta, establint sinergies amb les empreses, entitats, associacions,... ubicades a l'àmbit del comerç i relacionades amb la cultura.
 • Participants: Escola Joaquima Vedruna, Escola l'Heura, Regidora Comerç, Regidora Cultura, Regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Oficina Tècnica Promoció Accessibilitat i Oficina Capacitats Diverses

Dimecres 17, Subvencions per a projectes, activitats o serveis 2021

 • Format: Reunió en línia
 • Objectius i continguts: Treball tècnic per tal de conèixer el nou sistema de gestió de les sol·licituds de subvenció mitjançant la implantació temporal d'un nou programa; establiment del calendari a seguir en aquest convocatòria i facilitar un espai on compartir dubtes i propostes relacionades amb la valoració i atorgament de les subvencions 2021. Exemples pràctics de cerca dels expedients i consulta de la documentació (memòries i altres )
 • Participants: Equips de diferents serveis que participen a la convocatòria i pertanye a l'àrea de l'Ajuntament de Terrassa (Ârea Drets Socials), entre els que es troba l'Oficina de Capacitats Diverses. Espai impulsat des del Departament de Gestió Econòmica i Administrativa de l'àrea.

Divendres 12, Comissió Antiestigma

 • Format: Sessions de treball en xarxa. Reunió en línia.
 • Objectiu i continguts: S'assignen tasques i persones responsables per desenvolupar les accions del Pla de lluita contra l'estigma en salut mental a Terrassa, ja redactat i que es farà públic a la propera Taula local de Salut Mental.
 • Participants: Obertament, Activament, Club Social Egara, Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa, Hospital de dia i CSMA del Consorci Sanitari de Terrassa, Associació Aide, Serveis Socials, Oficina de Capacitats Diverses, Servei de Salut i Comunitat.

Dijous 11, Comissió Integració Sociolaboral

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: En una primera part de la reunió s'aborden temes relacionats amb la Fira i la web Treball Terrassa. En una segona part de la reunió es concreta quin format se li vol donar a la sessió informativa que es realitzarà el 24 de març en el marc de la Fira Terrassa Tria Futur, adreçada a alumnes de Secundària amb capacitats diverses que finalitzen l'escolarització ordinària.
 • Participants: Fupar, Heura-Binomis, Ecom, Foment, Oficina Tècnica Laboral, Servei Formació i Orientació Professional, Oficina de Capacitats Diverses

Dijous 11 i dimarts 23, Grup d'accessibilitat cognitiva

 • Format: Sessions virtuals de treball en xarxa.
 • Objectiu i continguts: D'una banda, organitzar noves avaluacions de l'accessibilitat cognitiva amb les persones facilitadores del grup. D'altra banda, acollir noves persones avaluadores al grup i posar en comú amb elles els nous encàrrecs d'avaluació.
 • Participants: Fupar, Crespinell, Oficina de Capacitats Diverses, persones a títol individual.

Dimecres 10, Grup leader d'interseccionalitat

 • Format: Reunió tècnica de treball.
 • Objectiu i continguts: Des de la perspectiva interseccional poder identificar plans, projectes, accions que des de l'Ajuntament s'estiguin desenvolupant per poder incorporar aquesta mirada i es tinguin en compte els diferents eixos de discriminació.
 • Participants: Directors i caps dels diferents serveis que representen diferents eixos de discriminació (gènere, LTGB, procedència diversa, generacional -gent gran, joves, etc.) i que formen part de les àrees Cicles Vitals i Drets Socials.

Dimarts 9, Comissió Sortides Escolars

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Valoració de la sessió informativa (on-line) sobre sortides escolars que es va realitzar el 27 de gener, adreçada als alumnes d'educació especial que finalitzen l'etapa escolar i les seves famílies . Es valora positivament la sessió realitzada i es fan propostes de millora per a posteriors xerrades.
 • Participants: Coordinadora Capaç, Foment, La Pineda, EAP, Servei Municipal d'Educació,Escola Heura, Escola Fàtima, Prodis, Fupar i Oficina de Capacitats Diverses

Dimarts 9, Grup de treball Diversitat Km 0

 • Format: Reunió en línia.
 • Objectiu i continguts: Compartir experiències i bones pràctiques municipals al Vallès Occidental en diferents temàtiques d'interès, per exemple, els actes de commemoració locals del darrer Dia internacional de les persones amb discapacitat.
 • Participants: Oficines d'atenció a la discapacitat dels ajuntaments de Terrassa, Sabadell, Rubí, Castellar del Vallès, Palau Solità i Plegamans, Sant Cugat.

Dimarts 2, Comissió COVID-19

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: L'Oficina de Capacitats Diverses informa de les respostes rebudes per part de Serveis Socials i Salut sobre les diferents propostes generades en aquesta comissió. Es concreta com fer el recull de casos vulnerables de les diferents entitats.
 • Participants: Fupar, Prodis, Pineda, Heura,Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses

Dies 1, 4, 9 i 22, Itinerari formatiu únic en diversitats

 • Format: Reunions tècniques en línia
 • Objectiu i continguts: D'una banda, coordinar la posada en marxa d'un nou projecte educatiu per a instituts que aglutina en un sol paquet formatiu els continguts sobre les diferents diversitats i eixos de discriminació. D'altra banda, coordinar les accions comunicatives per donar a conèixer el projecte.
 • Participants: Serveis municipals de Joventut, Educació, Salut, Polítiques de Gènere, LGTBI+, Ciutadania, Comunicació i Capacitats Diverses

Dilluns 1, Reunió Grup Famílies Cuidadores

 • Format: Reunió presencial. Treball en xarxa
 • Objectiu i continguts: A petició d'aquest grup de mares, pares i d'altres persones vinculades i interessades per les persones amb capacitats diverses, es demana que des de l'Ajuntament s'abordi les necessitats d'un servei d'acompanyament constant i per àmbit tenint en compte els diferents cicles vitals de les persones amb capacitats diverses i les seves famílies, al llarg de tota la vida. Es realitzen diferents propostes al respecte que caldrà redactar i presentar
 • Participants: Pares, mares i persones relacionades amb fills i persones amb capacitats diverses, Regidora Capacitats Diverses i Accessibilitat, Directora de Serveis de Salut, Cap Servei Salut i Comunitat i cap Oficina Capacitats Diverses

Dilluns 1, Activitat per a escoles "Conviure en un món de diferències"

 • Format: Reunió de coordinació en línia
 • Objectiu i continguts: Es posterga el retorn de l'activitat d'educació en valors per a escoles "Conviure en un món de diferències" per al curs 2021-2022, a causa de la situació sanitària a curt i mitjà termini i de les dificultats d'adaptar amb garanties l'activitat al format online.
 • Participants: Fupar, Casal municipal de Gent Gran Anna Murià, Oficina de Capacitats Diverses

 

Gener

Divendres 29, Comissió Antiestigma

 • Format: Sessions de treball en xarxa. Reunió en línia.
 • Objectiu i continguts: Procés participatiu que ha de finalitzar amb l'elaboració d'un Pla de lluita contra l'estigma en salut mental a Terrassa. S'acaba la fase de redacció de les accions del nou Pla.
 • Participants: Obertament, Activament, Club Social Egara, Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa, Hospital de dia i CSMA del Consorci Sanitari de Terrassa, Associació Aide, Serveis Socials, Oficina de Capacitats Diverses, Servei de Salut i Comunitat.

Dijous 28, Espai Entitats del Servei de Qualitat Democràtica 

 • Format: Reunió tècnica en línia    
 • Objectiu i continguts: Posar en comú les formacions per a entitats que ofereixen els diferents serveis municipals i pensar estratègies comunes que millorin l'oferta formativa global de la ciutat.
 • Participants: Servei municipal de Qualitat Democràtics i altres serveis municipals, incloent l'Oficina de Capacitats Diverses

Dijous 28, Grup d'accessibilitat cognitiva 

 • Format: Sessió virtual de treball en xarxa.
 • Objectiu i continguts: Donar continuïtat a les avaluacions d'accessibilitat cognitiva iniciades durant l'any 2020 i plantejar noves accions per a l'any 2021.
 • Participants: Fupar, Crespinell, Oficina de Capacitats Diverses, persones a títol individual.

Dijous 28, Coordinació amb l'Associació La Oka

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Reunió a petició de l'Associació La Oka per donar a conèixer diferents projectes de l'entitat i valorar vies de col•laboració amb l'Ajuntament.
 • Participants: Associació La Oka i Oficina de Capacitats Diverses

Dijous 28, Comissió Dones amb capacitats diverses 

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: S'incorpora Fupar a la comissió. Es tracten diferents temes: informació i recollida de propostes per a  la Campanya 8 de març, Congrés WSCITECH... Es fa la  proposta de fer una xerrada sobre prevenció de la violència de gènere amb accessibilitat cognitiva. Tractem el tema de tenir una imatge gràfica que representi totes les dones (cartell, logotip,…).
 • Participants: Prou Barreres, Fupar, Servei de Polítiques de Gènere, Oficina de Capacitats Diverses

Dimecres 27, Reunió amb representants de l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres (Generalitat de Catalunya)

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Reunió sol·licitada per part dels serveis que composen la Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat per tal de poder donar a conèixer per part dels dos serveis les accions i projectes que des dels darrers anys desenvolupa l'Ajuntament de Terrassa en matèria d'accessibilitat universal i formació en tracte adequat. Així mateix, s'estableixen les bases per la coordinació de les accions que vinculades al Contracte-Programa de la Generalitat es desenvoluparan els propers anys.
 • Participants: Representants de l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres (Direcció General d'Igualtat), Oficina Tècnica Promoció Accessibilitat i Capacitats Diverses.

Dimecres 27,  Xerrada "A quins recursos pot accedir el meu fill/a quan acaba l'escola d'educació especial?" 

 • Format: Sessió informativa per a famílies, professionals i ciutadania en general (en línia)
 • Objectiu i continguts: xerrada en línia per a famílies en què s'informa sobre els recursos existents per a l'alumnat amb discapacitat un cop finalitzada l'etapa escolar
 • A càrrec: Comissió Sortides Escolars de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat
 • Participants: Escoles, Famílies, entitats i  serveis que atenen a joves amb capacitats diverses.

Dimarts 26, Formació subvencions municipals 2021 

 • Format: Formació en línia
 • Objectiu i continguts: sessió formativa sobre la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social de 2021.
 • A càrrec: Servei municipal de Qualitat Democràtica
 • Participants: entitats i serveis municipals, incloent l'Oficina de Capacitats Diverses

Dimarts 26, Comissió COVID-19 

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es fa un seguiment dels punts tractats en la darrera reunió i s'està pendent de rebre resposta sobre diferents propostes. Es fan propostes de dades que s'haurien de facilitar en el recull dels casos més vulnerables de les entitats davant la possibilitat d'un confinament domiciliari.
 • Participants: Fupar, Prodis, Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses

Dilluns 25, Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

 •  Format: Sessió plenària en línia
 • Objectiu i continguts: El Servei de Qualitat Democràtica explica les principals diferències entre Taula i Consell, per poder decidir si volem passar a ser un Consell. S'exposen les actuacions realitzades des de l'Oficina de Capacitats Diverses durant l'estat d'alarma. Diferents comissions de la Taula (Dia Internacional, Sortides Escolars, Integració Sociolaboral) exposen les accions que s'estan duent a terme. Es finalitza amb un torn obert de paraules.
 • Participants: entitats vinculades a l'àmbit de la discapacitat, grups municipals, serveis municipals, serveis municipals, Oficina de Capacitats Diverses i de Promoció de l'Accessibilitat, i Regidoria de Capacitats Diverses.

Dilluns 25, Reunió equip tècnic Fira Terrassa Tria Futur 

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Aquest any la Fira Tria Futur tornarà a ser virtual, però amb un nou format que faciliti la cerca d'informació. La comissió d'Integració Sociolaboral de la Taula de Capacitats Diverses hi participarà amb una xerrada i píndoles informatives. En aquesta reunió es plantegen diferents aspectes tècnics de la Fira: nou web, categories, recopilació informació....
 • A càrrec: Servei de Formació Professional i Orientació
 • Participants: Servei Relacions Internacionals, Servei Universitats, Servei Polítiques de Gènere, Servei Joventut, Servei Formació Professional, Oficina Capacitats Diverses.

Dijous 21, Comissió Salut 

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es tracten diferents temes i problemàtiques: dificultats d'accessibilitat comunicativa, targeta Cuida'm, incidència amb un transport sanitari, necessitat de formació de tracte adequat en diferents serveis públics...
 • Participants: Fupar, Prou Barreres, Oficina de Capacitats Diverses

Dimecres 20, Comissió Sortides Escolars 

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: L'objectiu de la reunió és fer un simulacre de la sessió informativa de sortides escolars per a famílies que es realitzarà el dimecres 27 de gener a les 18 h.
 • Participants: Foment, Heura-Binomis, Fupar, Prodis, Coordinadora Capaç, Oficina de Capacitats Diverses

Dimecres 20, Itinerari formatiu únic 

 • Format: Reunió tècnica en línia
 • Objectiu i continguts: Coordinar la posada en marxa d'un nou projecte educatiu per a instituts que aglutina en un sol paquet formatiu els continguts sobre les diferents diversitats i eixos de discriminació.
 • Participants: Serveis municipals de Joventut, Educació, Salut, Polítiques de Gènere, LGTBI+, Ciutadania i Capacitats Diverses

Dimarts 19, Comissió COVID-19 

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es fa un seguiment dels punts tractats en la darrera reunió i s'està pendent de rebre resposta sobre diferents propostes. Es concreta com poder fer un recull dels casos prioritaris de les entitats davant la possibilitat d'un confinament domiciliari.
 • Participants: Fupar, Prodis, Alei, Once, La Pineda, Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses

Dilluns 18, Activitat per a escoles "Conviure en un món de diferències 

 • Format: Reunió de coordinació en línia
 • Objectiu i continguts: Donar continuïtat a l'activitat d'educació en valors per a escoles "Conviure en un món de diferències" i pensar com adaptar-la a un format online durant l'any 2021.
 • Participants: Fupar, Casal municipal de Gent Gran Anna Murià, Oficina de Capacitats Diverses

Dijous 14, Comissió Integració Sociolaboral 

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: L'objectiu era preparar la sessió informativa sobre sortides escolars per alumnes de Secundària. S'incorpora a la comissió, el Servei de Formació i Orientació Professional que ens exposa diferents accions del seu servei que ens poden interessar: TreballTerrassa, Xarxa Terrassa-Orienta, Fira Terrassa Tria Futur.
 • Participants: Foment, Prodis, Fupar, Ecom, Heura, Servei de Formació i Orientació Professional, Oficina de Capacitats Diverses

Dimecres 13, Coordinació amb l'Escola Heura 

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: L'escola Heura ens presenta el seu projecte  "Mirem la ciutat amb uns altres ulls". Es decideix estudiar fórmules per poder-lo fer més extensiu a la ciutat.
 • Participants: Escola Heura, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat

Dimecres 13, Coordinació amb APESOTE 

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Comuniquem a Apesote que tenim un stock de mascaretes per a persones sordes. Ens coordinem per conèixer les seves necessitats en general i en l'àmbit concret de la Comissió de Dones, de la qual formen part
 • Participants: Apesote i Oficina de Capacitats Diverses

Dimarts 12, Comissió Sortides escolars 

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: L'objectiu de la reunió és preparar la sessió informativa de sortides escolars per a famílies que es realitzarà el dimecres 27 de gener a les 18 h. Es valora que tenint en compte que serà una sessió telemàtica, cal fer una simplificació de la sessió, facilitant el contacte amb els assistents.
 • Participants: Foment, Heura, Fupar, Prodis, Coordinadora Capaç, Oficina de Capacitats Diverses

Dimarts 12, Comissió COVID-19 

 • Format: Reunió en línia
 • Objectiu i continguts: Es defineixen els objectius i la metodologia de les reunions setmanals que es faran en aquesta nova comissió. L'objectiu és tenir un espai de coordinació per abordar la situació sanitària actual (tercera onada COVID).
 • Participants: Tu Tries,  Heura, Coordinadora Capaç, Fupar, Prodis, Alei, Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses