Consorci sanitari de Terrassa

Del 02/08/2021 al 12/09/2021:

  • CAP Sant Llàtzer obert de 8:00 a 20:00h de dilluns a divendres. També l'atenció pediàtrica. Urgències de dissabte i diumenge al Cap Nord. 
  • CAP Terrassa Est obert de 8:00 a 14:30h de dilluns a divendres.També l'atenció pediàtrica. Urgències de tardes fins les 20:00h de dilluns a divendres al Cap Sant Llàtzer. Urgències de dissabte i diumenge al Cap Nord.
  • CAP Terrassa Nord obert de 8:00 a 14:30h de dilluns a divendres.També l'atenció pediàtrica. Urgències de tardes fins les 20:00h de dilluns a divendres al Cap Sant Llàtzer. Urgències de dissabte a diumenge de 9:00 a 20:00h.

Mútua de Terrassa

  • CAP Sud de l'01/07/2021 al 06/09/2021 obert matí i tarda de dilluns a divendres excepte del 02/08/2021 al 03/09/2021 obert de 8:00 a 15:00h. L'atenció pediàtrica és al Cap Oest. Les urgències pediàtriques dissabte de 9:00 a 17:00h al Cap Rambla. Urgències de dissabte i diumenge per a persones adultes de 9:00 a 20:00h al Cap Rambla.
  • CAP Oest de l'01/07/2021 AL 06/09/2021 obert matí i tarda. També obert per l'atenció pediàtrica. Urgències pediàtriques dissabte de 9:00 a 17:00h al Cap Rambla. Urgències de dissabte i diumenge per a persones adultes de 9:00 a 20:00h al Cap Rambla. 
  • CAP Rambla de l'01/07/2021 al 06/09/2021 obert matí i tarda. També obert per urgències de tarda per a persones adultes. L'atenció pediàtrica és al Cap Oest. Urgències de dissabte per a persones adultes de 9:00 a 20:00h i de 9:00 a 17:00h per a pediatria. Urgència de diumenge de 9:00 a 20:00h per a persones adultes.

ICS

  • CAP Antoni Creus del 02/08/2021 al 03/09/2021 obert de 8:00 a 15:00h de dilluns a divendres. Urgències de tarda al Cap Rambla. Dissabte trucar al telèfon 937 360 020. Urgències de persones adultes els diumenges de 9:00 a 20:00h al Cap Rambla.