Abans de concretar la idea de negoci us recomanem que prèviament assistiu al taller informatiu: "Vull emprendre. Per on començo?

 
Treballar de manera planificada, analitzar la viabilitat, formar-se i adquirir coneixements i experiència, facilita l'èxit de la idea/projecte.
 
Abans de crear l'empresa, us recomanem seguir els següents passos:
 
1- Maduració de la idea de negoci
El Model Canvas és una eina que permet tenir una primera validació de la idea o projecte. Amb aquesta eina podreu fer una valoració ràpida de la idea de negoci i cercar els elements de valor.
  • Us oferim una Plantilla Canvas amb una explicació de cada concepte com a document de suport.

Disposem d'una activitat formativa on podeu aprofundir sobre aquest recurs: "Eines per treballar una idea de negoci: Pla d'empresa i Canvas". Consulteu l'agenda formativa per veure la propera edició d'aquesta formació.

2- Estudi de la idea de negoci
Una vegada concretada la idea de negoci, s'ha de desenvolupar per analitzar la seva viabilitat. És recomanable elaborar un pla d'empresa per posar ordre a la idea i analitzar-ne la viabilitat economicofinancera.
 

El Pla d'empresa us permetrà estudiar en profunditat el projecte de negoci i us ajudarà a prendre decisions. És un document que serveix com a carta de presentació del negoci per donar-vos a conèixer a tercers i per a aconseguir finançament. 

L'activitat formativa "Eines per treballar una idea de negoci: Pla d'empresa i Canvas" també us pot ser molt útil pel treball del vostre propi pla d'empresa. Consulteu l'agenda formativa per veure la propera edició d'aquesta formació.

3- Escollir una forma jurídica
El Pla d'empresa contempla també l'elecció de la forma jurídica. Hi ha diferents variables a tenir en compte que ens ajudaran en aquesta decisió, com ara el nombre de persones promotores i el grau d'implicació, l'obligació del capital mínim, etc.
L'Ajuntament, al PAE, us facilita el tràmit d'alta i baixa com a persona empresària individual o en la constitució de S.L. o SCP. Més informació aquí
 
4- Estimar el cost de la inversió inicial de l'empresa i de les previsions d'ingressos i despeses
Caldrà tenir present el cost de la inversió inicial de l'empresa i els recursos que es disposen per fer front a aquest desemborsament inicial. El Pla d'empresa ho contempla a través de l'apartat economicofinancer.
Disposem d'una activitat formativa on podeu aprofundir sobre aquest recurs: "Pla d'empresa. Com fer un bon estudi economicofinancer". Consulteu l'agenda formativa per veure la propera edició d'aquesta formació.
 
Per tal de seguir aquests passos, us recomanem que demaneu hora d'assessorament en emprenedoria per tal de rebre acompanyament en la realització del pla d'empresa i assessorament tècnic especialitzat. Podeu consultar l'apartat Vull emprendre, on trobareu la informació.