El projecte "Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques locals" està cofinançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i implementat per l'Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i CEPS Projectes Socials. La iniciativa parteix de la necessitat de cercar noves formes d'intervenir i planificar que permetin donar respostes més integrals i adequades a la complexitat de la realitat i de les persones.

En aquesta línia, el projecte planteja aplicar l'enfocament interseccional en les polítiques públiques locals de no discriminació, una perspectiva que ha estat molt teoritzada però amb poques experiències pràctiques en l'àmbit de les polítiques públiques d'igualtat. Per aquest motiu, es desenvoluparà una prova pilot, de caire pràctic, del plantejament interseccional a l'Ajuntament de Terrassa.

El projecte, dut a terme entre el gener de 2018 i juny 2019, es nodreix de les experiències prèvies desenvolupades en altres municipis europeus i, alhora, contribuirà a generar noves eines per aplicar aquesta perspectiva en altres contextos.

Accions formatives del projecte

Cicle de formació i debat "Interseccionalitat a la ciutat" de Setembre a Novembre obert a tota la ciutadania.

El cicle consta de 5 sessions. Les persones que hagin assistit a un mínim de 4 obtindran un certificat. Excepcionalment, és possible inscriure's a sessions puntuals. Els tallers són gratuïts, però cal inscripció prèvia.

Inscriute a les sessions

Tots els tallers  es faran al Vapor Universitari de Terrassa (Colom, 114)  de 18 a 20 h. 

 • Taller 1: Interseccionalitat. Què és i com la podem posar en pràctica?
  • El 26 de setembre de 2018
  • Lucas Platero, doctor en Ciències Polítiques i sociologia que combina la labor docent d'intervenció sociocomunitària amb la investigació i l'activisme trans*.
 • Taller 2: Interseccionalitat en els moviments socials: experiències i reptes 
  • El 3 d'octubre de 2018
  • Sam Fernández, llicenciada en Biologia, investigadora i formadora en gènere, diversitat i processos de salut, malestar i atenció.
 • Taller 3: Ser (o no ser) una illa. Com fer de la interseccionalitat una metodologia comunitària
  • El 17 d'octubre de 2018
  • Desiré Rodrigo, llicenciada en Sociologia, especialista en projectes comunitaris, facilitació i acompanyament de processos participatius.
 • Taller 4: Perspectiva interseccional per a la intervenció social
  • El 7 de novembre de 2018
  • Marisela Montenegro, doctora en Psicologia Social, interessada en l'anàlisi crítica dels processos d'intervenció social des de perspectives feministes i postcolonials.
 • Taller 5: Debats i reptes en l'aplicació de la interseccionalitat en l'àmbit local
  • El 28 de novembre de 2018
  • Gerard Coll-Planas, Miquel Missé i Roser Solà-Morales, membres i investigadores del Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVic-UCC.

Tot plegat, permetrà un procés de reflexió aplicada i els resultats es recolliran en una guia de recursos amb la idea que l'experiència sigui transferible a altres ciutats. 

Més informació

www.igualtatsconnect.cat
igualtatsconnect@terrassa.cat
#IgualtatsConnect