El projecte "Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques locals" està cofinançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i implementat per l'Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i CEPS Projectes Socials. La iniciativa parteix de la necessitat de cercar noves formes d'intervenir i planificar que permetin donar respostes més integrals i adequades a la complexitat de la realitat i de les persones.

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta línia, el projecte planteja aplicar l'enfocament interseccional en les polítiques públiques locals de no discriminació, una perspectiva que ha estat molt teoritzada però amb poques experiències pràctiques en l'àmbit de les polítiques públiques d'igualtat. Per aquest motiu, es desenvoluparà una prova pilot, de caire pràctic, del plantejament interseccional a l'Ajuntament de Terrassa.

 

El projecte, dut a terme entre el gener de 2018 i juny 2019, es nodreix de les experiències prèvies desenvolupades en altres municipis europeus i, alhora, contribuirà a generar noves eines per aplicar aquesta perspectiva en altres contextos.

Congrés Europeu "Interseccionalitat a les polítiques locals: experiències, eines i debats"

Des del projecte "Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques" s'organitza el Congrés Europeu "Interseccionalitat a les polítiques locals: experiències, eines i debats", que forma part del projecte implementat a l'Ajuntament de Terrassa, en consorci amb la UVic-UCC i CEPS Projectes Socials.
 
Està adreçat a administracions locals, a professionals que treballen en l'àmbit de les polítiques d'igualtat, a persones d'entitats i empreses que estiguin interessades en la temàtica i al públic en general. 

El Congrés conjuga una part teòrica amb la posada en comú d'experiències en l'aplicació de la interseccionalitat en polítiques locals de diferents països i amb tallers aplicats en diferents temàtiques relacionades amb la interseccionalitat. 

Guia de recursos

El projecte ha permès un procés de reflexió aplicada i els resultats es recullen en una Guia de Recursos amb la idea que l'experiència sigui transferible a altres ciutats europees.

Consulta la Guia aquí

 

Més informació

www.igualtatsconnect.cat
[email protected]
#IgualtatsConnect